لودر سایت
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هویت

   مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-هویتمبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هویت
   خصوصیات محصول:
   منابع فارسی و انگلیسی دارد.
   ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
   رفرنس دهی استاندارد دارد.
   کاملترین در سطح اینترنت
   دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
   گارانتی بازگشت وجه دارد.
   فرمت : doc
   تعداد صفحات : ۲۷

   بخشی از متن :
   واژه هویت
   در فلسفه ،هویت به حقیقت جزئیه تعریف شده است یعنی هرگاه ماهیت باتشخیص لحاظ ومعتبر شود.:هویت به معنی وجود خارجی است و مواد تشخیص و بالعرض است (معین،۱۳۸۹). بهزادفر در کتاب هویت می‌ نویسد: در لغتنامه دهخدا نیز در بیان و اصل کلمه هویت، لفظ (هو) آورده شده است.هویت گاه بر وجود خارجی و گاه بر ماهیت با تشخیص اطلاق می‌ شود که عبارت است از حقیقت جزئیه (بهزادفر به نقل از دهخدا) جرجانی در کتاب التعریفات هویت را روی عقلانی از حیث امتیازی از دیگران می‌ داند، منظور از امتیاز در اینجا تفاوت و تعداد داشتن است و به معنی برتر بودن نیست (صالحی، ۱۳۸۹).

   واژه هویت[۱] ریشه در زبان لاتین [۲]دنتیتاس دارد واز دم [۳]یعنی مشابه و یکسان مشتق شده که دارای دو معانی اصلی است، اولین معنی آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است،معنای دوم آن به معنی تمایز است که با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض میگیرد. به این ترتیب هویت به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف قابل بررسی است و به طور همزمان میان افرادو اشیاء دو نسبت محتمل بر قرار می‌ سازد.شباهت و تفاوت (محرمی‌ ،۱۳۸۳).

   هویت در نگاه دیگران

   مقوله هویت برای پاسخگویی به پرسش چیستی و کیستی در همه علوم قدمتی هم پای تمدن بشر دارد مولوی می‌ سرآید :

   روزها فکر من اینست و همه شب سخنم ، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
   از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر تنهایی وطنم
   ملا صدرا در کتاب اسفاراربعه به ریشه یابی معانی هویت می‌ پردازد و وجود متفاوتی را برای آن قائل است.
   هویت به معنای وجود واقعی شی ،هویت به معنای ماهیت ،هویت به معنای وجود وهویت به معنای مصداق (صالحی ،۱۳۸۸)

   هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علایم،آثار مادی،زیستی،فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد،گروه از گروه،اهلیتی از اهلیتی دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می‌ شود که محتوا و مظروف این ظرف به متقاضی هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد،هم شکلی، تداوم، استمرار، یکپارچگی و عدم تفرقه است (محرمی،۱۳۸۹).
   مفهوم هویت مانند بسیاری از مفاهیم فلسفی،اجتماعی و انسانی،انتزاعی،سهل و ممتنع می‌ باشد و از سوی دیگر در حال شدن دائمی‌ است.لذا همواره باید از طیفی یاد کرد که در یک سوی آن،هویت،صرف نظر از پسوند‌های که بدان افزوده می‌ شود بر روی این طیف معانی بی پایان هویت قرار دارد و تمامی‌ بحث‌های هویت صرف نظر از پسوند هایی که به آن افزوده می‌ شود بر روی این طیف قرار دارند (پیران ،۱۳۸۸).

   گیدنز در کتاب جامعه شناسی می‌ نویسد هویت همان چیزی است که فرد بر آن آگاهی دارد،به عبارت دیگر هویت شخص چیزی نیست که در ادامه کنش‌های اجتماعی به او تعویض شده باشد بلکه چیزی است که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد می‌ کند و در فعالیت‌های بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد.(گیدنز[۴]،۲۰۰۷)
   در مقابل عده ای همچون افروغ اعتقاد دارند که هویت امری است اجتماعی، هویت تلاشی است که جمعی از انسان ها به منظور تداوم و تمایز حیات مادی و معنوی خود بروز می‌ دهند، و بر معیارهای گوناگونی از قبیل خانواده،خویشاوندی و مقولات انتزاعی چون دین مشترک قومی‌ و دیدگاه‌های سیاسی استوار است.هویت ملی و قومی‌ و دینی بر اساس همین تعریف شکل می‌‌گیرد (پاینده،۱۳۹۰).

   لذا هویت بر وجود مختلفی دلالت دارد وجودی که هر یک در جامعه ظهور می‌ کند و رشد می‌ یابد هویت را می‌ توان به مشابه تغییروتحدد و دانست چرا که یک امر اتصالی،تدریجی و منتشر ودر زمان است و هر آنچه در زمان جاری باشد پویاست.از طرفی هویت غیر قابل اشتراک با دیگران است ،به عبارت دیگر این مفهوم پویا و جاری در زمان به ماهیت‌های مستقل از هم تعلق دارد (امیری،۱۳۹۰).
   [۱] .identity
   [2] .dentitas
   [3] .dem
   [4].Giddenz
   مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هویت

   منابع داخلی :
   آزاد ارمکی،تقی (۱۳۸۹). نظریه‌های جامعه شناسی، تهران،انتشارات سروش.
   آزاد ارمکی، چاوشیان، تقی، ، حسن. (۱۳۸۹). فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن .تهران انتشارات تمدن
   ابراهیمی، قربانعلی ، گونه ، عباس. (۱۳۸۹ ). سرمایه فرهنگی و مدیریت ظاهر و جوانان زن در توسعه وسیاست شماره ۳.صص ۱۷۶-۱۵۳
   ابن سینا ،حسین بن عبداله (۱۴۰۵) طبیعیات ،کتابخانه آیت اله مرعشی ،قم
   احدی، حسن، جمهری، فرهاد،( ۱۳۹۲). روان شناسی رشد. تهران: انتشارات سمت
   افضلی ،احمد (۱۳۸۸)، فرهنگ شیعه ،زمزم هدایت چاپ دوم
   امیری . رضایی، حسن ، محمد(۱۳۹۲). تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی جوانان مطالعه موردی جوانان ۲۹-۱۵ ساله شهر بابل
   برجعلی، زهرا ، خسروی، زهرا (۱۳۹۰). جهت گیری مذهبی وساختار هویت فردی انتشارات دانشگاه
   برک، لور ای. (۱۳۹۳ ). روان شناسی رشد (ج ۲) . ترجمه ی یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات سمت
   پارسا ،محمد.( ۱۳۹۳). روانشناسی یادگیری بربنیاد نظریه ها– تهران انتشارات مهارت
   پایبنده، فروزنده، جعفر ، محبوبه. (۱۳۹۰ ). بررسی رابطه میزان هویت ملی و هویت قومی‌ در بین جوانان دهدشت. پژوهش جوانان فرهنگ جامعه شناسی شماره ۵. ص۱۲۲
   پاینده، حسین ( ۱۳۸۹ ). قرائتی نقادانه از آگهی‌های تجاری در تلویزیون ایران، تهران: نشر روزنگار.
   پرنیان، لیلا ، همت، صغری( ۱۳۹۲ ). مطالعه رابطه سبک زندگی وهویت – انتشارات مطیع
   تامیلسون، جان. (۱۳۸۸). جهانی شدن و هویت فرهنگی (مترجم الهام کریمی‌ بلان ) . شماره ۱۹ صص ۷۰-۵۲تبریز
   جمهری ،رضا(۱۳۹۱)پیش دانشگاهی ایران و جهانی شدن و تأثیر آن بر ارزش ها و هویت دینی و ملی
   چاوشیان، حسن ( ۱۳۸۹). سبک زندگی و هویت اجنماعی، پایان نامه دکنرا جامعه شناسی، دانشکده علوم اجنماعی دانشگاه تهران.
   چاوشیان، حسن، ( ۱۳۸۹ )، سبک زندگی و هویت اجتماعی: مصرف و انتخابهای ذوقی به عنوان شالودهی تمایز و تشابه اجتماعی در دورهی مدرنیته اخیر، رسالهی دکتری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
   خاکشور، فاطمه،نوروزی، محمد .(۱۳۹۳). نقش تصور از خدا وهویت زندگی درمعنای زندگی- تهران انتشارات مهارت
   خواجه نوری ،بیژن ، دلاور، مریم السادات (۱۳۹۱). عوامل موثر بر دوستی دختر وپسر در بین جوانان شهر شیراز با تاکید بر فرایند جهانی شدن ،جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان شماره ۴۶صص۶۴-۶۴
   خواجه نوری، بیژن ، رحمانی، علی . هاشمی، سمیه .(۱۳۸۹). سبک زندگی وهویت ملی مطالعه موردی ،دانش آموزان دبیرستانهای شهر شیراز (مطالعات ملی شماره ۴۴صص۱۵۲-۱۲۷)
   خواجه نوری، بیژن ، ریاحی، زهرا. (۱۳۹۲ ). جهانی شدن و دنیا گرایی و زنان مورد مطالعه شهرستان شیراز و استهبان، شماره ۱۵صص۲۱-۴۷
   خواجه نوری، بیژن ، مقدس، علی اصغر. (۱۳۹۱). جهانی شدن وتغییر هویت اجتماعی زنان شماره ۷.صص۳۲-۵
   خواجه نوری، بیژن، ریاحی، زهرا، مساوات، ابراهیم( ۱۳۹۲ ). ادراک رابطه سبک زندگی و میزاندینداری جوانان ،مورد مطالعه جوانان شهر شیراز علوم اجتماعی شوشتر شماره ۲۰۰صص۱۰۳-۱۳۰
   دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا. انتشارات دانشگاه تهران. تهران
   ذوالفقاری ،ابوالفضل ، سلطانی، لاوین (۱۳۸۹). بررسی رابطه ادراک از خدا وسبک زندگی با هویت قومی‌ جوانان مطالعه موردی شهرستان مهاباد (جامعه شناسی ایران شماره ۲صص ۵۰-۲۴ )
   ربانی، رسول و شیری، حامد (۱۳۸۸). اوقات فراغت و هویت اجتماعی: بررسی جامعه شناختی الگوهای
   رحمت آبادی ،الهام ، آقابخشی، حبیب. (۱۳۹۰). سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان رفاه اجتماعی شماره ۲۰صص۲۵۴-۲۵۳
   رضایی ، مصطفی .(۱۳۸۹). سبک‌های زندگی وچالشهای هویتی جامعه و علوم اجتماعی شماره ۱۵ صص ۴۵-۴۴
   رضوی امیری ،اقدس سادات (۱۳۹۳) نوجوانی وهیت یابی ،شیراز ،انتشارات امیر
   زلفعلی فام ،جعفر ، غفاری، مظفر.(۱۳۸۸). تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی دختران دانشجوی دانشگاه گیلان پژوهش جوانان فرهنگ وجامعه شناسی شماره ۳۰ صص۱۴۰-۱۲۱
   زیمل، گئورگ (۱۳۸۹). کلان شهر و حیات ذهنی ، ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره۲
   زیمل، گئورگ (۱۳۹۱ ). پول در فرهنگ مدرن ، ترجمه اباذری، ارغنون، یوسف ، شماره ۳، صص ۳۲۵ – ۳۳۸ .
   سبحانی ،جعفر ،(۱۳۹۰)الهیات علی هدی الکتاب والسنته والعقل ج۱،ص۱۶۳،المرکز العالمی‌ الدرسات لاسلامیه ،قم

   سنت کلر، مایکل. (۱۳۸۶). درآمدی بر روابط موضوعی و روانشناسی خود. علیرضا طهماسب و حامدعلی آقایی. تهران، نشر نی (تاریخ چاپ به زبان اصلی ۲۰۰۰)

   شالچی ،وحید(۱۳۸۹). سبک زندگی جوانان کافی شاپ تحقیقات فرهنگی ایران شماره ۱صص۱۱۵-۹۳

   شتلفر ومانوئل (۱۳۹۰ )عصر اطلاعات ،قدرت هویت ،جلد ۱ (مترجم حسن چاوشیان تهران – طرح نو – کفاشی مجید – مترجم پهلوان وکاظم عباسی نژاد عربی (۱۳۹۲ )

   صدیق وسروستانی ،رحمت اله ، قادری، صلاح الدین (۱۳۸۸). ابعاد فرهنگی اجتماعی سیاست هویت دانشجویان برمبنای مولفه‌های سنتی و مدرن به تفکیک دانشگاه محل تحصیل تحقیقات فرهنگی ایران شماره ۸ صص ۶۵ -۳۵

   طباطبایی، محمد حسین (۱۳۹۳)،المیزان ، موسسه علمی‌ بیروت

   طبرسی ،فضل بن حسن (۱۳۸۹)،مجمع البیان ،دارلحیات العربی

   غباری بناب،ب.،حدادی کوهسار، (۱۳۸۹).رابطه سلامت روانی باتصویرذهنی ازخداوکیفیت دلبستگی دردانشجویان. مجموعه مقالات پنجمین سمینارسراسری بهداشت روانی دانشجویان،تهران،دانشگاه شاهد ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه. ۲۴۸-۲۴۹

   غباری بناب. وحدادی کوهسار.ا( ۱۳۸۸).،رابطه اضطراب وافسردگی باتصویرذهنی ازخدادردانشجویان،. مجله علوم روانشناختی،دورهشتم،شماره۳۱

   غضنفری ، احمد(۱۳۹۰ )اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت،تهران انتشارات رشد.

   فاضل ، مقداد ،(۱۳۸۸) ارشاد الطالبین ،کتابخانه مرعشی قم

   فاضلی، محمد. ( ۱۳۸۹ ). مصرف و سبک زندگی تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

   فرریزبی، دیوید (۱۳۹۱ ). جامعه شناسان آلمانی و مدرنیته ، ترجمه مددی، مجید، ارغنون، شماره ۱۱ و ۱۲ ،

   کلانتری ،عبدالحسین ،حسنی ،حسین (۱۳۸۷)رسانه‌های نوین وزندگی روزمره ،تاثیر تلفن همراه برهویت وسبک زندگی – تهران – نشر رسانه

   کلینی ،رازی ،محمد یعقوب (۱۳۸۸)اصول کافی مکتب اسلامی‌ تهران

   کیرکپارتریک (۲۰۱۳ )وابستگی در نوجوان(مترجم احمد رضایی)تهران انتشارات نوین.

   گل محمدی، احمد. ( ۱۳۹۰ )، جهانی شدن، فرهنگ و هویت، تهران: نی

   گیدنز آنتونی (۱۳۹۰)مدرنیته ومدرنیسم (مترجم حسینعلی نوروزی ) تهران- نقش جهان

   گیدنز، آنتونی .( ۱۳۸۸) . جامعه شناسی: منوچهر صبوری. نشر نی. تهران

   گیدنز، آنتونی، ( ۱۳۸۸ )، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی، تهران، چاپ ششم.

   لطف آبادی، نوروزی، حسین و وحیده (۱۳۸۹ ). بررسی چگونگی نگرش دانش آموزان دبیرستانی

   ماسن، هنری پاول، دیگران،( ۱۳۹۰). رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی.نشر آزمون

   محبی، اکرم ،قریشی، فردین، محمدبخش، بهمن (۱۳۹۰). جهانی شدن و هویت ملی دانشجویان دانشگاه قم

   محبی، اکرم، آذر فتحی، اسکندر، محمد بخش، بهمن. (۱۳۹۲). جهانی شدن هویت‌های محلی و جهانی شدن دانشجویان، مطالعه موردی دانشگاه تبریز ،تحقیقات فرهنگی ایران شماره ۲صص ۱۲۱-۱۰۱

   محرمی، توحید.( ۱۳۹۱) . هویت ایرانی- اسلامی ما در هویت ایران. پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.تهران

   معین، محمد. (۱۳۹۰ ). فرهنگ فارسی. موسسه لغت نامه دهخدا. دانشگاه تهران. تهران

   نجات، آسیه . شهابی، فاطمه (۱۳۹۲) .دلیستگی ادراک شده دوران کودکی و فرایند انطباق تصور از خدا- تهران انتشارات دانشگاه

   منابع خارجی

   A new perspective«, Hispanic journal of Behavioral sciences, vol. 25, No.1, pp: 35 _55.

   Allport ,G, W.(2008). The Individual and his religion. New York , Macmillan.

   Allport, G, W. & Ross, J. M.(2008). Personal religious orientation and

   prejudice. and Individual Differences, 44, 1022-1031.

   Anderson, W. Thomas & Golden, Linda L. (2011) Lifestyle and psychographics: A critical Belief Scale.Internal structure and external relationships. In D. M. Wulff (Ed.),

   Berzonsky, M.D.(2012). Identity style and well- Being: Does commitment Matter?Department of psychology, State university of new York at Cortland. Vol.(3),

   Burke, P.J. & Clovis, W (2008). »Ethnic role identity among black and white college

   Campbell, J. (2007). Adolescent identity development: The relationship with leisure

   Chaney, David (2010), Lifestyle, London and New York, Routledge

   Chaney, David (2010), Lifestyle, Rutledge Publisher

   Clair, S., & Day, H. D, (2011), Ego identity status and values among high school females.

   Cockerham, w, Rutten, A. & Abel, T. (2009) Conceptualizing contemporary health

   Collins, R. (2010) Credential Society, Newyork: Academic press.

   Contexts.Journal of Applied Developmental Science, v 7, p. 197–۲۰۴.

   culture, and resistance. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 41(1)

   Deconchy, J, P. (2009). The idea of god: its emergence between 7 and 16 years.

   Godin (Ed), from religious experience to a religious attitude (pp. 97 – 108).Chicago: Loyola: A comparison.

   development in a Christian liberal arts environment, Journal of Psychology and Theology, Development, 15(1), 25-52.

   Duriez, B & Hutsebaut, D.(2009). A slow and easy introduction to the Post Critical

   Duriez, B., Smits, I & Goossense, L.(2009). The relation between identity styles and

   Erikson, E, H (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.

   Foster , R. A. , & Keating, G. J. P (2013) The male God – concept and self – steem: Atheoretical framework. Paper presented at the annual convention of the

   societyfor the scientific study of religion, Virginia Beach, VA.

   Foster, J. D. & LaForce, B. (2013), A longitudinal study of moral, religious, and identity

   Freud, S. (1961). The future of an illusion (J.Strachey, Trans). New York: Norton.(Original published 1927).

   Giddenz, A. (2011), Modernity and Self Identity, Cambridge: Polity Press

   Giddenz, A. (2011), Modernity and Self Identity, Cambridge: Polity Press.

   Godin, A., Hallez, M. (2009).Parental images and divine paternity.Lumen vitae, 19,253 – 284.

   Gorsuch, R. L. (2010). Psychology of religion.Annual.Review of psychology, 39,

   Handbook of the Psychology of Religion. London: Oxford niversity Press.

   Hunsherger, B., Pratt, M & Pance, S. M (2009). Adolescent identity formation:Religious exploration and commitment. An International.Journal of Theory and

   Identity: An international Journal oftheory and research. 2(1), 7-28.

   in contemporary consciousness«, journal of comparative research in Anthropology andJournal of Personal and Social Psychology,1 ,80-90.

   Journal of Youth and Adolescence, v 8, p. 317–۳۲۶.

   Kenya, and Kerala: are women more connected over time? , Gender Technology a n dKing, Pamela. E. (2010). Religion and Identity: The Role of Ideological, Social, and Spiritual

   Lawrence, R.T. (2010), Measuring the image of God: The Godimage inventory and the God image scale. Journal of Psychologyand theology. 25(2): 214-226.

   lifestyle and motivation, A thesis presented to the university of Waterloo in fulfillment of

   lifestyles: Moving beyond weber, The sociological aurterly, vol. 38, No. 2. Pp. 321- 342.

   Marcia, James. E. (2009).Identity andpsychosocial development in adulthood.

   Miller, B. P. & Shrum, W. (2011). Gender digital divide in the research sectors of Ghana,

   Padilla, A.M & Perez, W. (2010). »Acculturation, social identity and social cognition:

   religiosity in adolescence: Evidence from a longitudinal perspective. Personality

   review and recommendation, Advances in consumer Research, vol. 11. Pp. 405- 411.

   Rojeck, C. (2007), Capitalism and Leisure Theory, Tavistock.

   Rollins, J. (2007). Cape Verdean women and globalization: the politics of gender,

   Schalk, S. (2011).»Self. Other and other _self: going beyond the self/other binary

   Simmel, G. (2009), On Individuality and Social Forms, ed. By D. N. Levine, Chicago:

   students: an interactionist approach«, Sociological perspectives, 30:31_310.

   the degree of Master of Arts in Recreation and leisure studies, Waterloo, Ontario, Canda.

   University of Chicago Press.

   Weber, M. (1968), Economy and Society, Bedminister Press.

   Featner stone.m.(2008) Consumer cultnure.dnd postmodernism.london saye.

   دانلود فایل

 

FileHub ID : Looks File211792

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/NNsz2
<<ادامه  دانلود پروپوزال روانشناسی ارتباط سازگاری اجتماعی، عملکرد خانواده و خود کنترلی

نویسنده پست:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن