لودر سایت
  • سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر کاهش میزان جرم و احساس امنیت اجتماعی
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه ۲

   الف: طرح مسئله ۴

   ب: ضرورت تحقیق ۵

   ج: اهداف تحقیق ۵

   د: سوالات تحقیق ۶

   ه: فرضیه های تحقیق ۶

   و: روش تحقیق ۷

   ز: مرور ادبیات و سوابق تحقیق ۷

   فصل اول: مفهوم شناسی ۹

   گفتار اول : نظریه پردازی پیرامون سرمایه اجتماعی ۹

   بند اول: زمینه‎های تاریخی سرمایه اجتماعی ۱۰

   بند دوم : بوردیو ۱۲

   بند سوم : کلمن ۱۳

   بند چهارم : پاتنام ۱۶

   گفتار دوم : مفهوم سرمایه اجتماعی ۱۷

   بند اول : منابع سرمایه اجتماعی ۲۰

   بند دوم: لزوم وجود کیفیت در سرمایه اجتماعی ۲۷

   بند سوم : قدرت سرمایه اجتماعی ۲۸

   بند چهارم: اهمیت سرمایه اجتماعی و افزایش آن ۳۰

   گفتار سوم : سرمایه اجتماعی منفی ۳۱

   بند اول: ارتکاب جرائم سازمان یافته و تروریسم ۳۳

   بند دوم : تاثیر سرمایه اجتماعی منفی بر جرائم گوناگون ۳۶

   بند سوم: روش‎های پیشگیری از انواع جرائم گروهی با استفاده از سرمایه اجتماعی ۴۱

   فصل دوم: سرمایه اجتماعی و میزان جرم ۴۴

   گفتار اول: تعریف جرم و مجرم ۴۴

   گفتار دوم: نظریات تاثیرگزار بر سرمایه اجتماعی و جرم ۴۶

   بند اول: تئوری انتخاب عقلانی ۴۶

   بند دوم: بی سازمانی اجتماعی ۴۷

   بند سوم: کنترل اجتماعی ۴۸

   بند چهارم: تئوری های ترکیبی ۵۱

   بند پنجم : آنومی یا نابهنجاری ۵۳

   گفتار سوم: ارتباط سرمایه اجتماعی و میزان جرم ۵۵

   بند اول: وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ۵۷

   بند دوم: اندازه گیری میزان سرمایه اجتماعی ۵۸

   بند سوم: ارزش زندگی و سرمایه اجتماعی ۵۹

   بند چهارم: اعتماد اصلی‎ترین بعد سرمایه اجتماعی ۶۰

   بند پنجم: تعاملات خانوادگی، دوستان و همسایگان ۶۳

   بند ششم: کاهش سرمایه اجتماعی درون خانواده و تاثیر آن بر میزان جرم ۶۷

   بند هفتم: تعاملات تحصیلی و سرمایه اجتماعی ۶۹

   بند هشتم: مشارکت در جامعه محلی و سرمایه اجتماعی ۷۰

   بند نهم: عاملیت اجتماعی یا پیش نگری و پیش قدمی در زمینه اجتماعی ۷۱

   گفتار چهارم: سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی ۷۲

   بند اول: احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی ۷۴

   بند دوم: : احساس امنیت و سرمایه اجتماعی منفی ۷۰

   گفتار پنجم: راه‎های ایحاد و افزایش سرمایه اجتماعی ۷۵

   بند اول: عوامل افزایش سرمایه اجتماعی ۷۶

   بند دوم : آموزش سرمایه اجتماعی از دوران تحصیل ۷۷

   بند سوم : نقش گروه‎ها در افزایش سرمایه اجتماعی ۷۶

   بند چهارم : نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی ۷۹

   نتیجه گیری ۸۲

   جداول پیوست ۸۶

   منابع

  • سایز : ۴۶۲ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۴۴
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33603

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن