لودر سایت
  • اقسام اراضی در فقه امامیه و حقوق موضوعه
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده. ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۳

   ب- سؤالات تحقیق… ۴

   ج- سوابق تحقیق… ۴

   ه – اهداف تحقیق… ۶

   و- روش تحقیق… ۶

   ژ- ساماندهی تحقیق… ۷

   فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم)

   ۱-۱- تعاریف…. ۹

   ۱-۱-۱- اراضی بایر. ۹

   ۱-۱-۲- اراضی دایر. ۱۰

   ۱-۱-۳- اراضی موات… ۱۰

   ۱-۱-۴- اراضی آیش…. ۱۱

   ۱-۱-۵- جنگل ها یا بیشه طبیعی… ۱۱

   ۱-۱-۶- مراتع.. ۱۱

   ۱-۱-۷- نهالستان.. ۱۲

   ۱-۱-۸- اراضی جنگلی… ۱۲

   ۱-۱-۹- اراضی مستحدثه. ۱۲

   ۱-۱-۱۰- اراضی ساحلی… ۱۲

   ۱-۱-۱۱- اراضی دولتی… ۱۲

   ۱-۱-۱۲- اراضی مفروزی… ۱۳

   ۱-۱-۱۳- کشاورزی… ۱۳

   ۱-۱-۱۴- اراضی مشاعی… ۱۳

   ۱-۱-۱۵- ‌احیاء اراضی… ۱۴

   ۱-۱-۱۶- اراضی مباحه. ۱۴

   ۱-۱۷- آباد. ۱۴

   ۱-۲- اقسام زمین در اسلام. ۱۵

   ۱-۲-۱- اسباب تملّک زمین… ۱۵

   ۱-۲-۲- توابع زمین در ملکیت…. ۱۶

   ۱-۲-۳- زمین و حق اختصاص و اولویت…. ۱۶

   فصل دوم: اقسام اراضی در فقه

   ۲-۱- اقسام زمین در فقه اسلامی… ۱۸

   ۲-۱-۱- زمین‌های آباد بالاصاله. ۱۸

   ۲-۱-۲- اراضی متعلق به امام. ۱۹

   ۲-۱-۲-۱- قطایع پادشاهان.. ۲۰

   ۲-۱-۲-۲- زمین‌های موات… ۲۱

   ۲-۱-۲-۲-۱- زمین‌های موات بالاصاله. ۲۴

   ۲-۱-۲-۲-۲- زمین‌های موات بالعرض….. ۲۵

   ۲-۱-۲-۲-۲-۱- اقصام زمین‌های بالعرض….. ۲۶

   ۲-۱-۲-۲-۲-۲- زمین‌های موات بالعرض که اعراض از آن احراز نشده. ۲۶

   ۲-۱-۲-۲-۳- بقای بر ملک صاحب…. ۲۷

   ۲-۱-۲-۲-۴- خروج زمین موات از ملک صاحب آن.. ۲۷

   ۲-۱-۲-۵-دیدگاه مشهور بین قدماء و متأخرین… ۳۰

   فصل سوم: اقسام اراضی در حقوق موضوعه

   ۳-۱- اراضی و اقسام آن.. ۳۳

   ۳-۱-۱- اراضی دایر. ۳۴

   ۳-۱-۱-۱- اراضی دایردر قانون.. ۳۵

   ۳-۱-۲- اراضی بایر. ۳۵

   ۳-۱-۲-۱- تعریف حقوقی از اراضی بایر. ۳۶

   ۳-۱-۲-۲- تعریف قانونی از اراضی بایر. ۳۷

   ۳-۱-۳- اراضی موات… ۳۸

   ۳-۱-۳-۱- تعریف حقوقی از اراضی موات… ۳۹

   ۳-۱—3-2- تعریف قانونی زمین موات… ۴۰

   ۳-۱-۳-۳- مالکیت اراضی موات… ۴۳

   ۳-۱-۴- اراضی ملی شده. ۵۳

   ۳-۱-۴-۱- انفال و گستره آن.. ۵۳

   ۳-۱—4-2- اراضی ملی و مصادیق آن.. ۵۶

   ۳-۱-۴-۲-۱- جنگل و بیشه طبیعی… ۵۸

   ۳-۱-۴-۲-۲- مرتع.. ۵۹

   ۳-۱-۴-۲-۳- اراضی جنگلی… ۶۰

   ۳-۱-۴-۳- آثار ملی شدن اراضی… ۶۱

   ۳-۱-۴-۳-۱- سلب مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی… ۶۱

   ۳-۱-۴-۳-۱-۱- ابطال اسناد مالکیت خصوصی و تشریفات تنظیم سند به نام دولت…. ۶۱

   ۳-۱-۴-۳-۱-۲- ماهیت حق دولت بر اراضی ملی… ۶۴

   ۳-۲- قانون اصلاحات ارضی… ۶۶

   ۳-۲-۱- تحدید مالکیت…. ۶۷

   ۳-۲-۲- انواع اراضی قابل واگذاری… ۶۸

   ۳-۲-۳- پایان اصلاحات ارضی… ۶۹

   ۳-۲-۴- قوانین و مقررات قبل از انقلاب… ۶۹

   ۳-۲-۵- زمینه های داخلی و خارجی تصویب قانون اصلاحات ارضی… ۷۴

   ۳-۲-۶- اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی… ۷۸

   ۳-۲-۷- مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی… ۸۱

   ۳-۲-۸- جایگاه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی… ۸۲

   ۳-۲-۸-۱- فتاوی فقها ۸۲

   ۳-۲-۸-۲- شورای انقلاب و اصلاحات ارضی… ۸۵

   ۳-۲-۸-۳- مجلس شورای اسلامی و اصلاحات ارضی… ۸۶

   ۳-۲-۸-۴- شورای نگهبان و اصلاحات ارضی… ۸۷

   نتیجه. ۸۹

   پیشنهادات… ۹۴

   فهرست منابع.. ۹۵

  • سایز : ۲۱۷ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۶
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33575

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن