لودر سایت

کار تحقیقی نگاهی به تعزیه در عصر ناصری (1264-1313( ه.ق

کار تحقیقی نگاهی به تعزیه در عصر ناصری (۱۲۶۴-۱۳۱۳( ه.ق

مقدمه
 
از میان همه هنرها، نمایش نزدیکترین هنر به زندگی است؛ چرا که بازی آدم هاست، اما علاوه بر این تشابه صوری، نمایش با حیات اجتماعی، خود اجتماع، تشریفات، آداب، مناسک، رسوم و مراسم همگانی از قبیل آیین ها و اعیاد عمومی در ارتباط است. در واقع بعضی فعالیت های معنی دار اجتماعی، به صورت نمایش می باشد.
آیین به طور کلی دارای خصلتی نمایشی است و به همین علت به سهولت ممکن است به نمایش تبدیل شود و به صورت نمایشی در بیاید و معنا و مفهوم رازگونه اش…

4kia.ir

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن