دانلود فایل ورد Word پروژه مدیریت منابع زمانی بر روی گراف مبتنی بر واحد پردازنده گرافیکی

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By
  • دانلود فایل ورد Word پروژه مدیریت منابع زمانی بر روی گراف مبتنی بر واحد پردازنده گرافیکی فرمت فایل ورد (قابل ویرایش) تعداد صفحات ۷۲ چکیده با رشد شگرف پیچیدگی در سیستم‌های امروزی، تکنیک‌های سنتی طراحی دیگر قادر به بررسی و مدیریت مشکلات طراحی نیستند یک شیوه برای حل این مشکل، طراحی سیستم به ص
  • فرمت فایل : ورد (قابل ویرایش)

   تعداد صفحات : ۷۲

   چکیده

   با رشد شگرف پیچیدگی در سیستم‌های امروزی، تکنیک‌های سنتی طراحی دیگر قادر به بررسی و مدیریت مشکلات طراحی نیستند. یک شیوه برای حل این مشکل، طراحی سیستم به صورت ماژولار(واحدی) و سلسله مراتبی است. این کار نیازمند این است که محدودیت‌های در سطح سیستم به موانع و محدودیت‌ها در سطح اجزاء تبدیل و تقسیم شوند. از این عملیات عموما به عنوان مدیریت بودجه یا منابع نام برده می‌شود. مساله‌ مدیریت منابع برای محدودیت‌های طراحی بسیاری از جمله زمان‌بندی و فضا مورد مطالعه قرار گرفته است. به طور خاص بودجه بندی زمانی برای این اجرا می‌شود که تا حد امکان سرعت اجزا را پایین آورد بدون اینکه محدودیت‌های زمانی سیستم را زیر پا بگذاریم. اجزای کند شده، می‌توانند برای ارتقای فضای سیستم، اتلاف انرژی یا دیگر معیارهای کیفیت طراحی بهینه‌سازی شوند.مدیریت منابع زمانی، در عملیات طراحی مختلفی به کار می‌رود از جمله: سایز بندی دریچه‌ها و کابل‌ها، و نقشه برداری‌های کتابخانه ای. در این تحقیق به ارائه یک الگوریتم برای مدیریت منابع زمانی بر روی گراف مبتنی بر واحد پردازشگر گرافیکی می‌پردازیم.

   واژه های کلیدی: مدیریت منابع زمانی، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، گراف منابع زمانی، کم هزینه ترین بیشینه جریان، مدیریت منابع زمانی بر روی گراف، واحد پردازشگر گرافیکی، بهینه سازی طزاحی.

   چکیده۱

   فصل ۱. کلیات تحقیق۲

   ۱-۱. مقدمه۳

   ۱-۲. ساختار واحد پردازنده گرافیکی۴

   ۱-۳. مقایسه توانایی‌های واحد پردازش گرافیکی با واحد پردازنده مرکزی۵

   ۱-۴. تکنولوژی کودا۹

   ۱-۵. شناسایی سیستم۱۲

   ۱-۶. گراف۱۴

   ۱-۶-۱.مقدمه۱۴

   ۱-۶-۲. آشنایی با گراف۱۵

   ۱-۶-۳. ماتریس وقوع و ماتریس مجاورت۱۵

   ۱-۶-۴. زیرگراف۱۵

   ۱-۶-۵. مسیرها۱۶

   ۱-۶-۶. دورها۱۷

   فصل ۲. مروری بر تحقیقات انجام شده۱۹

   ۲-۱. مقدمه۲۰

   ۲-۲. کاربردهای بودجه بندی در یک گراف۲۰

   ۲-۳. کم هزینه‌ترین جریان۲۲

   ۲-۳-۱.تعریفمسئله و شرایط۲۲

   ۲-۴. بیشینه جریان۲۳

   ۲-۴-۱. تاریخچه۲۳

   ۲-۴-۲. تعریف۲۴

   ۲-۴-۳. کاربردهای مسئله در دنیای واقعی۲۵

   ۲-۴-۴. الگوریتم‌های حل مسئله بیشینه جریان۲۸

   فصل ۳. روش تحقیق۳۱

   ۳-۱. مقدمه۳۲

   ۳-۲. تحلیل مسئله و مشخص نمودن پیش فرض ها۳۲

   ۳-۲-۱.تعریف صورت مسئله۳۲

   ۳-۲-۲.مسئله کوتاه‌ترین مسیر۳۳

   ۳-۲-۳.بیشینه جریان۴۱

   ۳-۳. شرح پیاده سازی۴۴

   ۳-۴.کاربردها۴۹

   ۳-۴-۱. مسیریابی در شبکه۴۹

   ۳-۴-۲. شبکه زنجیره‌ای ‌تامین۵۰

   ۳-۴-۳. انتساب تطابق کم هزینه ترین جریان بهینه در ردیابی جریان ذرات۵۰

   فصل ۴. نتایج۵۴

   ۴-۱. اجراهای کم هزینه ترین بیشینه جریان با ورودی‌ها و گراف‌های دارای کمتر از ۵۰۰ راس۵۵

   ۴-۱-۱.اجرای اول۵۵

   ۴-۱-۲.اجرای دوم۵۶

   ۴-۱-۳.اجرای سوم۵۸

   ۴-۱-۴.اجرای چهارم۶۰

   ۴-۱-۵.جرای پنجم۶۲

   ۴-۱-۶.اجرای ششم۶۲

   ۴-۱-۷. اجرای هفتم۶۳

   ۴-۱-۸. اجرای هشتم۶۳

   ۴-۱-۹. اجرای نهم۶۳

   ۴-۱-۱۰. اجرای دهم۶۴

   ۴-۱-۱۱. اجرای یازدهم۶۴

   ۴-۱-۱۲. اجرای دوازدهم۶۵

   ۴-۱-۱۳. اجرای سیزدهم۶۵

   ۴-۱-۱۴. اجرای چهاردهم۶۵

   ۴-۱-۱۵. اجرای پانزدهم۶۶

   ۴-۱-۱۶. اجرای شانزدهم۶۶

   ۴-۱-۱۷. اجرای هفدهم۶۷

   ۴-۱-۱۸. اجرای هجدهم۶۷

   ۴-۱-۱۹. اجرای نوزدهم۶۷

   ۴-۱-۲۰. اجرای بیستم۶۸

   ۴-۲. نمودارهای نتایج برای گراف های دارای راس های کمتر از ۵۰۰۶۸

   ۴-۲-۱.پیچیدگی زمانی الگوریتم۶۸

   ۴-۲-۲.زمان اجرای الگوریتم در سیستم اول۶۹

   ۴-۲-۳.زمان اجرای الگوریتم در سیستم دوم۷۱

   ۴-۲-۴.مقایسه دو سیستم در گراف های کمتر از ۵۰۰ راس۷۲

   ۴-۳. اجراهای کم هزینه ترین بیشینه جریان با ورودی‌ها و گراف‌هایی دارای بیشتر از ۱۰۰۰ راس۷۳

   ۴-۳-۱.اجرای اول۷۳

   ۴-۳-۲.اجرای دوم۷۳

   ۴-۳-۳.اجرای سوم۷۴

   ۴-۳-۴.اجرای چهارم۷۴

   ۴-۳-۵.اجرای پنجم۷۵

   ۴-۳-۶.اجرای ششم۷۵

   ۴-۳-۷.اجرای هفتم۷۵

   ۴-۳-۸. اجرای هشتم۷۶

   ۴-۳-۹. اجرای نهم۷۶

   ۴-۳-۱۰. اجرای دهم۷۷

   ۴-۳-۱۱. اجرای یازدهم۷۷

   ۴-۳-۱۲. اجرای دوازدهم۷۷

   ۴-۳-۱۳. اجرای سیزدهم۷۸

   ۴-۳-۱۴. اجرای چهاردهم۷۸

   ۴-۳-۱۵. اجرای پانزدهم۷۹

   ۴-۳-۱۶. اجرای شانزدهم۷۹

   ۴-۴. نمودارهای نتایج برای گراف های دارای راس های بیشتر از ۱۰۰۰۸۰

   ۴-۴-۱.زمان اجرای الگوریتم در سیستم اول۸۰

   ۴-۴-۲.زمان اجرای الگوریتم در سیستم دوم۸۱

   ۴-۴-۳.مقایسه دو سیستم۸۳

   فصل ۵. جمع بندی و نتیجه گیری۸۴

   ۵-۱. نتیجه۸۵

   ۵-۲. نتایج کسب شده از اجرای الگوریتم۸۶

   مراجع۸۸

   پیوست الف۹۲

   پیوست ب۹۴

  • سایز : ۶.۵۸۶ مگا بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۷۲
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID20550

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/jfHSS
<<ادامه  دانلود فایل ورد Word پروژه مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی