لودر سایت
  • ادبیات و پیشینه پژوهش تفکر انتقادی و بی¬تفاوتی اجتماعی

   ادبیات-و-پیشینه-پژوهش-تفکر-انتقادی-و-بی¬تفاوتی-اجتماعیادبیات و پیشینه پژوهش تفکر انتقادی و بی¬تفاوتی اجتماعی

   ۱-۲- مقدمه
   بررسی و سنجش میزان و منشأ پدیدارهای آسیب شناختی جامعه و وقوف علمی نسبت به میزان، گستره و علل آنها از مسایل با اهمیت در نظر جامعه شناسان در یک قرن اخیر بوده است. این اهمیت به ویژه در جامعه ایران که مصداق بارزی از جامعه ای در حال عبور از مظاهر سنت به اشکال مدرن است و در این گذار تاریخی با حوادث و مسایل گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روبرو بوده و هست، مشهودتر به نظر می رسد. برخی از محققان ایرانی در یک دهه اخیر بر این باور بوده اند که ایران و بسیاری از جوامع جهان سوم، عموماً در شرایط آنومیک به صورت حاد یا مزمن به سر می برند. یعنی نوعی وضعیت آنومیک که اغلب در فرآیند گذار شتابان از جامعه پیش مدرن به مدرن و در نتیجه جریان های نوسازی پدید می آید و وضعیت پیچیده ای است که با بی هنجاری یا ضعف هنجاری و تعارض همراه است. اساس هر نظم اجتماعی را عاطفه و تفاوت مندی تشکیل می دهد که ریشه در وابستگی و ارتباط عاطفی به جمع با احساس عضویت دارد. اما پدیده ای مانند بی تفاوتی اجتماعی، بیانگر بی احساسی، بدبینی، بی میلی و به عبارت بهتر نوعی افسردگی اجتماعی است. از این رو در منظری آسیب شناختی، بی تفاوتی در جامعه نوعی بیماری اجتماعی شناخته می شود همانگونه که در نقطه مقابل آن، هرگونه اعتنای اجتماعی و نوعدوستی در حیات فردی و اجتماعی، نشانه پویایی و سلامت اجتماعی است . بسیاری از متخصصان علم اجتماعی، با در نظر داشتن کارکردهای منفی بی تفاوتی اجتماعی، به بیان اهمیت مساله بی تفاوتی اجتماعی در این رابطه پرداخته اند .آبرل معتقد است در هر جامعه برخی شرایط بنیادین وجود دارد که در صورت عدم وجود آنها، جامعه به شدت دچار اختلال خواهد شد؛ یکی از مهمترین این عوامل، این است که جمعیت یک جامعه بی تفاوت شود و این برای آن جامعه تهدیدی جدی به شمار می رود تا آنجا که همه ساختارها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. (روز ، ۲۰۰۱، ۲۳)
   اما درباره تفکر انتقادی باید گفت که تعاریف تفکر انتقادی بسیار متنوع است و درباره آن سردرگمی هایی نیز وجود دارد. به دلیل این سردرگمی ها و تعاریف متفاوت، انجمن فلاسفه آمریکا در سال ۱۹۹۰ یک تعریف اجماعی را طی پروژه دلفی به این شرح ارائه داد تفکر انتقادی قضاوت هدفمند و خودتنظیم است که در نتیجه تفسیر، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و استنباط شکل می گیرد. آن توضیح، مستند، مفهومی، متدولوژی، معیاری و به علاوه، تفکر انتقادی زمینه قضاوت به شمار می آید که یک فرایند غیر خطی است و در آن به زمینه، معیارها و ملاک های یک مسأله با هم توجه می شود، اطلاعات جدید سازمان دهی و اطلاعات قبلی سازمان دهی مجدد می شوند تا به یک پاسخ جدید برای موقعیت جدید منجر شود.)باروز ، ۱۹۸۲، ۴۵)
   ابعاد تفکر انتقادی که بر مبنای آن آزمون های تفکر انتقادی از جمله آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا و واتسون ساخته شده اند شامل مهارت های شناختی یا مهارت ها و جنبه های عاطفی یا گرایش ها هستند. مهارت های تفکر انتقادی شامل تفسیر، استنباط، توضیح، ارزشیابی، خود تنظیمی، تجزیه و تحلیل، استدلال قیاسی و استقرایی می باشد. (ادیب، ۱۳۸۹، ۱۲)
   در باب گرایش های تفکر انتقادی پروژه تحقیقی دلفی انجمن فلاسفه آمریکا یک متفکر انتقادی ایده آل را چنین معرفی می کند: متفکر انتقادی ایده آل عادت به جستجوگری، خوب فهمیدن، استدلال صادقانه، ذهنیت باز، انعطاف پذیری، منصف بودن در ارزشیابی، صداقت در برخورد با سوگیری های فردی، قضاوت محتاطانه، توجه مجدد، روشن بودن در مباحث، نظام مندی در موضوعات پیچیده، کوشش در جستجوی اطلاعات مربوطه، استدلال در انتخاب معیار، تمرکز در جستجو و اصرار در یافتن نتایج تحقیق دارد. (بدری، ۱۳۸۷، ۹۸)

   دانلود فایل

 

FileHub ID : Looks File226448

نویسنده پست:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن