فهرست سلسله های ایرانی به همراه نقشه

فهرست سلسله های ایرانی به همراه نقشه     فهرست سلسله های ایران به صورت پاورپوینت و PDF دارای ۳۵ اسلاید و طراحی زیبا. هر اسلاید شامل:  نام حکومت + زمان حکومت به میلادی وقمری + مدت زمان سلسله + موسس + نام آخرین پادشاه + نقشه قلمرو + پرچم ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه تاسیسات مکانیکی دکتر محمد رضا سلطان دوست دانشگاه تهران

جزوه تاسیسات مکانیکی دکتر محمد رضا سلطان دوست دانشگاه تهران این جزوه به صورت دست نویس است . این  جزوه درس  تاسیسات مکانیکی دکتر محمد رضا سلطاندوست دانشگاه تهرانمی باشد  که به خوبی به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه عالی در ۴۷ صفحه  ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه تنظیم شرایط محیطی دکتر زهرا قیابکلو دانشگاه تهران

جزوه تنظیم شرایط محیطی دکتر زهرا قیابکلو دانشگاه تهران این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس  تنظیم شرایط محیطی دکتر زهرا قیابکلو دانشگاه تهران  می باشد  که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه کامل در ۵۷ صفحه بوده و ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه زبان تخصصی معماری دکتر امیر سعید محمودی دانشگاه تهران

جزوه زبان تخصصی معماری دکتر امیر سعید محمودی دانشگاه تهران این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه  درس  زبان تخصصی دکتر امیر سعید محمودی دانشگاه تهران  می باشد  که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه عالی در ۲۸ صفحه با ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه ساختمان ۱ دکتر ساعد سمیعی دانشگاه تهران

جزوه ساختمان ۱ دکتر ساعد سمیعی دانشگاه تهران این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس ساختمان ۱ دکتر ساعد سمیعی دانشگاه تهران می باشد که به خوبی به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه کامل در ۷۲ صفحه بوده و ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه درس ساختمان ۲ دکتر سامع دانشگاه تهران

جزوه درس ساختمان ۲ دکتر سامع دانشگاه تهران این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس ساختمان ۲ دکتر سامع دانشگاه تهران می باشد که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه کامل در ۲۷ صفحه با کیفیت عالی اسکن شده ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه سازه های بتونی مهندس کتایون تقی زاده دانشگاه تهران

جزوه سازه های بتونی مهندس کتایون تقی زاده دانشگاه تهران این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس سازه های بتونی مهندس کتایون تقی زاده دانشگاه تهران می باشد که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه عالی در ۲۲ صفحه ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه سازه های فولادی پروفسور محمود گلابچی دانشگاه تهران

جزوه سازه های فولادی پروفسور محمود گلابچی دانشگاه تهران این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس  سازه های فولادی پروفسور محمود گلابچی دانشگاه تهران می باشد که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . معرفی پروفسور محمود گلابچی: ایشان چهره ماندگار در ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه مبانی نظری معماری دکتر مهدی حجت دانشگاه تهران

جزوه مبانی نظری معماری دکتر مهدی حجت دانشگاه تهران این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس مبانی نظری معماری دکتر مهدی حجت دانشگاه تهران می باشد که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه عالی در ۷۱ صفحه  فرمت پی ادامه مطلب…

توسط ، قبل
موبایلتو شارژ کن