لودر سایت
  • کلمات کلیدی حاکمیت اراده، آزادی اراده، آزادی قرارداد، العقود تابعه للقصود
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۳

   ب- سوابق تحقیق.. ۴

   ج – اهداف تحقیق.. ۶

   ه- سؤالات تحقیق.. ۷

   د- فرضیه‌های تحقیق.. ۷

   و- روش تحقیق.. ۸

   ژ- ساماندهی تحقیق.. ۸

   فصل اول: کلیات تحقیق

   ۱-۱- تعاریف و مفاهیم. ۹

   ۱-۱-۱- اصل آزادی قراردادی.. ۹

   ۱-۱-۲- انشاء. ۹

   ۱-۱-۳- عقد. ۱۰

   ۱-۱-۴- عقد رضایی.. ۱۲

   ۱-۱-۵- عقد تشریفاتی.. ۱۲

   ۱-۱-۶- ایقاع. ۱۳

   ۱-۱-۷- قائده فقهی.. ۱۴

   ۱-۱-۸- قصد. ۱۶

   ۱-۱-۹ – بنای عقلاء. ۱۶

   ۱-۱-۱۰- دلیل عقل.. ۱۷

   ۱-۱-۱۰-۱- اقسام دلیل عقلی.. ۱۷

   ۱-۲- شرایط لازم برای صحت قرارداد. ۱۸

   ۱-۲-۱-قصد و رضای طرفین.. ۱۸

   ۱-۲-۲-اهلیت طرفین.. ۱۸

   ۱-۲-۲-۱-بلوغ. ۱۸

   ۱-۲-۲-۲-عقل.. ۱۹

   ۱-۲-۲-۳-رشد. ۱۹

   ۱-۲-۳-مورد معامله. ۱۹

   ۱-۲-۴-جهت معامله. ۱۹

   ۱-۲-۵-ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه) ۱۹

   ۱-۲-۵-۱-وجه اشتراک ایقاع و عقد. ۲۰

   ۱-۲-۵-۲-شرایط صحت ایقاع. ۲۰

   ۱-۲-۵-۲-۱-لزوم اعلام اراده ۲۰

   ۱-۲-۵-۲-۲-سلامت اراده ۲۰

   ۱-۲-۵-۲-۳-اهلیت و اختیار. ۲۰

   ۱-۲-۵-۲-۴-موضوع و جهت مشروع. ۲۱

   ۱-۲-۵-۳-آثار ایقاع. ۲۱

   ۱-۳- شروط قرار داد. ۲۱

   ۱-۴- شروط متعاقدین.. ۲۳

   ۱-۵- شروط مورد معا مله. ۲۵

   ۱-۶- اقسام عقود. ۲۸

   ۱-۷-استثنائات اصل رضایی بودن قراردادها ۳۱

   ۱-۷-۱-انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت (سر‌قفلی) ۳۱

   ۱-۷-۲-انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسؤلیت محدود. ۳۲

   ۱-۷-۳-قرارداد بیمه. ۳۲

   ۱-۷-۴-عقود و معاملات راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۳۲

   ۱-۷-۵-عقد نکاح.. ۳۳

   فصل دوم: اصل آزادی قراردادها

   ۲-۱-نقش گسترده اراده ضمنی در حقوق قراردادها ۳۴

   ۲-۱-۱- انواع اعلام اراده و مفهوم اعلام ضمنی اراده ۳۴

   ۲-۱-۲-گستره اعلام اراده ضمنی.. ۳۵

   ۲-۲- اصل آزادی قرارداد. ۴۱

   ۲-۲-۱- قلمرو و آثار اصل آزادی قرارداد. ۴۴

   ۲-۳- اصل رضایی بودن قراردادها ۴۵

   ۲-۳-۱- مبنای اصل رضایی بودن عقود. ۴۷

   ۲-۳-۲- تکمیلی بودن اصل رضایی بودن در قراردادها ۴۸

   ۲-۳-۳- تغییر در مفاد قراردادهای رضایی.. ۵۱

   ۲-۴- عناوین مشابه اصل رضایی بودن قراردادها ۵۳

   ۲-۴-۱- اصل آزادی اراده ۵۳

   ۲-۴-۲- اصل حاکمیت اراده ۵۳

   ۲-۴-۳- اصل استقلال اراده ۵۶

   ۲-۴-۴- اصل اباحه. ۵۶

   ۲-۴-۵- اصل نفوذ و اعتبار عقود و تعهدات… ۵۷

   ۲-۵- تشریح مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی.. ۵۸

   ۲-۵-۱-قصد طرفین و رضای آنها ۵۹

   ۲-۵-۲-ضمانت اجرای عدم تطابق اراده ها ۶۰

   ۲-۵-۳-اصل رضائی بودن شروط.. ۶۳

   ۲-۵-۴-ارتباط میان رضای به عقد و شرط.. ۶۵

   ۲-۵-۵-اهلیت… ۶۶

   ۲-۵-۶-معلوم و معین بودن موضوع. ۶۸

   ۲-۵-۷-مشروعیت جهت… ۷۰

   فصل سوم: قاعده العقود تابع للقصود. ۷۲

   ۳-۱- قاعده العقود تابعه للقصود. ۷۲

   ۳-۲- قلمرو و آثار قاعده«العقود تابعه للقصود» 75

   3-3- ادله اثبات قاعده ۷۹

   ۳-۳-۱- اجماع. ۷۹

   ۳-۳-۲- اصالت فساد. ۸۰

   ۳-۳-۳- روایات… ۸۱

   ۳-۳-۴- تدبر در مفهوم انشاء. ۸۳

   ۳-۳-۵- تدبر در مفهوم عقد. ۸۳

   ۳-۳-۶-بنای عقلاء. ۸۴

   ۳-۳-۷- دلیل عقل.. ۸۴

   ۳-۴ – گستره شمول قاعده ۸۴

   ۳-۴-۱- مفهوم عقد. ۸۵

   ۳-۴-۲- مقتضای ذات عقد. ۸۵

   ۳-۴-۳- مقتضای اطلاق عقد. ۸۵

   ۳-۴-۴- موارد انصراف… ۸۵

   ۳-۴-۵- شرایط ضمن عقد. ۸۶

   ۳-۴-۶- شرایط و موانع. ۸۶

   ۳-۴-۷- ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض…. ۸۷

   ۳-۴-۸- ضمان تلف در زمان خیار. ۸۷

   ۳-۴-۹- آثار و احکام منشأ ۸۸

   ۳-۵ – آیا قاعده «العقود تابعه للقصود» شامل ایقاع هم می شود؟. ۸۸

   ۳-۶- مفاد حقوقی قاعده «العقود تابعه للقصود» 89

   3-6-1- نقش قصد در عقد. ۹۰

   ۳-۶-۲- مراحل تکوین اراده ۹۰

   ۳-۶-۳- منظور از قصد، قصد ابراز شده است. ۹۱

   ۳-۶-۴- تعلق قصد به لفظ و معنا و مطابقت آن معنا با عقد مورد نظر. ۹۴

   ۳-۷- عناوین مشابه قاعده«العقود تابعه للقصود» 98

   3-7-1- انماالاعمال بانیات… ۹۸

   ۳-۷-۲- انما لکل امرء مانوی.. ۹۸

   ۳-۷-۳- الامور بمقاصدها ۹۸

   نتیجه. ۹۹

   منابع و مأخذ. ۱۰۶

  • سایز : ۲۴۸ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۱۸
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33584

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن