لودر سایت

داده های صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به صورت پانل دیتا

در فایل ضمیمه شده کلیه اطلاعات و داده های مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، شامل داده های ترازنامه، داده های صورت سود و زیان، داده های صورت جریان وجوه نقد،   داده های بخش جریان خالص  وجه  نقد فعالیت های سرمایه گذاری و داده های بخش جریان خالص  وجه  نقد فعالیت های تامین مالی به صورت پانل دیتا ارائه شده است. این داده ها برای ۲۴۳ شرکت فعال بورسی در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه شده است. …

FileHub ID : FileSell-2161498

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن