لودر سایت
  • حق ازدواج حقوق موضوعه
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۵

   ب- سؤالات تحقیق.. ۷

   ج- فرضیه‏های تحقیق.. ۷

   د- سوابق تحقیق.. ۸

   ه – اهداف تحقیق.. ۸

   و- روش تحقیق.. ۹

   ژ- ساماندهی تحقیق.. ۹

   فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم و تاریخچه)

   ۱-۱- حق.. ۱۱

   ۱-۱-۱- اقسام حق.. ۱۳

   ۱-۱-۱-۱- حق مالى و حق غیر مالى.. ۱۳

   ۱-۱-۱-۲- حق عینى و دینى.. ۱۴

   ۱-۱-۱-۳- حقوق تقدّم و تعقیب… ۱۶

   ۱-۱-۱-۴- حق معنوى.. ۱۶

   ۱-۱-۱-۵- حق مربوط به شخصیت… ۱۶

   ۱-۱-۱-۶- حق طبیعى.. ۱۹

   ۱-۱-۱-۷- حق مطلق و حق نسبى.. ۱۹

   ۱-۱-۱-۸- حق منّجز و حق معلّق.. ۲۰

   ۱-۱-۱-۹- حق موقّت و حق دایم. ۲۰

   ۱-۱-۱-۱۰- حق حال و حق مؤجّل.. ۲۰

   ۱-۱-۱-۱۱- حق ثابت و حق متزلزل. ۲۱

   ۱-۱-۱-۱۲- حق سیاسى، حق عمومى و حق خصوصى.. ۲۱

   ۱-۲- ازدواج.. ۲۲

   ۲ – 1- تعریف ازدواج در فقه امامیه. ۲۳

   ۱-۲- تعریف ازدواج در حقوق موضوعه ایران. ۲۴

   ۱-۳- تعریف ازدواج در حقوق سایر کشورها ۲۵

   ۱-۴- اهمیت ازدواج.. ۳۰

   ۱-۵- هدف ازدواج.. ۳۲

   ۱-۶- حق ازدواج در اسلام. ۳۲

   ۱-۷- حق ازدواج در اسناد حقوق بشر. ۳۶

   فصل دوم: ماهیت حق ازدواج در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

   ۲-۱- حق ازدواج در فقه امامیه‌. 38

   2-2- ماهیت حق ازدواج در حقوق موضوعه. ۴۳

   ۲-۲-۱- قید خواستگاری در حقوق مدنی.. ۴۵

   ۲-۲-۲- اختلاف جنس در ازدواج.. ۴۶

   ۲-۳- ازدواج مؤقت… ۴۷

   ۲-۴- ازدواج مجدد در احکام و قوانین حقوقی ایران. ۴۸

   ۲-۴-۱- ازدواج مجدد مرد در احکام و قوانین حقوقی ایران. ۴۸

   ۲-۴-۲- ازدواج زن بیوه در احکام و قوانین حقوقی ایران. ۵۰

   ۲-۵- تعدد زوجات… ۵۵

   ۲-۵-۱- نقش اسلام در چند همسری (تعدد زوجات) ۵۷

   ۲-۵-۲- دلیل چندهمسری (تعدد زوجات) ۵۹

   ۲-۵-۳- شرایط چندهمسری (تعدد زوجات) ۶۱

   ۲-۵-۳-۱- اجرای عدالت میان همسران. ۶۲

   ۲-۵-۳-۲- توان مالی برای انفاق به همسران و فرزندان. ۶۴

   ۲-۵-۳-۳- حسن اداره همسران و فرزندان. ۶۴

   ۲-۵-۴- شبهه‌های مربوط به چندهمسری.. ۶۵

   ۲-۶- امتیازات و تفاوت‌های حقوق زوجین در زمان ازدواج.. ۶۷

   فصل سوم: شرایط ازدواج در فقه و حقوق

   ۳-۱- اختیار در ازدواج.. ۷۴

   ۳-۱-۱- وجود اراده شرط صحت ازدواج.. ۷۷

   ۳-۱-۲- حق انتخاب همسر و اذن پدر برای زنان. ۷۸

   ۳-۱-۳- اجازه در ازدواج.. ۸۰

   ۳-۲- موانع ازدواج در حقوق.. ۸۰

   ۳-۲-۱- شوهر داشتن (تأهل) ۸۰

   ۳-۲-۲- عدۀ زن. ۸۱

   ۳-۲-۲-۱- اقسام عده ۸۲

   ۳-۲-۳- قرابت در حدود معین.. ۸۳

   ۳-۲-۴- مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق.. ۸۴

   ۳-۲-۵- داشتن چهار زن دایمی.. ۸۵

   ۳-۳- حداقل سن ازدواج در عرف و حقوق ایران. ۸۶

   نتیجه. ۹۲

   پیشنهادات… ۹۶

   فهرست منابع. ۹۷

   چکیده انگلیسی.. ۱۰۴

  • سایز : ۲۸۱ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۱۰
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33583

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن