آموزش تابلو برق

آموزش تابلو برق آشنایی با انواع تابلوهای برق:امروزه تابلوهای برق یکی از عناصر اصلی واحدهای صنعتی و مسکونی محسوب می شوندتابلو برق عبارت است از محفظه ای معمولا بسته که تجهیزات الکترونیکی،اتوماسیون یا برق صنعتی می تواند در آن نصب شود.وظایف انواع تابلوها عبارتنداز:کنترل دستی یا اتوماتیک یک فرایند صنعتیتوزیع ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ در زﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻔﺖ ﮔﺎز- اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ-ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ودﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در دﺳﺘﺮس ﺧﻄﺮ ﻧﺎک آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی ادامه مطلب…

توسط ، قبل

تفسیر و تحلیل نتایج آزمایش کرونا PPT

تفسیر و تحلیل نتایج آزمایش کرونا PPT   نام محصول  : پاورپوینت تفسیر و تحلیل نتایج آزمایش کرونا  فرمت  : PPT حجم  : 0.1 مگابایت  تعداد اسلاید  : 17 زبان  : فارسی سال گردآوری  :99   توضیح انواع روش های سنجش کرونا ، غربالگری و شرایط مختلف نمونه گیری.  ارائه مشاوره و طرح هرگونه سوال ادامه مطلب…

توسط ، قبل

فروش فایل سه بعدی پایه میز ۳dp29

فروش فایل سه بعدی پایه میز ۳dp29 فروش فایل سه بعدی پایه میز ۳dp29 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و چهار محور قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و ادامه مطلب…

توسط ، قبل

فروش فایل سه بعدی پایه میز ۳dp30

فروش فایل سه بعدی پایه میز ۳dp30 فروش فایل سه بعدی پایه میز ۳dp30 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و چهار محور قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و ادامه مطلب…

توسط ، قبل

فروش فایل سه بعدی پایه میز ۳dp31

فروش فایل سه بعدی پایه میز ۳dp31 فروش فایل سه بعدی پایه میز ۳dp31 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و چهار محور قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و ادامه مطلب…

توسط ، قبل

رزومه کاری استاندارد و نحوه نوشتن برای استخدامی شرکت ها

رزومه کاری استاندارد و نحوه نوشتن برای استخدامی شرکت ها رزومه کاری استاندارد  نداشتن رزومه به مراتب بهتر از یک رزومه بد می باشدرزومه برگه تقلب شما برای مصاحبه است!   این فایل با هدف توانمندسازی شرکت کنندگان در زمینه نگارش رزومه و CV طراحی گردیده است. بدین معنی که ادامه مطلب…

توسط ، قبل
موبایلتو شارژ کن