لودر سایت
  • پایان نامه ارشد(بررسی فقهی و حقوقی تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه)
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف) بیان مسأله. ۳

   ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

   ج) مرور بر ادبیات و سوابق مربوطه تحقیق.. ۵

   د) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. ۷

   ه) اهداف تحقیق.. ۷

   و) سؤالات تحقیق.. ۷

   ز) فرضیه‏های تحقیق.. ۸

   ح) نوع روش تحقیق.. ۸

   ط) روش گردآوری اطلاعات.. ۸

   ی) ساماندهی تحقیق.. ۸

   فصل اول: کلیات تحقیق

   ۱-۱- تعاریف… ۹

   ۱-۱-۱- دلیل.. ۹

   ۱-۱-۲- شهادت.. ۱۳

   ۱-۱-۲-۱- مبانی شهادت در فقه اسلامی.. ۱۳

   ۱-۱-۲-۲- شهادت در حقوق ایران. ۱۵

   ۱-۱-۲-۲-۱- ارزش شهادت قبل از اصلاح قانونی مدنی.. ۱۶

   ۱-۱-۲-۲-۲- معیار ارزش شهادت.. ۱۸

   ۱-۱-۲-۳- ماهیت شهادت در فقه و حقوق ایران. ۲۰

   ۱-۱-۲-۴- شهادت در حقوق فرانسه. ۲۲

   ۱-۱-۳- اقرار. ۲۴

   ۱-۱-۳-۱- ماهیت اقرار در فقه و حقوق. ۲۶

   ۲-۱ اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات.. ۲۹

   ۱-۱-۳-۲- الزام به اقرار. ۳۱

   ۱-۱-۴- سند. ۳۵

   ۱-۱-۵- قسم (سوگند) ۳۷

   ۱-۱-۵-۱- ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص… ۳۹

   ۱-۱-۵-۲- قوانین موضوعه ی کنونی ایران در قَسَم. ۴۰

   ۱-۱-۵-۳- سوگند در حقوق فرانسه. ۴۲

   ۱-۱-۶- تعارض ادله. ۴۲

   ۱-۱-۶-۱- تعریف لغوی تعارض ادله. ۴۳

   ۱-۱-۶-۲- تعریف حقوقی تعارض ادله. ۴۳

   ۱-۱-۶-۳- تعریف فقهی تعارض… ۴۴

   ۱-۲- جایگاه ادله در دادرسی.. ۴۴

   ۱-۳- تقسیمات احکام وادله درفقه امامیه. ۴۵

   ۱-۳-۱- احکام ثابت واحکام متغیر. ۴۶

   ۱-۳-۲- احکام اولی واحکام ثانوی.. ۴۷

   ۱-۳-۳- ادله دعوی.. ۴۸

   ۱-۴- اقسام ادله درحقوق مدنی.. ۴۸

   ۱-۴-۱- جنبه موضوعی وجنبه حکمی.. ۴۸

   ۱-۴-۲- ادله اثبات دعوی وادله اثبات احکام. ۴۹

   فصل دوم: شهادت و اعتبار آن نسبت به سایر ادله اثبات دعوی

   ۲-۱- اعتبار شهادت از نظر فقه امامیه. ۵۱

   ۲-۲- اعتبار شهادت از دیدگاه حقوق مدنی.. ۵۲

   ۲-۳- شهادت دررویه قضایی.. ۵۴

   ۲-۴- تفاوت شهادت با سایر ادله اثبات دعوی.. ۵۸

   ۲-۴-۱- تفاوت شهادت و اقرار. ۵۸

   ۲-۴-۲- تفاوت شهادت و سوگند. ۶۱

   ۲-۴-۳- شهادت و سند رسمی.. ۶۴

   ۲-۴-۴- تفاوت شهادت و کارشناسی.. ۶۷

   ۲-۴-۵- تفاوت شهادت و اماره قضایی یا قانونی.. ۶۸

   فصل سوم: تعارض ادله در حقوق ایران و فرانسه

   ۳-۱- شرایط تحقق تعارض… ۷۰

   ۳-۱-۱- وجود حداقل دو دلیل.. ۷۱

   ۳-۱-۲- تنافی و تکذیب یکدیگر. ۷۱

   ۳-۱-۳- وحدت موضوع. ۷۲

   ۳-۱-۴- حجیت ادله (قابل استناد) ۷۳

   ۳-۲- تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی.. ۷۴

   ۳-۲-۱- تعارض شهادت با اقرار. ۷۵

   ۳-۲-۲- تعارض شهادت و اماره قضایی.. ۷۷

   ۳-۲-۳- تعارض شهادت و اسناد رسمی.. ۷۹

   ۳-۲-۳-۱- نظریه شورای نگهبان درباره ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی.. ۸۲

   ۳-۲-۳-۲- دیدگاههای حقوقدانان درخصوص ماده ۱۳۰۹ ونظریه شورای نگهبان. ۸۳

   ۳-۲-۴- تعارض شهادت با کارشناسی.. ۸۸

   ۳-۲-۵- تعارض شهادات.. ۹۱

   نتیجه. ۹۳

   پیشنهادات تحقیق.. ۹۸

   چکیده انگلیسی……………….………….….…………………………………………….…………………102

  • سایز : ۱.۸۹۹ مگا بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۹
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33607

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن