مقاله ISI چاپ شده در مجله دانشگاه INNOVACIENCIA کلمبیا  Najafi M Khah D E Asadi Yeganeh M R The Factors Affecting the Location of Medical Centers in Tehran City Case Study District 1 of Teherán Municipality Tehran Iran Innovaciencia 2019 7 (2) 115 DOI httpdxdoiorg10156492346075X767

پاورپوینت تاثیر شناخت طبیعت و محیط بر ارتقای بینش معمارانه در طراحی معماری

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

پاورپوینت تأثیر شناخت طبیعت و محیط بر ارتقای بینش معمارانه در طراحی معماریپاورپوینت تأثیر شناخت طبیعت و محیط بر ارتقای بینش معمارانه در طراحی معماری

پاورپوینت تأثیر شناخت طبیعت و محیط بر ارتقای بینش معمارانه در طراحی معماری

قسمتی از متن…………..

انسان بدون آن که متوجه باشد، بدنبال مسیری برای رسیدن به طبیعتی است که از آن برخواسته و البته انس وی به محیط زیست محل زندگی اش نیز این خواسته را افزایش می دهد. هدف از نگارش این مقاله، افزایش حساسیت معماران به طبیعت و تأثیر محیط زیست در طراحی معماری، به جهت برآورد این خواستهء انسان، در حوزه معماری وفضای زندگیشان می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای تهیه شده است. برای انجام این تحقیق ابتدا با استناد به مدارک موجود معماری تعریف و تشریح شده، سپس تأثیر محیط زیست در معماری شناسایی و معرفی شده است.

انسان، طبیعت و محیط، طرح و طراح عواملی هستند که ایجاد کنندۀ معماری و محیط انسان ساخت می باشند. انسان با توجه به بعد فیزیکی و روحی در جریان معماری دخالت دارد، در این بین طبیعت و محیط و معمار(طراح) مهمترین عامل در جریان معماری می باشد. محیط به ۲بخش تقسیم می شود، عبارتند از محیط طبیعی و محیط مصنوع، که انسان به نوعی خالق آن می باشد و تمام جربانات فکری، روحی، فیزیکی، عوامل اقلیمی و تمام جوانب طراحی در آن تاثیر گذار می باشدعامل دیگر تأثیر گذار، معمار می باشد که باید دانش، بینش و مهارت داشته باشد.

 

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

 

<<ادامه  دانلود فایل پاورپوینت جلوگیری ازحملات MAC Address Flooding بر روی Switch

FileHub ID : Sellu-279651


فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/rarAQ