لودر سایت

کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

وزراء و سایر روسای هیئت های کشورهای عضو جنبش عدمتعهد که در تهران، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ (۱۲ و ۱۳ شهریور ۱۳۸۶) ۳ و ۴سپتامبر ۲۰۰۷ در نشست وزرا در خصوص حقوق بشر و تنوع فرهنگی گرد همآمدند.
۱- با تجدید عزم خود برای ارتقا وحمایت از کلیه حقوقبشر و آزادی های اساسی از جمله حق برخورداری از هویت فرهنگی که از خصوصیات توصیفیبشریت بوده و میراث مشترک بشری را نیز تشکیل می دهد.
۲- با تاکید بر اینکه برداری، احترام به موقع بهدیگران و حقوق آنها در تعیین رویکرد…

4kia.ir

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن