لودر سایت

مبانی نظری توریسم ورزشی

فهرست مطالب ۲-۳ توریسم ورزشی .. ۱ ۲-۳-۱ ابعاد مهم توریسم ورزشی .. ۲ ۲-۳-۲ عوامل سوق دهنده ۳ ۲-۳-۴ عوامل بازدارنده ۴ ۲-۳-۵ عوامل جلب کننده ۴ ۲-۳-۶ توسعه قهرمانی ورزشی .. ۴ ۲-۳-۷ عناصر مختلف ترویج در بازاریابی ورزشی .. ۶ ۲-۳-۸ ویژگی‌های بازار ورزشی .. ۶ ۲-۳-۹ رشد مشاغل در محدوده‌ی صنعت ورزش … ۷ ۲-۳-۱۰ عوامل مؤثر بر رشد و توسعه‌ی صنعت تجارت ورزش … ۸ ۲-۳-۱۱ دلایل رشد صنعت ورزش … ۱۱ ۲-۳-۱۲ راههای اندازهگیری رشد در صنعت ورزش … ۱۲ ۲-۳-۱۳ ورزش قهرمانی .. ۱۴ ۲-۳-۱۳-۱ منافع سرمایهگذاری در ورزش قهرمانی .. ۱۴ ۲-۳-۱۳-۲ منافع اقتصادی مسابقات ورزشی .. ۱۵ ۲-۳-۱۴ راه‌های تأمین مالی مشاغل ورزشی .. ۱۶ ۲-۳-۱۴-۱ تولید و فروش وسایل ورزشی .. ۱۷ ۲-۳-۱۵ ورزش حرفه‌ای .. ۱۷ ۲-۳-۱۵-۱ منابع درآمد برای تیمهای ورزشی حرفهای .. ۱۸ ۲-۳-۱۶ تفاوت‌ ورزش با سایر کالاها و خدمات .. ۲۱ ۲-۳-۱۷ ابعاد نامحسوس فرآورده‌های ورزشی(بروکز ۱۹۹۴) ۲۲ ۲-۵ پیشینه تحقیق .. ۲۳ ۲-۵-۱ پیشینه فارسی تحقیق . ۲۳ ۲-۵-۲ پیشینه انگلیسی تحقیق . ۲۶ منابع .۲۹ فرم …

FileHub ID : FileSell-2153461

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/RWeu9
<<ادامه  پاورپوینت آشنایی دانش آموزان باهوای سالم،آب سالم وآب آشامیدنی

نویسنده پست:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن