لودر سایت
  • بررسی مبانی فقهی و حقوقی وظایف متولی در اعمال تولیت
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف) بیان مسأله. ۴

   ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

   ج) مرور بر ادبیات و سوابق مربوطه تحقیق.. ۵

   ه) اهداف تحقیق.. ۶

   و) سؤالات تحقیق.. ۷

   ز) فرضیه‏های تحقیق.. ۷

   ح) نوع روش تحقیق.. ۷

   ی) ساماندهی تحقیق.. ۷

   فصل اول: کلیات تحقیق

   ۱- ۱- تعاریف… ۸

   ۱-۱-۱- وقف… ۸

   ۱-۱-۲- تولیت.. ۱۲

   ۱-۱-۲-۱- تفویض تولیت.. ۱۲

   ۱-۱-۲-۲- توکیل در تولیت.. ۱۲

   ۱-۱-۲-۳- تولیت استقلالی.. ۱۲

   ۱-۱-۲-۴- تولیت انظمامی.. ۱۳

   ۱-۱-۳- متولی.. ۱۳

   ۱-۱-۳-۱- متولی منصوب (یا متصدی) ۱۵

   ۱-۱-۳-۲- متولی منصوص… ۱۵

   ۱-۱-۴-ناظر. ۱۶

   ۱-۱-۴-۱- ناظر استصوابی.. ۱۶

   ۱-۲- تاریخچه عقد وقف… ۱۶

   ۱-۲-۱- عقد وقف پیش از اسلام. ۱۷

   ۱-۲-۲- تاریخچه عقد وقف در ایران. ۲۰

   ۱-۲-۳- وقف در جوامع دیگر. ۲۳

   ۱-۳-قلمرو و منابع وقف… ۲۳

   ۱-۳-۱-وقف از نظر قرآن. ۲۳

   ۱-۳-۲-وقف از نظر سنت.. ۲۴

   ۱-۳-۳-وقف از نظر اجماع و عقل.. ۲۵

   ۱-۴- ارکان وقف… ۲۵

   ۱-۴-۱- عقد وقف و اقسام آن. ۲۵

   ۱-۴-۱-۱- وقف خاص و عام. ۳۲

   ۱-۴-۱-۲- وقف انتفاع و وقف منفعت.. ۳۳

   ۱-۴-۲- واقف و شرایط آن. ۳۳

   ۱-۴-۳- موقوف علیه و شرایط آن. ۳۵

   ۱-۴-۳-۱- موقوف علیه در حین وقف موجود باشد. ۳۵

   ۱-۴-۳-۲- موقوف علیه معین باشد. ۳۷

   ۱-۴-۳-۳- موقوف علیه اهلیت تملک داشته باشد. ۳۷

   ۱-۴-۳-۴- اطلاق وقف بر نفس… ۳۹

   ۱-۴-۴- مال موقوفه. ۴۲

   ۱-۴-۴-۱- مال موقوفه باید عین باشد. ۴۲

   ۱-۴-۴-۲- مال موقوفه مملوک باشد. ۴۳

   ۱-۴-۴-۳- با بقای عین امکان انتفاع باشد. ۴۴

   ۱-۴-۴-۴- تصرف دادن آن صحیح باشد. ۴۴

   ۱-۵- مالک مال موقوفه. ۴۵

   ۱-۵-۱-واقف بودن مالک… ۴۶

   ۱-۵-۲-مالک بودن موقوف علیه. ۴۸

   ۱-۵-۳- مالک بودن خداوند متعال. ۴۹

   ۱-۵-۴- دیدگاه تفصیل.. ۵۰

   ۱-۵-۵- مالک نخواستن موقوفه. ۵۱

   ۱-۶- تعیین ناظر اموال موقوفه. ۵۱

   ۱-۷-شرایط وقف در فقه امامیه و حقوق موضوعی.. ۵۲

   ۱-۸- شخصیت حقوقی داشتن مال موقوفه. ۵۴

   فصل دوم: شرایط تولیت و متولی در فقه و حقوق

   ۲-۱- اداره موقوفات.. ۵۶

   ۲-۲- ولایت بر وقف… ۵۶

   ۲-۳- خصوصیات متولی در حقوق. ۶۰

   ۲-۳-۱- اهلیت متولی.. ۶۱

   ۲-۳-۲- صلاحیت متولی.. ۶۴

   ۲-۴-شرایط متولی در فقه. ۶۵

   ۲-۴-۱-شرایط متولی از نظر فقهای اسلامی.. ۶۶

   ۲-۴-۱-۱-عقل.. ۶۶

   ۲-۴-۱-۲-بلوغ. ۶۶

   ۲-۴-۱-۳-کفایت.. ۶۷

   ۲-۴-۱-۴-اسلام. ۶۷

   ۲-۴-۱-۵-عدالت.. ۶۸

   ۲-۵-فروش مال موقوفه. ۷۰

   ۲-۶-تولیت و متولی.. ۷۱

   ۲-۶-۱- تولیت از نظر فقهای اسلامی.. ۷۳

   ۲-۶-۲- شرایط حق تولیت.. ۷۴

   ۲-۶-۳- لزوم قبول تولیت بر متولی.. ۷۵

   ۲-۶-۴- تفویض یا توکیل بودن تولیت.. ۷۶

   ۲-۶-۵- قابل عزل بودن تولیت.. ۸۰

   ۲-۶-۶- موقوفات مجهول التولیه. ۸۱

   فصل سوم: وظایف متولی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

   ۳-۱- اداره موقوفات.. ۸۵

   ۳-۲- وظایف متولی در فقه و حقوق. ۸۶

   ۳-۲-۱- وظایف متولی در حقوق موضوعه. ۹۰

   ۳-۲-۱-۱- نصب متولی.. ۹۳

   ۳-۲-۱-۲- عزل متولی.. ۹۵

   ۳-۲-۱-۳- اجتماع متولیان. ۹۷

   ۳-۲-۱-۴- استقلال متولیان. ۹۷

   ۳-۲-۱-۵- حالت اطلاق. ۹۸

   ۳-۲-۱-۶- حالت ترتیب.. ۹۸

   ۳-۳- اجرت (حق التولیه) متولی.. ۹۹

   ۳-۴- نظارت در نهاد وقف… ۱۰۷

   ۳-۴-۱-ناظر اطلاعی.. ۱۰۸

   ۳-۴-۲-ناظر استصوابی.. ۱۰۸

   ۳-۵-نظارت ادارات اوقاف در موقوفات عامه. ۱۰۸

   نتیجه. ۱۱۰

   پیشنهادات تحقیق.. ۱۱۳

   منابع و مآخذ. ۱۱۴

  • سایز : ۱.۰۳۳ مگا بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۹
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33609

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن