لودر سایت
  • ادبیات و مبانی نظری تبیین تاثیر تعارض کارکردی بر قابلیتهای رقابتی

   ادبیات-و-مبانی-نظری-تبیین-تاثیر-تعارض-کارکردی-بر-قابلیتهای-رقابتیادبیات و مبانی نظری تبیین تاثیر تعارض کارکردی بر قابلیتهای رقابتی
   تسهیم دانش
   تسهیم دانش عبارت است از فرهنگ تعاملات دانش محور که شامل تبادل دانش ضمنی و صریح، تجارب و مهارت های کارکنان بین واحدهای سازمانی یا در کل سازمان می شود. به عبارت دیگر مجموعه ای از عقاید و رفتارهایی در مبادله دانش است که منجر به گسترش یادگیری در میان افراد مختلف و یا در یک سازمان واحد می شود. (ترابی – ۱۳۸۷)
   تسهیم دانش به عنوان اقدامی تعریف می شود که افراد طی آن اطلاعات مربوط را میان دیگران منتشر می کنند. تسهیم دانش توسط مک درمت بدین صورت تشریح شده که وقتی که می گوییم فردی دانش خود را تسهیم می کند، به این معنی است که آن فرد، فرد دیگری را با استفاده از دانش، بینش و افکار خود راهنمایی می کند تا او را کمک کند که موقعیت خود را بهتر ببیند. بعلاوه فردی که دانش خود را تسهیم می کند، ایده آل این است و باید از هدف دانش تسهیم شده و کاربرد آن و همچنین از نیازها و شکاف های اطلاعاتی فرد گیرنده دانش اطلاع داشته باشد. (آنتونیو – ۲۰۱۰)

   تسهیم دانش آشکار
   زمانی رخ می دهد که از تجربیات کارکنان یک گروه دانشی در انجام فعالیت مشابه در تیمی دیگر استفاده شود. دانش گروه به طور آشکار و به صورت واژگان اعداد فرمول علمی، مشخصات و مانند آنها تسهیم می شود.از نظر دیکسون در بسیاری از سازمان ها این نوع سیستم مشابه استفاده از ” بهترین الگو ” در اجرای پروژه ها می باشد. (ترابی پور – ۱۳۸۹)

   دانلود فایل

 

FileHub ID : Looks File226449

نویسنده پست:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن