پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: فرهنگ و هنر در عصر مغول – تیموری

پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: فرهنگ و هنر در عصر مغول – تیموری نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۸ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس ۱۲ فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری ادامه مطلب…

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول – تیموری

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول – تیموری نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۹ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس ۱۱ حکومت،جامعه و اقتصاد در عصر مغول ادامه مطلب…

پاورپوینت درس ۱۰ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی

پاورپوینت درس ۱۰ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۴۹ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس ۱۰ ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی از ادامه مطلب…

پاورپوینت درس ۹ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: ظهور و گسترش تمدن ایرانی – اسلامی

پاورپوینت درس ۹ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: ظهور و گسترش تمدن ایرانی – اسلامی نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۰ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس ۹ ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی از ابتدای ادامه مطلب…

پاورپوینت درس ۸ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: اسلام در ایران؛ زمینه‌های ظهور تمدن ایرانی – اسلامی‌

پاورپوینت درس ۸ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: اسلام در ایران؛ زمینه‌های ظهور تمدن ایرانی – اسلامی‌ نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۸اسلاید       قسمتی از متن پاورپوینت: درس ۸ اسلام در ایران؛ زمینه‌های ظهور تمدن ادامه مطلب…

پاورپوینت درس ۷ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: جهانِ اسلام در عصر خلافت عباسی

پاورپوینت درس ۷ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: جهانِ اسلام در عصر خلافت عباسی نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۰ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس ۷ جهان اسلام در عصر خلافت عباسی پس از امویان، ادامه مطلب…

پاورپوینت درس ۶ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: امویان بر مسند قدرت

پاورپوینت درس ۶ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: امویان بر مسند قدرت نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۲ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس ۶ امویان بر مسند قدرت پس از آنکه در سال ۴۱ ق، ادامه مطلب…

پاورپوینت درس ۵ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین

پاورپوینت درس ۵ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۴۲ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس ۵ تثبیت و گسترش در دوران خلفای نخستین ادامه مطلب…

پاورپوینت درس ۴ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: امت و حکومت نبوی در مدینه

پاورپوینت درس ۴ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: امت و حکومت نبوی در مدینه نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۰ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس ۴ امت و حکومت نبوی در مدینه ده سال پایانی ادامه مطلب…

پاورپوینت درس ۳ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: اسلام در مکه

پاورپوینت درس ۳ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: اسلام در مکه نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۴۰ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس ۳ اسلام در مکه در ۱۷ یا به روایت دیگر، در ۱۲ ربی ادامه مطلب…

موبایلتو شارژ کن