لودر سایت

تبیین ویژگیهای مثبت و منفی انسان از دیدگاه قرآن و روایات

تبیین ویژگیهای مثبت و منفی انسان از دیدگاه قرآن و روایات

مقدمه
قرآن کریم آیات فراوانی را به انسان و بیان اوصاف و ویژگی های او اختصاص داده است . در برخی از روایات و آیات عالی ترین ثناها و ستایش ها درباره ویژگی های مثبت و منفی انسان به کار رفته و با بهترین شکل و بازیباترین الفاظ از او سخن گفته و ویژگی های منحصر به فردی به او نسبت داده شده است در حالی که در برخی از آیات و روایات دیگر بدترین نکوهش ها در مورد انسان به کار رفته و او با الفاظ صریح و غیر صریح سرزنش شده است . سعی در این است که راز این توصیف…

4kia.ir

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن