جزوه خواص مکانیکی مواد ۱ پروفسور سید مرتضی سیدریحانی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه خواص مکانیکی مواد ۱ پروفسور سید مرتضی سیدریحانی دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت دستنویس است. این جزوه درس خواص مکانیکی ۱ کلاس پروفسور سید مرتضی سیدریحانی استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شریف می باشد که به گفته اکثر دانشجویان این دانشکده بهترین جزوه برای درک مفاهیم این درس ادامه مطلب…

جزوه نفوذ در جامدات پروفسور عباس زارعی دانشگاه تهران

جزوه نفوذ در جامدات پروفسور عباس زارعی دانشگاه تهران این جزوه به صورت دستنویس است . این جزوه درس نفوذ در جامدات پروفسور عباس زارعی دانشگاه تهران می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . درس نفوذ در جامدات از مهمترین دروس کارشناسی ادامه مطلب…

جزوه اصول طراحی کوره های صنعتی پروفسور رضا قاسم زاده دانشگاه علم و صنعت

جزوه اصول طراحی کوره های صنعتی پروفسور رضا قاسم زاده دانشگاه علم و صنعت این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس اصول طراحی کوره های صنعتی پروفسور رضا قاسم زاده دانشگاه علم و صنعت می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد ادامه مطلب…

جزوه شیمی تجزیه ۱ دکتر محمدرضا هرمزی نژاد دانشگاه صنعتی شریف

جزوه شیمی تجزیه ۱ دکتر محمدرضا هرمزی نژاد دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت دستنویس است . این جزوه درس شیمی تجزیه ۱ دکتر محمدرضا هرمزی نژاد دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه شیمی تجزیه ۲ دکتر سعید شاهرخیان دانشگاه صنعتی شریف

جزوه شیمی تجزیه ۲ دکتر سعید شاهرخیان دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت دستنویس است . این جزوه درس شیمی تجزیه ۲ دکتر سعید شاهرخیان دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه در ۱۰۹ صفحه ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه مبانی مدیریت شهری دکتر کاظمیان دانشگاه علامه طباطبایی

جزوه مبانی مدیریت شهری دکتر کاظمیان دانشگاه علامه طباطبایی این جزوه به صورت تایپ شده است. این جزوه درس مبانی مدیریت شهری دکتر کاظمیان دانشگاه علامه طباطبایی می باشد که جزوه ای بسیار کامل در تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی است.   درس مبانی مدیریت شهری یکی از دروس رشته ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه اقتصاد شهری پروفسور کرامت اله زیاری دانشگاه تهران

جزوه اقتصاد شهری پروفسور کرامت اله زیاری دانشگاه تهران این جزوه به صورت دستنویس است. این جزوه درس اقتصاد شهری پروفسور کرامت اله زیاری دانشگاه تهران می باشد که جزوه ای بسیار کامل در تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی است. درس اقتصاد شهری از دروس دو واحدی رشته مدیریت ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه برنامه ریزی منطقه ای دکتر فریدون وردی نژاد دانشگاه تهران

جزوه برنامه ریزی منطقه ای دکتر فریدون وردی نژاد دانشگاه تهران این جزوه به صورت دستنویس است. این جزوه درس برنامه ریزی منطقه ای دکتر فریدون وردی نژاد دانشگاه تهران می باشد که جزوه ای بسیار کامل در تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی است.   درس برنامه ریزی منطقه ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه مدیریت مالی پیشرفته دکتر علی اصغر انواری رستمی دانشگاه تربیت مدرس

جزوه مدیریت مالی پیشرفته دکتر علی اصغر انواری رستمی دانشگاه تربیت مدرس این جزوه به صورت تایپ شده می باشد . این جزوه درس مدیریت مالی پیشرفته دکتر علی اصغر انواری رستمی دانشگاه تربیت مدرس می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته ادامه مطلب…

توسط ، قبل

جزوه حسابداری صنعتی ۲ دکتر محمد قسیم عثمانی​ دانشگاه شهید بهشتی

جزوه حسابداری صنعتی ۲ دکتر محمد قسیم عثمانی​ دانشگاه شهید بهشتی این جزوه به صورت دستنویس است . این جزوه درس حسابداری صنعتی ۲ دکتر محمد قسیم عثمانی​ دانشگاه شهید بهشتی می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . ادامه مطلب…

توسط ، قبل
موبایلتو شارژ کن