لودر سایت

پک کامل کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیک -۹۹ صفحه ورد


عنوان صفحه فصل اول: بیان مسئله ۵ فصل دوم: بیان اصطلاحات در تاثیر تجارت الکترونیکی بر افراد سازمان‌ها و جامعه ۱۱ ۱-۲-  مقدمه ۱۳ ۲-۲-   مروری بر کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیک ۱۴ ۳-۲-   مکانیزم های اصلی تجارت الکترونیکی ۱۹ ۴-۲-  برنامه های سازمان با فرد ۲۱ ۵-۲-  تبلیغات بر خط ۲۴ ۶-۲-  برنامه های سازمان با سازمان ۲۶ ۷-۲-  تجـارت الکترونیکـی درون سـازمانی و سـازمان بـا کارکنان ۲۸ ۸-۲-    دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی فرد با فرد ۲۹ ۹-۲-    خدمات پشتیبانی تجارت الکترونیکی ۳۱ ۱۰-۲-    مـــسائل اخلاقـــی و قـــانونی در کـــسب و کـــار الکترونیکی ۳۵ ۱۱-۲-    شکست ها و استراتژیهای موفقیت ۳۸ پیوست ها ۴۰ فصل سوم: بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بر افراد سازمانها و جامعه ۴۷ ۱-۳-  هدف اول(  برنامه ریزی سفری به پاریس با استفاده از سایت  expedia .com ) 48 2-3-  هدف دوم (  خرید یک لپ تاپ از سایت dell.com ) 62 3-3-  هدف سوم( بررسی خدمات سا …

FileHub ID : FileSell-2164392

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن