دانلود فایل پاورپوینت کاربرد  جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری وروستایی رشته جغرافیا

پاورپوینت دستاوردهای انقلاب اسلامی

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

پاورپوینت دستاوردهای انقلاب اسلامیپاورپوینت دستاوردهای انقلاب اسلامیپاورپوینت دستاوردهای انقلاب اسلامیپاورپوینت دستاوردهای انقلاب اسلامی

پاورپوینت دستاوردهای انقلاب اسلامی

قسمتی از متن…………….

دستاوردهای انقلاب اسلامی

اگربخواهیم دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را بررسی کنیم،بی شک درکنار برخی کاستی ها،دستاوردهای عظیمی جلوه می کند که هریک به تنهایی برای موفق دانستن انقلاب قابل استناداست؛به ویژه دستاوردهای فرهنگی انقلاب که دین وسیاست راباردیگردرصحنه تاریخ تمدن بشری به هم پیوندداد.به طورکلی دستاوردهای انقلاب اسلامی را می توان دردو سطح داخلی وبین المللی ارزیابی کردکه به بررسی هریک می پردازیم.

حاکمیت طولانی مدت نظام شاهنشاهی برایران،معیارهایی رابراین کشورحاکم ساخته بود که سعادت،عزت وسربلندی ملت درآن جایی نداشت. درفرهنگ مردم،نظام شاهنشاهی با زر و زور و تزویر،فساد، حق کشی وبی عدالتی ودریک کلام،ضدارز ها مترادف بود. ازیک سو،رژیم پهلوی به پندارحاکمیت ٢۵٠٠ ساله نظام شاهنشاهی برایران،حیات ودوام خود را سنت محتوم تاریخی می دانست واز سوی دیگر،سرمایه گذاری های آمریکا وغرب در ایران،رژیم شاه را چنان مقتدرو مسلح ساخته بود که هرگونه تصور تزلزل یا سقوط آن را ناممکن می ساخت. با این حال، انقلاب اسلامی درعینی ترین دستاورد خود،این نظام را درهم کوبید ونهال طیبه «استقلال، آزادی وجمهوری اسلامی» را دراین کشور نشاند. تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، حاکمان وسیاست مداران- همگام با نظام های غربی- نظریه جدایی دین ازسیاست را تبلیغ می کردند تامردم را ازدخالت درسرنوشت خود بازدارند. این گونه بود که حکام مستبد وحامیان خارجی آنها با آسودگی خاطر به چپاول منابع وثروت های مردم این مرز وبوم پرداختند. انقلاب اسلامی ایران باکشیدن خط بطلان براین نگره،براساس تعالیم اسلامی دخالت مردم درسرنوشت خود وامورسیاسی راضروری شمرد ودیانت وسیاست را برپایه این جمله معروف شهیدمدرس، لازم وملزوم یکدیگر دانست:«سیاست ما عین دیانت ماست ودیانت ما عین سیاست ما.»

<<ادامه  پاورپوینت رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

 

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

 

FileHub ID : Sellu-279650


فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/VTdEP