لودر سایت

گلایه شیطان

گلایه شیطان

آن خود مى داند و مى گوید: چون مؤمنان مى دانند که دنیا از آن من است ، آن را دشمنمى دارند و دنبال آن نمى روند، اما عده اى هستند که دنیا را طالبند و به آن عشق مىورزند. شیخ عطار، در کتاب منطق الطیر، در همین باره داستانى را به شعر در آوردهو قدرى از گلایه و ناراحتى شیطان را متذکر مى شود و مى گوید…

4kia.ir

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن