آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی

آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی دستور کارآزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی تعیین حجم های مولی جزئی تعیین کشش سطحی مایعات ویسکوزیته مایعات تعیین شعاع ملکولی به روش اندازهگیری ویسکوزیته تعیین جرم مولی ماکرو مولکول به روش اندازهگیری ویسکوزیته فشار بخار و گرمای تبخیر مایعات ثابت تفکیک اسید ضعیف هدایت الکتریکی ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه خواص مکانیکی مواد ۱ پروفسور سید مرتضی سیدریحانی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه خواص مکانیکی مواد ۱ پروفسور سید مرتضی سیدریحانی دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت دستنویس است. این جزوه درس خواص مکانیکی ۱ کلاس پروفسور سید مرتضی سیدریحانی استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شریف می باشد که به گفته اکثر دانشجویان این دانشکده بهترین جزوه برای درک مفاهیم این درس ادامه مطلب…

جزوه نفوذ در جامدات پروفسور عباس زارعی دانشگاه تهران

جزوه نفوذ در جامدات پروفسور عباس زارعی دانشگاه تهران این جزوه به صورت دستنویس است . این جزوه درس نفوذ در جامدات پروفسور عباس زارعی دانشگاه تهران می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . درس نفوذ در جامدات از مهمترین دروس کارشناسی ادامه مطلب…

جزوه اصول طراحی کوره های صنعتی پروفسور رضا قاسم زاده دانشگاه علم و صنعت

جزوه اصول طراحی کوره های صنعتی پروفسور رضا قاسم زاده دانشگاه علم و صنعت این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس اصول طراحی کوره های صنعتی پروفسور رضا قاسم زاده دانشگاه علم و صنعت می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد ادامه مطلب…

جزوه شیمی تجزیه ۱ دکتر محمدرضا هرمزی نژاد دانشگاه صنعتی شریف

جزوه شیمی تجزیه ۱ دکتر محمدرضا هرمزی نژاد دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت دستنویس است . این جزوه درس شیمی تجزیه ۱ دکتر محمدرضا هرمزی نژاد دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه شیمی تجزیه ۲ دکتر سعید شاهرخیان دانشگاه صنعتی شریف

جزوه شیمی تجزیه ۲ دکتر سعید شاهرخیان دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت دستنویس است . این جزوه درس شیمی تجزیه ۲ دکتر سعید شاهرخیان دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه در ۱۰۹ صفحه ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه مبانی مدیریت شهری دکتر کاظمیان دانشگاه علامه طباطبایی

جزوه مبانی مدیریت شهری دکتر کاظمیان دانشگاه علامه طباطبایی این جزوه به صورت تایپ شده است. این جزوه درس مبانی مدیریت شهری دکتر کاظمیان دانشگاه علامه طباطبایی می باشد که جزوه ای بسیار کامل در تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی است.   درس مبانی مدیریت شهری یکی از دروس رشته ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی دکتر علی مطیع نصرآبادی دانشگاه شاهد

جزوه مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی دکتر علی مطیع نصرآبادی دانشگاه شاهد این جزوه به صورت پاورپوینت تبدیل شده به pdf است . این جزوه درس مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی دکتر علی مطیع نصرآبادی دانشگاه شاهد می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . درس مدلسازی سیستمهای ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی دکتر فرزاد توحیدخواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی دکتر فرزاد توحیدخواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی دکتر فرزاد توحیدخواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . درس مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی از ادامه مطلب…

توسط ، قبل
موبایلتو شارژ کن