دانلود فایل پاورپوینت کاربرد  جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری وروستایی رشته جغرافیا

پاورپوینت توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی با رویکرد توسعه پایدار

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

پاورپوینت توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی با رویکرد توسعه پایدارپاورپوینت توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی با رویکرد توسعه پایدارپاورپوینت توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی با رویکرد توسعه پایدار

پاورپوینت توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی با رویکرد توسعه پایدار

قسمتی از متن…………

روستا نشینی شکل ویژه ای از استقرار و معیشت انسان و جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی است که با نظامی کم و بیش پایدار در طی قرون متمادی دوام یافته است.با گسترش شهرگرایی ، روستاها نیز دگرگونی های پردامنه ای یافتند.این دگرگونی ها با گسترش شهرگرایی و رشد بی رویه شهرها از یک سو و کاهش اهمیت سکونتگاه های روستایی از سوی دیگر همگام بوده است.

-کاهش جمعیت روستایی

-رها شدن بسیاری از زمین های زراعی

-استفاده غیر زراعی از زمین های بارور

-پایین آمدن سطح زندگی روستاییان

– ارایه نامناسب خدمات عمومی و رفاهی

– افزایش نابرابری شهر و روستا

– اختلافات طبقاتیاین دگرگونیها را سبب شده است.

عواملی که باعث توجه جدی به توسعه روستایی و تقدم آن بر توسعه شهری گردیده است :

– نقش و جایگاه روستا ها در فرآیند های توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی،منطقه ای ملی و بین المللی

– پیامد های توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر،نابرابری فزاینده،رشد سریع جمعیت، بیکاری

 

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

 

FileHub ID : Sellu-279637


فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/MUEDX
<<ادامه  پاورپوینت اصول طوفان فكری