گزارش کارآموزی تعمیرات اساسی واگن های باری شهید هاشمی نژاد

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

گزارش کارآموزی تعمیرات اساسی واگن های باری شهید هاشمی نژاد

تاریخچه اداره کل راه آهن تهراندر روز بیست و سوم مهرماه سال ۱۳۰۶ شمسی آئین گشایش آغاز ساختمان راه آهن سراسری ایران در محلفعلی ایستگاههای تهران اهواز وبندر گز برگزار و اولین کلنگ آن به زمین زده شد. شهر تهران از عصر –ناصرالدین شاه دارای راه آهن است که فابیوس بواتال بلژیکی آنرا بین تهران وشاه عبدالعظیم تاسیس کرد وبمدت ۹۹ سال امتیاز بهره برداری آنرا در اختیار داشت. عمارت تهران )ایستگاه( از پی تا سقف با آهن و سیمانساخته شده است و پنجره های آن…

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/LAtEi
<<ادامه  سمند-چگونه-متولد-شد