لودر سایت
  • مطالعات و رساله طراحی دانشکده هنر و معماری دارای ۱۴۰ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش
  • مطالعات و رساله طراحی دانشکده هنر و معماری دارای ۱۴۰ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

   فهرست مطالب
   رساله دانشکده هنر و معماری
   فصل اول »
   1. فهرست:..۱
   ۲. مقدمه..۳
   ۳. تعریف دانشگاه.۴
   ۴. انواع دانشکده ها..۷
   ۵. اولین دانشگاه ایران۱۵
   ۶. معماری.۱۶
   ۷. معمار و هنر..۱۶
   ۸. آموزش معماری در جهان..۱۸
   ۹. رشته معماری۱۹
   ۱۰. خاص‌ترین ویژگی‌های رشته معماری.۱۹
   ۱۱. هنر۱۹
   ۱۲. نتیجه گیری۱۹
   فصل دوم »
   13. معماری سبز.۲۳
   ۱۴. اصل حفاظت از انرژی..۲۷
   ۱۵. اصل کاهش استفاده از منابع جدید..۳۰
   ۱۶. اصل احترام به سایت.۳۴
   ۱۷. اصل کل گرایی..۳۶
   ۱۸. مزایای ساختمان سبز.۳۷
   ۱۹. ساختمانهای برتر معماری سبز..۳۸
   ۲۰. بازسازیMotherhouse مونرو..۳۹
   ۲۱. نتیجه گیری۴۸
   فصل سوم »
   22. معرفی طرح مشابه۴۹
   ۲۳. طرح های مشابه۴۹
   ۲۴. طرحای اجرای خارجی.۴۹
   ۲۵. مدرسه معماری باوهاوس..۵۰
   ۲۶. پلان ها..۵۹
   ۲۷. طرح داخلی..۶۰
   ۲۸. دانشکده هنر آمریکا۶۱
   ۲۹. تحلیل سایت حجم کلی بنا.۶۲
   ۳۰. هندسه طراحی حجم۶۴
   ۳۱. هماهنگی با محیط:.۶۴
   ۳۲. سبک استفاده شده در طراحی بنا.۶۶
   ۳۳. نوع متریال و مصالح مصرفی در بنا..۶۸
   ۳۴. استفاده از رنگ مکمل۶۹
   ۳۵. پلان طبقه اول۷۲
   ۳۶. تحلیل نمونه های از دانشکده های دنیا.۷۵
   ۳۷. دانشگاه هنر و معماری لندن۷۵
   ۳۸. دانشکده هنر و معماری ییل۸۰
   ۳۹. نمونه موردی داخلی..۸۹
   ۴۰. دانشکده معماری قزوین.۸۹
   ۴۱. نتیجه گیری۹۲
   فصل چهارم »
   42. مدرسه معماری باوهاس :..۹۲
   ۴۳. فرآیند و استانداردها۹۳
   ۴۴. معرفی استانداردها.۹۳
   ۴۵. مکان یابی.۹۳
   ۴۶. نوع دسترسی.۹۴
   ۴۷. عرصه بندی..۹۴
   ۴۸. مبانی نظری..۹۵
   ۴۹. مبانی نظری طراحی معماری.۹۶
   ۵۰. در این تحقیق تلاش گردیده به طور خلاصه این عوامل را مورد بررسی قرار دهیم۹۸
   ۵۱. به طور کلی این عوامل را می توان به موارد زیر تقسیم کرد که عبارتند از:..۱۰۰
   ۵۲. بحث اقلیم در معماری به ۴ زیر مجموعه تقسیم می گردد:.۱۰۰
   ۵۳. ۱-۱-تابش۱۰۰
   ۵۴. ۲-۱-دما..۱۰۱
   ۵۵. ۳-۱-بار ش.۱۰۲
   ۵۶. ۴-۱-باد..۱۰۲
   ۵۷. اصول و ضوابط طراحی.۱۰۳
   ۵۸. معرفی فضاهای آموزشی و عملکرد آن ها..۱۰۵
   ۵۹. اتاق کنفرانس..۱۰۸
   ۶۰. آموزشی-عملی۱۰۸
   ۶۱. آتلیه ها۱۰۸
   ۶۲. الف:آتلیه طراحی معماری۱۰۸
   ۶۳. ب. آتلیه درک وبیان:۱۱۱
   ۶۴. ج. آتلیه ترسیم فنی:.۱۱۱
   ۶۵. کارگاه ها:.۱۱۲
   ۶۶. اداری:۱۱۴
   ۶۷. اتاق رئیس دانشگاه:.۱۱۴
   ۶۸. اتاق معاون:۱۱۵
   ۶۹. مدیر گروه:.۱۱۵
   ۷۰. معاون آموزشی:.۱۱۵
   ۷۱. مالی(حسابداری).۱۱۶
   ۷۲. حراست و انتظامات:۱۱۶
   ۷۳. مشاور تحصیلی:.۱۱۷
   ۷۴. فضا های فرهنگی- رفاهی:.۱۱۷
   ۷۵. انتشارات:۱۱۷
   ۷۶. بوفه:..۱۱۷
   ۷۷. سالن اجتماعات:..۱۱۸
   ۷۸. نماز خانه:..۱۱۹
   ۷۹. بخش فرهنگی- رفاهی.۱۲۰
   ۸۰. ب. سالن مطالعه:.۱۲۱
   ۸۱. ج. اتاق نوار خانه:..۱۲۲
   ۸۲. د. محل برگدان:..۱۲۲
   ۸۳. سه شیوه طبقه بندی میگردد:۱۲۳
   ۸۴. کتابخانه:.۱۲۳
   ۸۵. . محل متصدی:..۱۲۴
   ۸۶. کارگاه عکاسی:..۱۲۴
   ۸۷. امکانات مرکزی:۱۲۵
   ۸۸. سالنهای کنفرانس:۱۲۶
   ۸۹. صندلیهای سالن کنفرانس:۱۲۷
   ۹۰. فضای لازم برای هر دانشجو :۱۲۸
   ۹۱. کیفیت صوت و نور پردازی:..۱۲۸
   ۹۲. فضاهای اضافی و مربوط به هم :۱۲۸
   ۹۳. کار گاه های طراحی و نقشه کشی..۱۲۹
   ۹۴. تجهیزات اصلی:.۱۲۹
   ۹۵. کارگاههای نقشه کشی:۱۳۰
   ۹۶. کلاسهای نقاشی از مدل،نقاشی و مدل زنده:.۱۳۰
   فصل پنجم »
   97. برنامه فیزیکی تحقیق..۱۳۳
   ۹۸. سایت انتخواب شده..۱۳۶
   ۹۹. نقشه های دانشکده هنر ومعماری.۱۳۷
   ۱۰۰. ‍‍پلان ساختمان آموزشی۱۳۸
   ۱۰۱. پلان ساختمان اداری..۱۳۹
   ۱۰۲. ‍‍پلان مبلمان ساختمان آموزشی.۱۴۰
   ۱۰۳. ‍‍پلان مبلمان ساختمان اداری۱۴۱
   ۱۰۴. برش های ساختمان آموزشی..۱۴۲
   ۱۰۵. برش های ساختمان اداری..۱۴۳
   ۱۰۶. نماهای ساختمان آموزشی۱۴۴
   ۱۰۷. نماهای ساختمان اداری..۱۴۴
   ۱۰۸. پرسپکتیو خارجی ساختمان آموزشی۱۴۵
   ۱۰۹. پرسپکتیو داخلی آتلیه..۱۴۸
   ۱۱۰. پرسپکتیو داخلی آنفی تاتر۱۴۹
   ۱۱۱. سایت پلان دانشکده هنرومعماری۱۵۰
   ۱۱۲. پرسپکتیو سایت..۱۵۱
   ۱۱۳. منابع..۱۵۲

   مقدمه
   فهم انسان در برخی از موارد، پروسه ای پیچیده به خود می گیرد و گاهی خیلی ساده اتفاق می افتد، در واقع گاهی فهم از حس برمی خیزد، گاهی از وجود، گاهی فهم ریشه در ادراکات حسی ما به خصوص حس بینایی از دنیای اطرافمان دارد و گاهی ریشه در معانی، که یا در وجود انسان شکل گرفته و یا از محیط پیرامون برداشت شده است.
   در معماری چنانچه قابل اثبات است ابتدا ماهیت و مفهوم وجود دارد، بعد ماده خلق می شود یعنی آنچه که تصور نامیده می شود شکل وجود به خود می گیرد و سرانجام تصویر این تصور به بیرون ذهن منتقل می شود. ذهن ما از یک جهت مانند یک تخته سیاه در آتلیه معماری دانشکده مان می باشد که ابتدا روی آن خطی ترسیم نشده است اما به تدریج و مرحله به مرحله با گذراندن واحدهای ترکیب و مقدمات و هندسه و دیدن مجله ها و فضاهای متفاوت، نمادهایی را بر روی این تخته خالی از هر گونه خط و هندسه ترسیم می نماییم. پس دیدن، نگاه کردن و اندیشیدن در معماری بسیار حائز اهمیت می باشد. آیا تصور انسانی که زیبایی را ندیده و درک نکرده و فقط مفهوم آن را شنیده با انسانی که آن را دیده و درک کرده یکی است؟ پرورش خلاقیت ذهنی دانشجو در فضایی که زشت، بی تناسب، بی روح بدون توجه به ارگونومی انسانی طراحی شده است بسیار مشکل بوده در صورتی که کیفیت فضایی و متناسب بودن و کارکردی بودن آن تأثیر بسزایی در پرورش ذهنی یک دانشجو به خصوص، دانشجوی هنر و معماری دارد.
   در این تحقیق بر آنیم که با بررسی فضاهای تشکیل دهنده یک دانشکده معماری، آموزش معماری، دانشجوی معماری و ارتباط آنها با فضا و پیرامون خود به ضوابط و معیارهایی دست پیدا کنیم که طراح را دریافتن راه حل نهایی یاری رساند. نظر به اینکه اکثر پژوهش های موجود درباره کیفیت فضاهای آموزشی در برخی زمینه های خاص مانند دانشکده ها و یا دانشکده معماری بسیار ناچیز و کمرنگ می باشد، اجرای این پژوهش ضروری به نظر می‌رسد. یافته های این تحقیق و پژوهش می‌تواند ما را در ایجاد فضای انسان ساخته بهینه تر، دانشکده های کاراتر و نیز به بیان نظریه های جدیدتر یاری دهد.
   ضرورت توجه به این مطلب با دانستن اینکه، در ایران دانشکده های معماری به طور خاص برای این موضوع طراحی نشده اند و یا در هنگام طراحی به این موضوع توجه نشده است بیشتر مشخص می شود و نهایتاً سعی می شود به مشخص شدن فاکتورهای مؤثر راهکارهای لازم برای طراحی بهینه دانشکده معماری با تأکید بر کیفیت فضاهای آموزشی ارائه گردد.

   تعریف دانشگاه
   دانشگاه را در فرهنگ‌های لغت این گونه تعریف کرده‌اند: نهادی برای آموزش عالی که سه ویژگی اصلی دارد:
   دانشکده‌هایی در رشته‌های گوناگون دانش
   تسهیلاتی برای پژوهش استادان و دانشجویان
   رتبه‌های آموزشی که به دانشجویان و استادان داده می‌شود.
   گفته می‌شود که قدیمی‌ترین نهادی که به دانشگاه‌های امروزی شباهت بیشتری داشت، حدود شش و نیم سده پس از برپایی آکادمی افلاطون (که در باغ آکادامه و دره آکادموس آتن گشایش یافت) فعالیت می‌کرد. دانشگاه‌ها بر حسب علومی که در آنها تدریس می‌شوند، بر دو نوع هستند:
   دانشگاه‌های جامع
   دانشگاه‌های تخصصی
   دانشگاه در تمام سطوح علمی گوناگون (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) و رشته‌های مختلف مدرک دانشگاهی ارائه می‌نماید.

   دانشگاه پونه(هندوستان)
   تعریف دانشکده
   دانشکده (به انگلیسی: Faculty)، محلی است که در آن دروس دانشگاهی تدریس می‌شود.نیازمند منبع معمولاً یک دانشگاه از چندین دانشکده و آموزشکده تشکیل شده‌است.

   ۱.اهداف دانشکده:دانشکده نظام هماهنگ و تشکل اجتماعی خاصی از گروههای علمی وابسته و متجانس می‌باشد که بمنظور آموزش و پژوهش در یکی از زمینه‌های معارف بشری (علوم اجتماعی و انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی، علوم دامپزشکی وهنر) تشکیل و حداقل دارای سه گروه آموزشی می‌باشد و دارای امکانات و تجهیزات لازم برای ارائه رشته‌های تحصیلی دائر در آن می‌باشد.

   دانشکده تاریخ (کمبریج انگلیس)

   ۲.تعریف گروه آموزشی: اجتماعی از اعضای هیات علمی که در رشته‌ای از علوم و معارف بشری با یک زمینه کاملاً تخصصی و یا کاربردی متخصص باشند و عهده دار آموزش و ارائه خدمات پژوهشی در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه می‌باشند، هر گروه آموزشی حداقل دارای ۵ نفر عضو هیات علمی تمام وقت می‌باشند که لااقل سه نفر از آنان در مرتبه استادیاری و یا بالاتر باشند، گروه آموزشی واحد تابعه دانشکده می‌باشد.
   ۱.۲ انواع دانشکده ها
   دانشکده معماری
   دانشکده فنی
   دانشکده پست و مخابرات
   دانشکده فنی حرفه ای
   دانشکده علوم اقتصادی

   دانشکده حقوق ییل( آمریکا)

   تاریخچه دانشگاه و دانشکده در جهان:
   با توجه به تعریفی که از دانشگاه و دانشکده ارائه می‌شود در مورد اینکه کهن‌ترین دانشگاه دنیا کدام بوده بحث و جدلهای بسیاری وجود دارد. اما به قطع یقین، چنین مرکز آموزشی در تمدنهای باستانی خاور شکل گرفته‌است. اگر دانشگاه را یک موسسه دانشجویی فرض کنیم، آکادمی افلاطون قدیمی‌ترین دانشگاه در باختر بوده‌است و سند تاریخی هم بر این ادعا وجود دارد. واژه لاتین “universitas” ابتدا در عصر یونان باستان و روم احیا شد و به کمک آن تلاش می‌کردند ویژگی‌های آکادمی افلاطون را شرح دهند.[نیازمند منبع] اگر دانشگاه را تنها یک موسسه آموزش عالی فرض کنیم آنگاه می‌توانیم دانشگاه شانگیانگ در چین را که پیش از سده ۲۱ قبل از میلاد گشایش یافته بود، قدیمی‌ترین دانشگاه بنامیم؛ مشروط بر اینکه افسانه نباشد. دانشگاه قسطنطنیه (در عهد امپراتوری بیزانس) در سال ۸۴۹ میلادی به دستور قیصر بارداس (نایب السلطنه امپراتور میخائیل سوم) احیا گردید. این دانشگاه با داشتن فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی، حفظ خودگردانی و استقلال آکادمیک عموماً به عنوان نخستین موسسه آموزش عالی با ویژگی‌های دانشگاهی امروزی شناخته می‌شود.

  • سایز : ۹.۷۸۵ مگا بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۴۰
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33102

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/keG9Q
<<ادامه  فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش

نویسنده پست:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن