پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دما و گرما در فیزیک در 51 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دما و گرما در فیزیک در ۵۱ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دما و گرما در فیزیک در ۵۱ اسلاید فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند. این ماده می‌تواند از ادامه مطلب…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کشسانی، امواج و صوت در فیزیک در 26 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کشسانی، امواج و صوت در فیزیک در ۲۶ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کشسانی، امواج و صوت در فیزیک در ۲۶ اسلاید فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند. این ماده می‌تواند ادامه مطلب…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شاره ها و فشار در فیزیک در 36 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شاره ها و فشار در فیزیک در ۳۶ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شاره ها و فشار در فیزیک در ۳۶ اسلاید فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند. این ماده می‌تواند ادامه مطلب…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آشنایی با الکتریسیته و مغناطیس در فیزیک در 55 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آشنایی با الکتریسیته و مغناطیس در فیزیک در ۵۵ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آشنایی با الکتریسیته و مغناطیس در فیزیک در ۵۵ اسلاید فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند. این ماده ادامه مطلب…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حرکت در فیزیک در 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حرکت در فیزیک در ۲۸ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حرکت در فیزیک در ۲۸ اسلاید فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند. این ماده می‌تواند از ذرات زیراتمی ادامه مطلب…

توسط ، قبل
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کار، انرژی و توان در فیزیک در 47 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کار، انرژی و توان در فیزیک در ۴۷ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کار، انرژی و توان در فیزیک در ۴۷ اسلاید فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند. این ماده می‌تواند ادامه مطلب…

توسط ، قبل
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نیرو در فیزیک در 33 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نیرو در فیزیک در ۳۳ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نیرو در فیزیک در ۳۳ اسلاید فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند. این ماده می‌تواند از ذرات زیراتمی ادامه مطلب…

توسط ، قبل
حل مسائل اصول فیزیک، متن مبتنی بر حسابان تالیف سروی و جویت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 1404 صفحه

حل مسائل اصول فیزیک، متن مبتنی بر حسابان تالیف سروی و جویت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۱۴۰۴ صفحه

حل مسائل اصول فیزیک، متن مبتنی بر حسابان تالیف سروی و جویت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۱۴۰۴ صفحه فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. فیزیک از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، ادامه مطلب…

توسط ، قبل
حل مسائل فیزیک آماری ذرات مهران کاردار به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 215 ضفحه

حل مسائل فیزیک آماری ذرات مهران کاردار به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۲۱۵ ضفحه

حل مسائل فیزیک آماری ذرات مهران کاردار به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۲۱۵ ضفحه فیزیک ذرات بنیادی (به انگلیسی: Fundamental particle physics) یا فیزیک انرژی‌های بالا یکی از شاخه‌های دانش فیزیک است که به بررسی ماهیت اجزای تشکیل‌دهنده ماده (ذرات دارای جرم) و تابش (ذرات بدون جرم) ادامه مطلب…

توسط ، قبل
حل مسائل فیزیک هولت، راینهارت و وینستون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 536 صفحه

حل مسائل فیزیک هولت، راینهارت و وینستون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۵۳۶ صفحه

حل مسائل فیزیک هولت، راینهارت و وینستون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۵۳۶ صفحه فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. فیزیک از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم و ادامه مطلب…

توسط ، قبل
موبایلتو شارژ کن