لودر سایت
  • دکتر محمدخدائی وله زاقرد ۱۰۶ اسلاید دانشگاه آزادواحدعلوم وتحقیقات پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد پایان نامه نویسی این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد پایان نامه نویسی که به صورت فرمت PowerPoint در ۱۰۵ اسلاید مفید و قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است
  • پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی

   پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی

   این فایل حاوی مطالعهپاورپوینتتحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی که به صورت فرمتPowerPointدر ۱۰۵ اسلاید مفید و قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

   پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی

   پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی

   کار عملی با SPSS :

   الف) ورود داده ها

   ب) انتخاب مناسبترین شاخص

   ج) تفسیر تحلیل توصیفی و استنباطی

   • جدول شاخصهای آماری شامل:

   .۱شاخصهای گرایش مرکزی

   • مد
   • میانه
   • میانگین

   .۲شاخصهای پراکندگی

   • دامنه تغیرات
   • انحراف چارکی
   • انحراف معیار

   .۳شاخصهای توزیع

   • ضریب کشیدگی
   • ضریب چولگی
   • جدول آمار توصیفی

   در این جدول محقق باید شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی، شاخصهای توزیع را در جدول امار توصیفی وارد کند.

   متریک ومتقارن میانگین و انحراف معیار

   متریک و نامتقارن میانه و انحراف چارکی

   غیرمتریک و نامتقارن مد و دامنه تغییرات

   =انحراف چارکیInterquartile Range / 2

   Interquartile Range = Q3-Q1

   • بررسی متقارن بودن توزیع از طریق:

   (برآورد دامنه ای، ضریب کجی)

   • اگر میانه توزیع در بین حد بالا و حد پائین فاصله اطمینان میانگین(براورد فاصله ای) قرار گیرد، میتوان توزیع را متقارن فرض کرد. یعنی میان میانه و میانگین تفاوت جزئی و ناچیز است.
   • متقارن بودن از طریق ضریب چولگی(Skewness) و ضریب کشیدگی(Kurtosis)

   فرضیه:

   حدس و گمان احتمالی در مورد روابط پدیده ها (متغیرها)

   فرضیه پاسخ به مسئله تحقیق است.

   توزیع نرمال، سطح اطمینان، آلفا (ناحیه رد فرض صفر) ، بتا(ناحیه پذیرش فرض صفر)

   مثال:ارائه آموزشهای عمومی (افراد معمولی)=β

   ارائه آموزشهای ویژه (افراد استثنائی)=α

   فرضیه صفر= H0 عدم رابطه، عدم تفاوت

   فرضیه یک= H1داشتنرابطه، متفاوت بودن

   پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی

   پاورپوینت تحلیل آماری با رویکرد تحقیق نویسی

  • سایز : ۲.۸۷۴ مگا بایت
  • فرمت : pptx
  • تعداد صفحات : ۱۰۶
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33542

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن