لودر سایت
  • دانلود مقاله ISI عملکرد حسابداری: پیشبرد درک پسا انسان گرایانه

   دانلود-مقاله-isi-عملکرد-حسابداری-پیشبرد-درک-پسا-انسان-گرایانهدانلود مقاله ISI عملکرد حسابداری: پیشبرد درک پسا انسان گرایانه

   مقاله عملکرد حسابداری: پیشبرد درک پسا انسان گرایانه به زبان انگلیسی و یک مقاله علمی پژوهشی می باشد که در مجلات معتبر علمی خارجی به چاپ رسیده است و پژوهشگران و دانشجویان می توانند به عنوان یک منبع معتبر از آن استفاده نمایند. این مقاله مربوط به سال ۲۰۲۰ می باشد و یک مقاله جدید و به روز است.

   زبان مقاله: انگلیسی

   فرمت فایل: PDF

   تعداد صفحه: ۲۵ صفحه

   سال انتشار: ۲۰۲۱

   این مقاله به عنوان مقاله بیس جهت پژوهش های دیگر میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.

   فهرست:

   معرفی
   بررسی ادبیات
   روش شناسی
   یافته ها و مفاهیم
   نتیجه
   منابع

   خلاصه

   هدف – هدف از این مقاله دو جنبه است. اولاً، به دنبال بیان چارچوبی برای مفاهیم مختلف عملکرد حسابداری است و دوم، هدف آن ارتقای درک پساانسانگرایانه بارادین از عملکرد حسابداری است.

   طراحی / روش شناسی / رویکرد – این مقاله مفاهیم اساسی مختلف عملکرد را ردیابی می کند و سپس مفاهیم مختلف عملکرد حسابداری را بیان و اثبات می کند و یکی از این مفاهیم را با تولید یک درک پسا انسان گرایانه بارادین از عملکرد حسابداری پیش می برد.

   یافته‌ها – هفت مفهوم از حسابداری اجرایی بیان می‌شود: حسابداری به‌عنوان یک بیان اجرایی (مشتری). حسابداری به عنوان یک بیان اجرایی حسابداری به عنوان یک پیشگویی خود تحقق ; حسابداری به عنوان یک چارچوب سرریز ; حسابداری به عنوان یک آژانس ارتباطی کنترل شده؛ حسابداری به عنوان واسطه و حسابداری به عنوان یک عمل استثنایی. این بحث مطرح می شود که چگونه یک درک پساانسان گرایانه از حسابداری به عنوان یک رویه انحصاری حسابداری را از یک عمل عالمانه به یک عمل جهانی تبدیل می کند. به این ترتیب , باید پاسخگو باشد .

   محدودیت ها / پیامدهای تحقیق – تحقیقات حسابداری کیفی پساانسانگرا که حسابداری را به عنوان یک رویه انحصاری تصور می کند، بر این موضوع تمرکز دارد که چگونه حسابداری یک رویه مادی – گفتمانی است که با سایر رویه ها در تعامل است، و بر چگونگی وجود قدرت – عملکرد در درون اقداماتی که به صورت محلی و به طور موقت ( دوباره ) موقعیت های معناداری برای سوژه ها و اشیا و مرزهای بین آنها ایجاد می کند .

   پیامدهای عملی – یک درک پساانسان گرایانه به پزشکان می آموزد که نسبت به استثناهایی که در حسابداری یا به طور کلی با اندازه گیری به وجود می آید توجه و پاسخگو باشند. حسابداری نگرانی های اخلاقی را ایجاد می کند.

   اصالت / ارزش – این مقاله مفاهیم مختلفی از عملکرد حسابداری را بیان می کند و موردی را برای بررسی های تجربی غیر انسان محوری حسابداری به عنوان یک روش استثنایی مطرح می کند.

   واژگان کلیدی اخلاق , عمل گرایی , پساانسان گرایی , درون کنشی , عمل مادی – گفتمانی نوع مقاله مقاله مفهومی

   ۱. معرفی
    عملکرد چیست؟ همانطور که در این نقل قول منعکس می شود، یکی از برجسته ترین دانشمندانی که در توسعه این مفهوم دخیل هستند، نشان دهنده سردرگمی در مورد معنای آن است. یک درک کلی وجود دارد که عملکرد یک قدرت سازنده یا مولد است، قدرتی که در انسان قرار ندارد، بلکه قدرتی از نشانه هایی مانند کلمات و اعداد است تا به نحوی در ساختار جهان مشارکت کنند. با این حال، ظاهراً در مورد «چگونگی» این مشارکت سردرگمی وجود دارد. نشانه‌ها چگونه دقیقاً در ساختار جهان، در تشکیل یک واقعیت مادی مشارکت دارند؟
   در یک بررسی انتقادی، گوند و همکاران. (۲۰۱۶) مشاهده می کنند که مفهوم عملکرد در تعدادی از رشته ها طنین انداز شده است، از جمله زبان شناسی (آستین، ۱۹۶۲)، فلسفه (باراد، ۲۰۰۳، ۲۰۰۷؛ دریدا، ۱۹۷۹؛ لیوتار، ۱۹۸۴ [۱۹۷۹]؛ سرل، ۱۹۶، مطالعات جنسیتی (باتلر، ۱۹۸۸، ۱۹۹۳؛ ۱۹۹۷، ۲۰۱۰) و جامعه شناسی (کالون، ۱۹۹۸؛ مک کنزی ۲۰۰۶a، ۲۰۰۶b)، و همچنین در عواقب متعدد در نظریه سازمان و مدیریت قابل مشاهده است. با این حال، آن‌ها مشاهده می‌کنند که نظریه‌پردازان سازمانی این اصطلاح را به‌طور متفاوتی تفسیر می‌کنند و تلاش زیادی برای ارتباط دقیق تفاسیر خود با مفاهیم بنیادی عملکردی انجام نمی‌دهند.
   حسابداری به عنوان پدیده ای که شامل مسائل اندازه گیری و ارزش گذاری است، عمیقاً در مسائل مدیریت و سازمان دخیل است. بنابراین قابل توجه است که گوند و همکاران. (۲۰۱۶) صراحتاً به مطالعاتی که عملکرد حسابداری را مورد توجه قرار می دهند اشاره نکنید. اولین بررسی سریع از ادبیات حسابداری نشان می دهد که مانند نظریه پردازان سازمان، محققان حسابداری که مفهوم عملکرد را بسیج می کنند نیز معانی مختلفی به آن می دهند و اغلب در ارتباط آن با مبانی آن چندان صریح نیستند.
   در این مقاله، من تصمیم گرفتم مفاهیم مختلف حسابداری عملکردی را توسعه دهم و در مورد آنها تأمل کنم و این مفاهیم را با مثال هایی از تحقیقات حسابداری موجود اثبات کنم. بعلاوه، من یک پیشرفت بیشتر از یک مفهوم پساانسانگرایانه از حسابداری عملکردی را پیشنهاد می‌کنم: مفهوم حسابداری به عنوان یک رویه انحصاری. سؤالات راهنما عبارتند از: مفاهیم اساسی عملکرد چیست؟ کدام مفاهیم اساسی از عملکرد حسابداری را می توان متمایز کرد؟ و چه پتانسیل بیشتر و نسبتاً ناشناخته ای برای مطالعه عملکرد حسابداری باقی می ماند؟
   مبانی اولیه مفهوم عملکردپذیری به یک چرخش به اصطلاح زبانی در علوم اجتماعی مربوط می شود. در سال ۱۹۶۲، آستین جملات اجرایی را از جملات ثابت در کنش گفتاری متمایز می کند (آستین، ۱۹۶۲). در مفاهیم متوالی زبان‌شناختی، چرخشی از یک گفتار یا یک کنش گفتاری به یک گفتمان انجام می‌شود (باتلر، ۱۹۸۸، ۱۹۹۷)، بنابراین مفهوم عملکردپذیری را از موضوعی که صحبت می‌کند دور می‌کند. اساس این چرخش این فرض هستی شناسانه است که واقعیت از طریق شیوه های زبانی ما یا ساخت های گفتمانی ما ساخته می شود. فقط گزاره هایی که معنی دار تلقی می شوند در حوزه های گفتمان در گردش هستند و می توانند واقعیت را تشکیل دهند. ما نه تنها جهان و جایگاه خود را در آن با گفتمان می شناسیم، بلکه توسط گفتمان ساخته و محدود می شویم. بنابراین، عملکردگرایی دیگر کنش گسسته یک موضوع نیست، بلکه ساختار یک سوژه از طریق گفتمان هایی است که هنجارها را تکرار می کنند (باتلر، ۲۰۱۰).

   دانلود فایل

 

FileHub ID : Looks File234219

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن