دانلود فایل ورد word پروژه خوشه‏ بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By
  • نوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات ۱۳۱ صفحه چکیده خوشه‏بندی را می‏توان یکی از مهمترین مراحل در تحلیل داده‏ها برشمرد روش‏های خوشه‏بندی بسیاری تاکنون توسعه و ارائه داده شده‏اند یکی از این روش‏ها که در مطالعات اخیر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، روش خوشه‏بندی توافقی می‏باشد
  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
   تعداد صفحات : ۱۳۱ صفحه
   چکیده
   خوشه‏بندی را می‏توان یکی از مهمترین مراحل در تحلیل داده‏ها برشمرد. روش‏های خوشه‏بندی بسیاری تاکنون توسعه و ارائه داده شده‏اند. یکی از این روش‏ها که در مطالعات اخیر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، روش خوشه‏بندی توافقی می‏باشد. هدف خوشه‏بندی توافقی ترکیب چند خوشه‏بندی اولیه و بدست آوردن یک خوشه ‏بندی نهایی است به گونه‏ای که در آن خوشه‏ها از کیفیت بالاتری، نسبت به خوشه‏ها در خوشه‏بندی‏های اولیه، برخوردار باشند.
   ما در این تحقیق فرآیندی را جهت انجام خوشه‏بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن ارائه خواهیم نمود که این فرآیند از سه مرحله تشکیل می‏شود. در مرحله‏ی اول خوشه‏های نظیر به نظیر در خوشه‏بندی‏های اولیه تشخیص داده می‏شود. در مرحله‏ی دوم هر یک از خوشه‏بندی‏های اولیه وزن‏دار می‏شوند. در مرحله‏ی سوم نیز خوشه‏ بندی توافقی با توجه به وزن اختصاص داده شده به خوشه ‏بندی‏ ها، انجام می‏گردد.
   در این تحقیق فرآیند پیشنهادی بر روی داده‏هایی که به صورت ناهمگن توزیع شده‏اند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی‏های انجام شده نیز با ۴ الگوریتم دیگر در زمینه‏ ی خوشه‏بندی توافقی مقایسه شده است. مقایسه‏های انجام شده بیانگر آن است که فرآیند پیشنهادی در اغلب موارد از کارایی بالاتری نسبت به دیگر الگوریتم‏ها برخوردار است.

   کلید واژه:خوشه ‏بندی-داده ‏های توزیع شده ناهمگن

   فهرست مطالب
   چکیده ۱
   فصل اول مقدمه ۲
   ۱-۱- مقدمه ۳
   ۱-۲- داده کاوی ۳
   ۱-۳- روش‏های داده کاوی ۴
   ۱-۴- خوشه ‏بندی ۵
   ۱-۵- خوشه‏ بندی توافقی ۹
   ۱-۶- تحقیقات انجام گرفته در تحقیق ۱۲
   ۱-۷- نتایج بدست آمده ۱۳
   ۱-۸- ساختار تحقیق ۱۳
   فصل دوم مروری بر کارهای انجام شده ۱۴
   ۲-۱- مقدمه ۱۵
   ۲-۲- روش‏های خوشه‏بندی ۱۵
   ۲-۲-۱- روش‏های بخش‏بندی ۱۷

   ۲-۲-۲- روش‏های سلسله مراتبی ۱۹
   ۲-۲-۳- الگوریتم خوشه‏بندی K-Means 19
   ۲-۳- خوشه‏بندی توافقی ۲۲
   ۲-۳-۱- انگیزه‏های استفاده از خوشه‏بندی توافقی ۲۳
   ۲-۳-۲- مسئله خوشه‏بندی توافقی: ارائه‏ی مثال ۲۵
   ۲-۳-۳- مروری بر روش‏های خوشه‏بندی توافقی ۲۶
   ۲-۳-۴- گروه‏بندی روش‏های خوشه‏بندی توافقی ۲۷
   ۲-۳-۵- روش‏های شباهت محور ۳۱
   شباهت دوبه‏دو(ماتریس همبستگی) ۳۱
   گراف محور ۳۵
   ۲-۳-۶- روش‏های توافقی با استفاده از اطلاعات دوجانبه ۳۹
   ۲-۳-۷- روش‏های توافقی با استفاده از مدل ترکیبی ۴۰
   ۲-۳-۸- روش‏های توافقی رأی محور ۴۲
   ۲-۴- روش‏های تولید اجتماع خوشه‏بندی‏ها ۴۶
   ۲-۵- خلاصه فصل ۴۹
   فصل سوم ارائه‏ی راهکار پیشنهادی: خوشه‏بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن ۵۱
   ۳-۱- مقدمه ۵۲
   ۳-۲- راهکار پیشنهادی ۵۳
   ۳-۲-۱- تشخیص نظیر به نظیر بودن خوشه¬ها ۵۳
   ۳-۲-۲- خوشه‏بندی‏های دارای وزن ۶۰
   ۳-۲-۳- خوشه‏بندی‏ توافقی بر روی داده های توزیع شده ناهمگن ۶۴
   ۳-۳- تولید اجتماع خوشه‏بندی‏ها ۶۷
   ۳-۴- خلاصه فصل ۶۸
   فصل چهارم پیاده‏سازی راهکار پیشنهادی و نتایج ارزیابی آن ۷۰
   ۴-۱- مقدمه ۷۱
   ۴-۲- معیارهای ارزیابی ۷۱
   ۴-۲-۱- معیار دقت ۷۲
   ۴-۲-۲- شاخص Davies-Bouldin 73
   ۴-۲-۳- شاخص Rand 73
   ۴-۲-۴- متوسط اطلاعات دوجانبه نرمال‏سازی شده (ANMI) 75
   ۴-۳- پیاده‏سازی ۷۶
   ۴-۴- مجموعه‏های داده‏ای ۷۶
   ۴-۵- نتایج ارزیابی ۷۸
   ۴-۵-۱- معیار دقت ۷۸
   ۴-۵-۲- شاخص Davies-Bouldin 81
   ۴-۵-۳- شاخص Rand 83
   ۴-۵-۴- متوسط اطلاعات دوجانبه نرمال‏سازی شده (ANMI) 85
   ۴-۶- خلاصه فصل ۸۷
   فصل پنجم نتیجه‏گیری و کارهای آینده ۸۸
   ۵-۱- مقدمه ۸۹
   ۵-۲- نتیجه‏ گیری ۸۹
   ۵-۳- کارهای آینده ۹۲
   مراجع ۹۴

  • سایز : ۱.۱۴۴ مگا بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۱۴۳
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID20589

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/mqJc4
<<ادامه  گزارش كارآموزي واحد توليدي – پرورش و تكثير گلهاي فصلي (گلهاي فضلي آزاد) (رشته كشاورزي) 40 ص