لودر سایت

پک آموزشی اکسل در قالب فایل ورد-۴۰۳ صفحه


فهرست مطالب پکیج آموزشی اکسل… ۲۲ فصل ١.. ۲۳ سلول،سلول ها ،حرکت و انتخاب… ۲۳ حرکت به آخرین سلول محدوده. ۲۴ انتخاب آخرین سلول در ناحیه بکار رفته. ۲۹ سطرها و ستونها ۳۱ مخفی کردن یا آشکار کردن یک یا چند ستون.. ۳۲ رونوشت،برش و چسباندن.. ۳۵ کپی یک سلول با متن یا فرمول به هزاران سلول.. ۳۷ کپی سلولها از برگه. ۳۸ فصل ٢.. ۴۰ متن… ۴۰ متن و نوار ابزار ها ۴۱ وارد کردن متن به سلولها ۴۱ ارزیابی اطلاعات… ۴۲ انتخاب یک ناحیه. ۴۳ استفاده از اصلاح خودکار٣٣. ۴۴ جلوگیری از ورود داده های تکراری… ۴۷ ارزیابی متن های ورودی… ۴۸ کپی ارزیابی… ۴۹ حذف شرط ارزیابی… ۴۹ لغو پیچیدن متن به صورت خودکار. ۵۱ تغییر تو رفتگی۴٣ در سلول.. ۵۴ استفاده از علایم در جستجوی متون.. ۵۸ شکلبندی داده هایی که دارای متن هستند.. ۶۳ استخراج حروف از متن بدون استفاده از فرمول.. ۶۳ جداسازی نام و نام خانوادگی بدون استفاده از فرمول.. ۶۴ فصل ٣.. ۶۶ شکلبندی اعداد. ۶۶ چهار مرحله شکلبندی… ۶۹ شکلبندی اعداد بر اساس شرطی خاص….. ۷۳ میانبرهایی برا …

FileHub ID : FileSell-2164454

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن