لودر سایت
  • نظام حقوقی ایران
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۵

   د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۶

   ب- سؤالات تحقیق.. ۸

   ج- سوابق تحقیق.. ۸

   ه – اهداف تحقیق.. ۱۰

   و- روش تحقیق.. ۱۱

   ژ- ساماندهی تحقیق.. ۱۱

   فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم)

   ۱-۱- تعاریف… ۱۳

   ۱-۱-۱- اعاده حیثیت… ۱۳

   ۱-۱-۲- اعاده حیثیت قضایی.. ۱۴

   ۱-۱-۳- اعاده حیثیت قانونی.. ۱۴

   ۱-۱-۴- سجل قضایی.. ۱۴

   ۱-۱-۵- محکومیت موثر. ۱۵

   ۱-۱-۶- حقوق اجتماعی.. ۱۶

   ۱-۲- اعاده حیثیت در اصطلاح.. ۱۶

   ۱-۳- اقسام اعاده حیثیت… ۱۷

   ۱-۳-۱- اعاده حیثیت عام. ۱۷

   ۱-۳-۲- اعاده حیثیت خاص…. ۱۸

   ۱-۴- نهاد اعاده حیثیت در آیات و روایات… ۱۸

   ۱-۴-۱- اعاده حیثیت عام در آیات و روایات… ۱۸

   ۱-۴-۲- اعاده حیثیت خاص در آیات و روایات… ۲۶

   فصل دوم: نهاد اعاده حیثیت در حقوق ایران

   ۲-۱- اعاده‌ی حیثیت در ادبیات حقوقی.. ۳۰

   ۲-۲- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت… ۳۱

   ۲-۳- مبانی و آثار اعاده حیثیت… ۳۴

   ۲-۴- اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران. ۳۶

   ۲-۴-۱- محکومیت کیفری.. ۳۷

   ۲-۴-۲- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی.. ۳۹

   ۲-۵- منابع قانونی اعاده حیثیت در قوانین ایران. ۴۱

   ۲-۵-۱- اعاده حیثیت قضایی.. ۴۲

   ۲-۵-۱-۱- شرایط ماهوی اعاده حیثیت… ۴۲

   ۲-۵-۱-۲- شرایط شکلی اعاده حیثیت… ۴۳

   ۲-۵-۲- اعاده حیثیت قانونی یا قهری.. ۴۳

   ۲-۶- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم) ۴۳

   ۲-۶-۱- اجرای مجازات… ۴۴

   ۲-۶-۲- انقضای مواعدی معین.. ۴۷

   ۲-۶-۳- عدم ارتکاب جرم جدید. ۴۸

   ۲-۷- آثار اعاده حیثیت… ۴۹

   ۲-۸- فرق اعاده حیثیت با عفو عمومی.. ۵۲

   فصل سوم: آثار مترتب بر سابقه کیفری و سوء پیشینه

   ۳-۱- انواع مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی.. ۵۴

   ۳-۲- آثار مترتب بر سابقه کیفری در قوانین جزایی.. ۵۷

   ۳-۲-۱- آثار سلبی مترتب بر سابقه کیفری.. ۵۷

   ۳-۲-۲- محدودیت در نحوه تعیین و اعمال مجازات… ۶۷

   ۳-۲-۲-۱- تعلیق تعقیب و اجرای مجازات… ۶۷

   ۳-۲-۲-۲- آزادی مشروط.. ۶۸

   ۳-۲-۲-۳- تخفیف و تبدیل مجازات… ۶۹

   ۳-۲-۲-۴- عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات محکومین.. ۷۰

   ۳-۲-۳- آثار ایجابی مترتب بر سابقه کیفری.. ۷۰

   ۳-۲-۳-۱- تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم. ۷۰

   ۳-۳- سوء پیشینه و محکومیت کیفری.. ۷۲

   ۳-۴- اسباب سقوط مجازات و تأثیر آن بر سابقه ارتکاب جرم. ۷۴

   ۳-۵- جنبه کاربردی سوءپیشنه. ۷۷

   ۳-۶- انواع سجل قضایی.. ۸۰

   ۳-۶-۱- در امور کیفری.. ۸۰

   ۳-۶-۳- در امور بازرگانی.. ۸۰

   ۳-۶-۴- در امور اداری.. ۸۰

   ۳-۷- تاثیر سابقه محکومیت بر کیفر. ۸۱

   ۳-۷-۱-تکرار جرم. ۸۱

   ۳-۷-۲- تعلیق اجرای مجازات… ۸۱

   ۳-۷-۳- آزادی مشروط.. ۸۲

   ۳-۷-۴- عفو. ۸۲

   ۳-۸- مصادیق اعاده حیثیت و زوال سابقه کیفری.. ۸۳

   ۳-۹- اعاده حیثیت در ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا. و ماده واحده قانون تعریف محکومیت‌های کیفری مؤثر ۸۴

   ۳-۱۰- اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۸۶

   نتیجه. ۸۹

   پیشنهادات… ۹۰

   فهرست منابع. ۹۳

   الف) ۹۳

  • سایز : ۲۱۵ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۴
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33580

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن