لودر سایت

بررسی مقایسه ای میزان ترس و هیجان بالا در بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل


هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان ترس و هیجان بالا  در بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل که جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان شاغل و خانه دار ساکن در شهر اردبیل می باشد نمونه شامل۴۰ نفر که ۲۰ نفر از بین زنان شاغل و ۲۰ نفر از بین زنان خانه دار استفاده شد که با روش نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شدند با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی بدست آمد بین زنان شاغل و خانه دار  متفاوت است و ترس و هیجان بالا  در زنان شاغل بالاتر از زنان خانه دار  است با بالا رفتن میزان درآمد ترس و هیجان بالا  افراد افزایش یافته است و میزان ترس و هیجان بالا  افراد تاثیری ندارد و با بالا رفتن میزان تحصیلات ترس و هیجان بالا  افراد کاهش یافته است.   …

FileHub ID : FileSell-2158855

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/VEmLP
<<ادامه  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم بازار محصول وتبلیغات (فصل دوم)

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن