لودر سایت
  • بررسی فقهی نکاح با اهل کتاب
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۲

   ب- سوالات تحقیق.. ۴

   ج – پیشینه پژوهش… ۴

   هـ- اهداف تحقیق.. ۵

   و- فرضیه‌های تحقیق.. ۵

   ز- روش کار. ۵

   ژ-ساماندهی تحقیق.. ۶

   فصل اول: کلیات تحقیق (تعاریف، مفاهیم، تاریخچه)

   ۱-۱ تعاریف… ۸

   ۱-۱-۱ ازدواج.. ۸

   ۱-۱-۲ فقه. ۱۰

   ۱-۱-۳ کفر. ۱۰

   ۱-۱-۴ شرک.. ۱۲

   ۱-۱-۵ اسلام. ۱۲

   ۱-۱-۶ ایمان. ۱۳

   ۱-۲- حق ازدواج در فقه امامیه‌. 14

   1-3- اهمیت و هدف ازدواج.. ۱۹

   ۱-۴- ازدواج با غیر هم‌کیش در آئین های مختلف… ۲۱

   ۱-۴-۱- ازدواج با بیگانگان در دین یهود. ۲۱

   ۱-۴-۲- ازدواج با بیگانگان در مسیحیّت… ۲۳

   ۱-۴-۳- ازدواج با بیگانگان در دین زرتشت (مجوسی) ۲۴

   ۱-۴-۴- صابئان. ۲۴

   ۱-۵- اهل کتاب… ۲۵

   ۱-۶- وجوه تمایز اهل کتاب با مشرک.. ۲۵

   ۱-۶-۱- تفاوت احکام اهل کتاب با مشرکان در قرآن. ۳۱

   ۱-۷- وجوه تمایز مشرکان و کفار. ۳۲

   فصل دوم: نکاح با اهل کتاب و احکام آن از منظر فقه شیعه و سنی

   ۲-۱- ادله قائلین به نجاست اهل کتاب… ۳۷

   ۲-۱-۱- آیه شریفه سوره توبه. ۳۷

   ۲-۱-۲- آیه سوره انعام. ۴۲

   ۲-۱-۳- اجماع. ۴۵

   ۲-۱-۴- روایات… ۵۰

   ۲-۲- دلایل قائلین به طهارت اهل کتاب… ۵۵

   ۲-۲-۱- آیات قرآن (سوره مائده) ۵۵

   ۲-۲-۲- روایات دلالت کننده بر طهارت اهل کتاب… ۶۰

   ۲-۲-۳- قاعده طهارت و اصالت برائت… ۶۲

   ۲-۳- ازدواج با اهل کتاب از دیدگاه فقه. ۶۵

   ۲-۳-۱- فقهای اهل سنت… ۶۵

   ۲-۳-۲- دیدگاه فقهای امامیه. ۷۰

   ۲-۳-۲-۱- دیدگاه فقهای امامیه قائل بر حرمت مطلق.. ۷۰

   ۲-۳-۲-۲- قائلین به جواز ازدواج با اهل کتاب… ۷۲

   ۲-۳-۲-۳- قائلین به حرمت نکاح دائم و جواز نکاح مؤقت… ۷۳

   ۲-۳-۲-۴- قائلین به جواز نکاح دائم در ضرورت و نکاح مؤقت در حالت اختیار. ۷۴

   ۲-۴- ازدواج با اهل کتاب از دیدگاه روایات… ۷۵

   ۲-۴-۱- روایاتی که بر جواز ازدواج با اهل کتاب به طور مطلق دلالت می کنند. ۷۵

   ۲-۴-۲- روایاتی که بر ممنوع بودن ازدواج با اهل کتاب دلالت می کنند. ۷۹

   ۲-۴-۳- روایاتی که بر جواز نکاح تنها در صورت ضرورت دلالت می کند. ۸۱

   ۲-۴-۴- روایاتی که جواز را به ازدواج با زنان (ابله) و مستضعف اهل کتاب اختصاص می‌دهند. ۸۲

   ۲-۴-۵- روایاتی که بین نکاح دائم و موقت تفصیل قایل شده‌اند. ۸۴

   فصل سوم: نکاح با کفار و احکام آن از منظر فقه شیعه و سنی

   ۳-۱- ازدواج با کفار در فقه. ۹۰

   ۳-۲- احکام ازدواج زن مسلمان با مرد کافر. ۹۵

   ۳-۳- احکام ازدواج مرد مسلمان با زن کافر. ۹۸

   ۳-۴- احکام ازدواج با صابئان و مجوسی در فقه. ۱۰۱

   ۳-۴-۱- دیدگاه فقهای اهل سنت… ۱۰۱

   ۳-۴-۱-۱- ازدواج با صابئان از منظر فقهای اهل سنت… ۱۰۱

   ۳-۴-۱-۲- ازدواج با مجوسی از منظر فقهای اهل سنت… ۱۰۲

   ۳-۴-۲- دیدگاه فقهای امامیه. ۱۰۲

   ۳-۴-۲-۱- ازدواج با صابئان از منظر فقهای امامیه. ۱۰۲

   ۳-۴-۲-۲- ازدواج با مجوسی از منظر فقهای امامیه. ۱۰۳

   نتیجه گیری.. ۱۰۵

   پیشنهادات… ۱۰۷

   منابع و مآخذ. ۱۰۸

  • سایز : ۴۱۴ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۳۱
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33590

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن