مهارت نگارش

مهارت نگارش

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

مهارت نگارش

مهارت نگارش

در این ارائه (نمایش)، کوشش شده‌است، نکاتی هر چند کوتاه از قواعد درست ‌نویسی و درست ‌گویی همراه با مثال های کاربردی بیان‌گردد.
هرچه اقتدار یک فرهنگ بیشتر باشد تأثیر آن در سایر کشورها بیشتر خواهد بود.
فرهنگ‌ها به چشمه‌های جوشانی می‌مانند که در یک جا محدود نمی‌مانند و بسته به قوت و قدرتشان از راه‌های گوناگون (از جمله زبان)تاسرزمین‌های دور گسترش پیدا می‌کنند.گسترش زبان فارسی در شبه قاره هند در قرن های گذشته مصداق عینی…

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/q50fR
<<ادامه  کتاب صوتی لورکا