لودر سایت
  • تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی در نظام حقوقی ایران
  • فهرست مطالب

   عنوان

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۳

   ب- سوالات تحقیق.. ۳

   ج- اهداف تحقیق.. ۳

   هـ – پیشینه پژوهش… ۴

   و- فرضیه‌های تحقیق.. ۷

   فصل اول: کلیات

   ز- روش کار: ۷

   ۱-۱ تعاریف… ۹

   ۱-۱-۱ اراده ۹

   ۱-۱-۲- ایقاء. ۱۰

   ۱-۱-۳- رضا ۱۰

   ۱-۱-۴- قصد انشاء. ۱۰

   ۱-۱-۵- ایجاب… ۱۰

   ۱-۱-۶- قبول. ۱۲

   ۱-۲- اصل حاکمیت اراده ۱۳

   ۱-۲-۱- وجود اراده در عقود و قراردادها ۱۳

   ۱-۲-۲- اظهار و اعلام اراده در عقود و قراردادها ۱۴

   ۱-۲-۳- وسیله اعلام و اظهار اراده ۱۴

   ۱-۲-۴- اراده در مرحله اجرای عقود و قراردادها ۱۵

   ۱-۲-۴-۱- نوع عقد. ۱۵

   ۱-۲-۴-۲- ماهیت مورد عقد. ۱۶

   ۱-۲-۴-۳-موضوع مورد معامله مصداق ماهیت واحد باشد. ۱۶

   ۱-۲-۴-۴- بعضی از اوصاف مهم. ۱۶

   ۱-۳- اصل آزادی اراده ۱۶

   ۱-۴- اصل حاکمیت اراده ۱۷

   ۱-۵- صل استقلال اراده ۱۹

   ۱-۶- اصل اباحه. ۱۹

   ۱-۷- موارد کاربرد اراده ظاهری یا اراده باطنی.. ۲۰

   منابع و مآخذ. ۲۱

  • سایز : ۱۰۵ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۹
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33594

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن