لودر سایت
  • رعایت حریم خصوصی اشخاص در قانون ایین دادرسی کیفری ایران
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده. ۱

   فصل اول: کلیات

   الف. مقدمه. ۲

   ب. بیان مسئله. ۵

   ج. اهداف تحقیق.. ۶

   د. سوالات تحقیق.. ۷

   ه. فرضیه‌های تحقیق: ۷

   و: روش تحقیق.. ۸

   ز. پیشینه تحقیق.. ۸

   ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۱۳

   فصل دوم : موضوع شناسی

   ۲-۱ مفهوم حریم.. ۱۴

   ۲-۱-۱تعریف حریم در اصطلاح.. ۱۵

   ۲-۱-۱-۱کاربرد حریم در اموال.. ۱۵

   ۲-۱-۱-۲کاربرد حریم در مورد انسان.. ۱۶

   ۲-۱-۱-۳ تعریف حریم در حقوق.. ۱۷

   ۲-۲ مفهوم خصوصی.. ۱۷

   ۲-۲-۱تعریف لغوی حریم خصوصی.. ۱۷

   ۲-۲-۲تعریف اصطلاحی حریم خصوصی.. ۱۸

   ۲-۲-۳ تعریف مورد قبول.. ۲۰

   ۲-۳ تعریف اماکن خصوصی.. ۲۰

   ۲-۴ حمایت از حریم مکان خصوصی.. ۲۴

   فصل سوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه

   ۳-۱تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی.. ۲۶

   ۳-۲ ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مکان خصوصی.. ۳۰

   ۳-۳ ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی.. ۳۱

   ۳-۳-۱ جرایم مشهود. ۳۱

   ۳-۳-۲جرایم غیر مشهود. ۳۲

   ۳-۴ ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل.. ۳۴

   ۳-۵ اشکال نقض حریم خصوصی اماکن (خصوصی) ۳۵

   ۳-۵-۱ ورود فیزیکی.. ۳۵

   ۳-۵-۲ ورود غیرفیزیکی (به کار گماردن دوربین، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی و بصری) ۳۶

   ۳-۵-۳ ورود شنوایی.. ۳۷

   ۳-۵-۴ ورود بینایی (چشمی) ۳۷

   ۳-۵-۵ نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسکن (آپارتما نها) ۳۸

   فصل چهارم: بررسی حریم خصوصی در قوانین کیفری ایران

   ۴-۱ تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) ۴۸

   ۴-۱-۱ اجازه قانون.. ۴۸

   ۴-۱-۲ اجازه مقام قضایی.. ۵۰

   ۴-۲ عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد. ۵۲

   ۴-۳ ضابطه احراز حقوق اهم.. ۵۳

   ۴-۴ لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران.. ۵۴

   ۴-۵ حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی.. ۵۵

   ۴-۶ فوریت امر در بازرسی و عدم همکاری متصرف.. ۵۷

   ۴-۷زمان بازرسی.. ۵۸

   ۴-۸ بررسی حریم خصوصی اماکن در فقه امامیه. ۵۹

   ۴-۸-۱آیات.. ۵۹

   ۴-۸ -۲روایات.. ۶۴

   ۴-۸-۳ حمایت از حریم خصوصی اماکن از نظر فقهای امامیه. ۶۷

   ۴-۸-۴حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) ۶۷

   ۴-۸-۴-۱ پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) ۶۸

   ۴-۹ بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی.. ۷۲

   ۴-۹-۱به کار گذاشتن وسایل شنود ممنوع. ۷۲

   ۴-۹-۲ نظارت‌های الکترونیکی و حریم خصوصی اشخاص…. ۷۳

   ۴-۱۰ کاستی‌های قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۷۸در ارتباط با حریم خصوصی.. ۷۴

   ۴-۱۱ رابطه حریم خصوصی و حقوق شهروندی.. ۸۰

   ۴-۱۲حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران.. ۸۱

   ۴-۱۳ ماهیت امر به معروف ونهی ازمنکر. ۸۶

   ۴-۱۴ اهمیت وجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکر. ۸۷

   ۴-۱۴-۱جایگاه امر به معروف در قرآن.. ۹۰

   ۴-۱۴-۲ جایگاه امر به معروف در روایات.. ۹۱

   ۴-۱۵ ادلّه لزوم وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر. ۹۲

   ۴-۱۵-۱ جلوگیری از وقوع جرم و شورش… ۹۲

   ۴-۱۵-۲ جلوگیری از حکومت و مسئولیت افراد فاسد و بی لیاقت… ۹۴

   ۴-۱۵-۳ ایجاد عدالت در جامعه. ۹۴

   نتیجه‌گیری.. ۹۶

   پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

   منابع ومآخذ. ۹۹

  • سایز : ۳۴۴ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۴۴
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33605

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن