لودر سایت
  • نظام نیمه آزاد آزادی مشروط زندانیان نظام کیفری ایران
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسأله. ۳

   ب) سوالات تحقیق. ۴

   ج- ادبیات تحقیق. ۴

   د) فرضیات.. ۵

   ه) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶

   و) روش تحقیق. ۶

   ز) ساماندهی تحقیق. ۷

   فصل اول: کلیات

   ۱-۱- تعاریف… ۹

   ۱-۱-۱ آزادی مشروط.. ۹

   ۱-۱-۲ آزادی مؤقت.. ۹

   ۱-۲ شرایط آزادی مشروط و نیمه آزادی.. ۱۰

   ۱-۳ تاریخ و تحولات آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران. ۱۰

   ۱-۳-۱ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. ۱۱

   ۱-۳-۱-۱ قانون مجازات عمومی. ۱۱

   ۱-۳-۱-۱ قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی بکار. ۱۱

   ۱-۳-۱-۲ قانون تعلیق مجازات زندانیان. ۱۲

   ۱-۳-۱-۳ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان. ۱۳

   ۱-۳-۱-۴ قانون اقدامات تأمینی. ۱۵

   ۱-۳-۱-۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور. ۱۷

   ۱-۳-۱-۶ قانون مجازات عمومی. ۱۷

   ۱-۳-۲ پس از پیروزی انقلاب اسلامی. ۱۸

   ۱-۳-۲-۱ قانون راجع به مجازات اسلامی. ۱۸

   ۱-۳-۲-۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به “‌سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی‌کشور”. ۱۹

   ۱-۳-۲-۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰. ۲۰

   ۱-۳-۲-۴ قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی. ۲۱

   ۱-۳-۲-۵ آیین نامه سجل قضایی. ۲۲

   ۱-۳-۲-۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. ۲۳

   ۱-۳-۲-۷ قانون مجازات اسلامی. ۲۴

   ۱-۳-۲-۸ ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی. ۲۶

   ۱-۳-۲-۸-۱ آزادی مشروط در دادگاه ۲۶

   ۱-۳-۲-۸-۲ حبس تعزیری در حکم. ۲۸

   ۱-۳-۲-۸-۳ حبس ابد و آزادی مشروط.. ۲۸

   ۱-۳-۲-۸-۴ صدور حکم به آزادی مشروط.. ۳۰

   ۱-۳-۲-۸-۵-سایر ابهامات.. ۳۱

   فصل دوم: اهمیت نظام نیمه آزادی و نظام آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس

   ۲-۱- ضرورت طرح اندیشه‌های جایگزین حبس… ۳۶

   ۲-۲- جمعیت کیفری.. ۳۸

   ۲-۲-۱- گونه شناسی جمعیت کیفری زندان. ۳۸

   ۲-۲-۲- آسیب شناسی و علل افزایش جمعیت کیفری.. ۴۰

   ۲-۲-۲-۱- افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری.. ۴۰

   ۲-۲-۲-۲ ضعف در سیاست جنایی تقنینی. ۴۱

   ۲-۲-۲-۲-۱ جرم انگاری های افراطی. ۴۲

   ۲-۲-۲-۲-۲- ابهام و نارسایی در قوانین دادرسی. ۴۳

   ۲-۲-۲-۲-۳- نادیده انگاری ضرورت ها و مصالح اجتماعی. ۴۴

   ۲-۲-۲-۲-۴- بی‌توجهی به اصل فردی کردن مجازاتها ۴۵

   ۲-۲-۲-۲-۵ تعدد مراجع قانونگذاری همعرض… ۴۵

   ۲-۲-۲-۲-۶- ناتوانی در کاربرد نهاد های جایگزین. ۴۶

   ۲-۲-۳- ضعف در سیاست جنایی قضایی. ۴۷

   ۲-۳- ضعف در مکانیسم های اجرایی. ۴۹

   ۲-۴- راهکارهای عمومی کاهش جمعیت کیفری.. ۵۸

   ۲-۵- اصلاح و دگرگونی سیاست جنایی. ۵۹

   ۲-۶- زندان زدایی از طریق زندان. ۶۱

   فصل سوم: لزوم، شرایط اعمال و مقررات نظام نیمه آزادی و نظام آزادی مشروط

   ۳-۱ واکنش کیفری.. ۶۵

   ۳-۲- واکنش اجتماعی غیرکیفری.. ۶۶

   ۳-۳ آثار منفی واکنش‌های کیفری در قبال نیمه آزادی و آزادی مشروط.. ۷۴

   ۳-۴ تاثیرات ناشی از پدیده برچسب زنی. ۷۶

   ۳-۵ تاثیرات ناشی از معاشرت‌های ناسالم در محیط و موسسات سالب آزادی.. ۸۰

   ۳-۶ شرایط آزادی مشروط و نیمه آزادی در حقوق کیفری.. ۸۳

   ۳-۷ آثار اجتماعی ناشی از واکنش‌های آزادی مشروط، نیمه مشروط در زندگی افراد. ۸۸

   ۳-۸ دلیل تأکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین نیمه آزادی و آزادی مشروط (کیفرهای غیر سالب آزادی) ۹۰

   ۳-۹ جایگاه نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط در حقوق کیفری.. ۹۳

   ۳-۱۰ الزامات قاضی برای استفاده از مجازات سالب آزادی.. ۹۵

   ۳-۱۱ حذف محدودیت‌های موجود برای آزادی پیش از موعد اشخاص… ۹۹

   ۳-۱۲ مقررات نظام نیمه آزادی و نظام آزادی مشروط.. ۱۰۵

   ۳-۱۳ افزایش تدابیر قابل استفاده برای قاضی دادگاه اشخاص و جلب مشارکت عمومی برای تصمیمات اتخاذ شده ۱۱۰

   ۳-۱۴ راهکارهای کاهش آسیب در صورت سلب آزادی اشخاص… ۱۱۵

   ۳-۱۵ لزوم مرجع بازرسی اماکن سلب آزادی اشخاص و برخورد با متخلفین. ۱۲۳

   ۳-۱۶ تجدید نظر در تنبیهات انتظامی اشخاص و مقررات مربوطه در مؤسسات سالب آزادی.. ۱۲۵

   ۳-۷- نتیجه‌گیری.. ۱۲۹

   ۳-۸- پیشنهادات.. ۱۳۱

   منابع و مآخذ. ۱۳۲

  • سایز : ۵۵۰ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۴۴
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33602

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن