شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلات

شیپ فایل مرز شهرستان کلات (واقع در استان خراسان رضوی) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است نام شهرستان مرکز شهرستان مساحت شهرستان به کیلومتر محیط شهرستان به کیلومتر مساحت شهرستان به هکتار نقشه ی مرز شهرستان کلات ۱. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS ادامه مطلب…

توسط ، قبل
موبایلتو شارژ کن