لودر سایت
  • خسارات قابل مطالبه در حقوق ایران
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۵

   ب- سؤالات تحقیق.. ۸

   ج- سوابق تحقیق.. ۹

   ه – اهداف تحقیق.. ۱۱

   و- روش تحقیق.. ۱۱

   ژ- ساماندهی تحقیق.. ۱۱

   فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم)

   ۱-۱- تعاریف… ۱۳

   ۱-۱-۱- مال. ۱۳

   ۱-۱-۱- خسارت… ۱۳

   ۱-۱-۲- تأخیر. ۱۳

   ۱-۱-۳- تأدیه. ۱۴

   ۱-۱-۴- تأخیر تأدیه. ۱۴

   ۱-۱-۵- خسارت تأخیر تأدیه. ۱۴

   ۱-۱-۶- عدم‌النفع. ۱۴

   ۱-۱-۷- ربا ۱۵

   ۱-۱-۸- سود. ۱۶

   ۱-۲- جریمه تاخیر تأدیه در قوانین ایران. ۱۶

   ۱-۳- علل تأخیر در پرداخت دیون. ۱۸

   ۱-۵- آثار سوء تأخیر پرداخت دیون. ۱۹

   ۱-۶- تئوری‌های نظام‌های حقوقی در مورد خسارت… ۲۲

   ۱-۶-۱- تئوری تفاوت… ۲۲

   ۱-۶-۲- تئوری موقعیت مشابه(همان موقعیت) ۲۲

   ۱-۶-۳- جبران کامل.. ۲۳

   ۱-۶-۴- قاعده لا ضرر. ۲۳

   ۱-۶-۵- قاعده تسبیب… ۲۳

   ۱-۶-۶- قاعده ضمان ید. ۲۳

   ۱-۷- تطبیق تئوری‌های خسارت بر عدم‌النفع‏. 23

   فصل دوم: تحولات فقهی و حقوقی خسارت تأخیر تأدیه

   ۲-۱- خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهی.. ۲۷

   ۲-۱-۱- مشروعیت جریمه دیرکرد. ۲۷

   ۲-۱-۲- عدم مشروعیت جریمه دیرکرد. ۳۲

   ۲-۲- نظریات و ادله فقهی برگرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی.. ۳۳

   ۲-۲-۲-۱- شرط در ضمن عقد اصلی.. ۳۵

   ۲-۲-۲-۲- شرط در ضمن عقد خارج لازم. ۳۶

   ۲-۲-۲-۳- ضمان کاهش ارزش پول. ۳۶

   ۲-۳- خسارت تاخیر تادیه در قانون. ۴۰

   ۲-۳-۱- خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب… ۴۱

   ۲-۳-۲- خسارت تأخیر تأدیه در سال‌های پس از انقلاب… ۴۴

   ۲-۳-۲-۱- مصوبات و نظرات شورای نگهبان در این دوره ۴۷

   ۲-۳-۲-۲- نقد و بررسی نظریات شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام. ۴۹

   ۲-۳-۲-۲-۱- بررسی نظریات شورای نگهبان. ۴۹

   ۲-۳-۲-۲-۲- برسی مصوبه و استفساریه شورای تشخیص مصلحت نظام. ۵۳

   ۲-۳-۳- قانون آیین دادرسی مدنی جدید سال ۱۳۷۹. ۵۴

   ۲-۳-۳-۱- نقد و بررسی مواد قانونی جدید. ۵۵

   ۲-۳-۳-۱-۱- نقد و بررسی ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی.. ۵۵

   ۳-۳-۳-۱-۲- مقدارخسارت تأخیر تأدیه. ۵۶

   ۲-۳-۳-۱-۳- تمکن داین و امتناع وی از پرداخت… ۵۷

   ۲-۳-۴- نقد و بررسی ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه. ۵۸

   ۲-۳-۵- محاسبه‌ی خسارت تاخیر تادیه در قانون. ۵۹

   ۲-۳-۵-۱- توافق و تراضی در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه. ۶۱

   ۲-۳-۵-۲- عدم توافق قبلی طرفین در مبداٌ خسارت تاٌخیر تاٌدیه. ۶۱

   ۲-۳-۵-۲-۱- نظریه سررسید. ۶۲

   ۲-۳-۵-۲-۲- نظریه مطالبه. ۶۵

   ۲-۳-۶- اشتراط جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد. ۶۶

   ۲-۳-۶-۱- اشتراط خسارت تأخیر تأدیه. ۶۷

   ۲-۳-۷- تعزیر مالی متخلف در زمینه خسارت تأخیر. ۷۰

   ۲-۳-۷-۱- مجازات مالی متخلف به نفع بیت‌المال. ۷۰

   ۲-۳-۷-۲- تشکیل صندوق خیریه. ۷۰

   ۲-۳-۷-۳- تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران. ۷۰

   ۲-۳-۷-۴- تفویض امر قضایی به بانکها ۷۱

   ۲-۳-۷-۵- الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) ۷۲

   ۲-۴- تبیین مستند فقهی قوانین مصوب… ۷۲

   ۲-۴-۱- جواز اشتراط جریمه تأخیر ضمن عقد. ۷۲

   ۲-۴-۲- احتمال صدق ربای قرضی و معاملی.. ۷۳

   ۲-۴-۳- احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی.. ۷۵

   ۲-۴-۴- شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا ۷۶

   ۲-۴-۵- قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها ۷۷

   ۲-۴-۶- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به اندازه نرخ تورم. ۷۸

   ۲-۴-۷- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم. ۷۸

   ۲-۴-۸- مستند فقهی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده‌4 قانون چک…. ۸۰

   فصل سوم: تحولات فقهی و حقوقی خسارت عدم‌النفع

   ۳-۱- عدم‌النفع در فقه. ۸۵

   ۳-۱-۱- ضمان خسارت عدم‌النفع در فقه. ۸۶

   ۳-۱-۲- عدم‌النفع از دیدگاه فقها ۸۷

   ۳-۱-۲-۱- فقهایی که عدم‌النفع را ضرر نمی‌دانند. ۸۷

   ۳-۱-۲-۲- نظر فقهای که عدم‌النفع را ضرر می‌دانند. ۸۹

   ۳-۲- قواعد فقهی در خصوص منافع ممکن‌الحصول. ۹۰

   ۳-۲-۱- قاعده لاضرر. ۹۰

   ۳-۲-۲- قاعده اتلاف تسبیب… ۹۱

   ۳-۲-۳- جواز مقابله به مثل.. ۹۳

   ۳-۲-۴- بنای عقلا.. ۹۳

   ۳-۳- تحولات عدم‌النفع در حقوق موضوعه. ۹۳

   ۳-۳-۲- اقسام عدم‌النفع ضرر. ۹۹

   ۳-۳-۲-۱- عدم‌النفع محقق الحصول. ۹۹

   ۳-۳-۲-۲- عدم‌النفع ممکن الحصول. ۹۹

   ۳-۳-۳- شرایط ماهوی دعوی منافع ممکن‌الحصول. ۱۰۳

   ۳-۳-۴- مطالبه عدم‌النفع در قوانین موضوعه. ۱۰۳

   ۳-۳-۵- جبران خسارت ناشی از دادرسی.. ۱۰۵

   نتیجه. ۱۰۶

   پیشنهادات… ۱۱۱

   فهرست منابع. ۱۱۲

   چکیده انگلیسی.. ۱۱۳

  • سایز : ۱۹۰ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۲۵
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33585

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن