دانلود فایل ورد word پروژه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By
  • نوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات ۱۱۰ صفحه حجم ۲۵۴۷ کیلوبایت چکیده پردازش ابری و محیط ابر و پایگاه داده های ابری محل ذخیره سازی اطلاعات روی وب می باشد و برای بالا بردن امنیت در آن ها باید بهترین راه حل را استفاده کرد مساله ما در اینجا طبقه بندی داده های محرمانه و فوق محرمانه و سپس رمزگذاری آن ها برای ذخیره در ابر می باشد برای این کار س
  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
   تعداد صفحات : ۱۱۰ صفحه
   حجم : ۲۵۴۷ کیلوبایت
   چکیده:
   پردازش ابری و محیط ابر و پایگاه داده های ابری محل ذخیره سازی اطلاعات روی وب می باشد و برای بالا بردن امنیت در آن ها باید بهترین راه حل را استفاده کرد. مساله ما در اینجا طبقه بندی داده های محرمانه و فوق محرمانه و سپس رمزگذاری آن ها برای ذخیره در ابر می باشد برای این کار سرعت و دقت بسیار مهم می باشد. در این پژوهش یک الگوریتم طبقه بندی داده فازی، در محیط ابری استفاده شده است که در نهایت با زبان جاوا و در شبیه ساز کلودسیم شبیه سازی شد و توانست طبقه¬بندی موثری برای داده¬ها در محیط ابر ایجاد کند.
   الگوریتم طبقه بند ارایه شده، الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه فازی است. با توجه به خصوصیات خوبی که الگوریتم k-نزدیک¬ترین همسایه فازی دارد توانست با سرعت و دقت بیشتر داده های محرمانه، فوق محرمانه و عمومی را طبقه بندی کند و برای رمزگذاری مناسب برای ذخیره سازی در ابر آماده کند و کارایی طبقه بندی داده برای ذخیره سازی در ابر را بهبود بخشد.
   روش کار بدین صورت می باشد که داده های یک پایگاه داده ۱۵۰۰۰ رکوردی ابتدا توسط الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه عادی طبقه بندی می شود و داده ها به مرحله رمزگذاری فرستاده می¬شوند و در نهایت در ابر ذخیره می شوند و در مقابل آن همان پایگاه داده توسط الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه فازی طبقه-بندی می شود و به سه کلاس فوق محرمانه، محرمانه و عمومی به مرحله بعدی که رمزگذاری و ذخیره در ابر می باشد فرستاده می شود. در پیاده سازی این روش از زبان جاوا و شبیه ساز کلودسیم استفاده شده است و نتایج حاصل به خوبی بیانگر کارایی بهتر الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه فازی می باشد که موجب تولید نتایج بهتر نسبت به الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه عادی می¬شود .
   واژه های کلیدی:
   پردازش ابری، امنیت، طبقه بندی k-نزدیک ترین همسایه، طبقه بندی k-نزدیک ترین همسایه فازی
   فهرست مطالب

   چکیده: ۱
   فصل اول: مقدمه ۲
   ۱-۱ مقدمه ۲
   ۱-۲ تعریف مساله و بیان سوال¬های اصلی تحقیق ۳
   ۱-۳ سابقه وضرورت انجام تحقیق ۴
   ۱-۴ هدف¬ها ۸
   ۱-۵ جنبه نوآوری تحقیق ۹
   ۱-۶ مراحل انجام تحقیق ۹
   ۱-۷ ساختار تحقیق ۹
   فصل دوم: مباحث عمومی پردازش ابری، امنیت و شبیه سازی ۱۰
   ۲-۱ مقدمه ۱۰
   ۲-۲ تاریخچه ی مختصری از رایانش ابری ۱۱
   ۲-۳ وضعیت کنونی رایانش ابری ۱۲
   ۲-۴ خصوصیات رایانش ابری ۱۳
   ۲-۴-۱ ویژگی کلیدی رایانش ابری ۱۷
   ۲-۴-۲ مزایای اصلی رایانش ابری ۱۸
   ۲-۴-۳ کارهای امکان پذیر در رایانش ابری. ۱۸
   ۲-۵ معماری رایانش ابری ۱۹
   ۲-۶ امنیت و چالشهای رایانش ابری ۲۱
   ۲-۷ امنیت در رایانش ابری ۲۲
   ۲-۸ نقاط ضعف رایانش ابری ۲۲
   ۲-۸-۱ نیاز به اتصال دائمی اینترنت ۲۲
   ۲-۸-۲ کار نکردن با اینترنت کم سرعت ۲۳
   ۲-۸-۳ حفظ حریم خصوصی ۲۳
   ۲-۹ معایب امنیتی در محیط های ابری ۲۳
   ۲-۹-۱ موقعیت داده ۲۴
   ۲-۹-۲ تفکیک داده ها ۲۴
   ۲-۱۰ تامین امنیت داده ها ۲۴
   ۲-۱۰-۱ کنترل و دسترسی ۲۵
   ۲-۱۰-۲ رمزگذاری ۲۵
   ۲-۱۱ مقدمه ای بر شبیه سازی ۲۶
   ۲-۱۲ برخی نرم افزارهای شبیه سازی شبکه های محاسباتی ۲۸
   ۲-۱۳ آشنایی با ابزار کلودسیم ۲۹
   ۲-۱۳-۱معماری کلودسیم ۳۰
   ۲-۱۴ مدل های تخصیص ماشینهای مجازی ۳۱
   ۲-۱۵ کلاس های موجود در کلودسیم ۳۲
   ۲-۱۶ جمع بندی ۳۵
   فصل سوم: مروری بر کارهای گذشته والگوریتم های رمزنگاری ۳۷
   ۳-۱ مقدمه ۳۷
   ۳-۲ معرفی روش ۳۸
   ۳-۳ سوابق کاری گذشته ۳۹
   ۳-۴ اهداف روش ۴۱
   ۳-۵ طبقه بندی داده ها ۴۲
   ۳-۵-۱ یادگیری ماشین ۴۲
   ۳-۶ تعریف داده حساس و غیرحساس ۴۶
   ۳-۷ طبقه بند-Kنزدیک ترین همسایه ۴۸
   ۳-۸ رمزنگاری با روشRSA 49
   ۳-۹ رمز و رمزنگاری ۴۹
   ۳-۹-۱ الگوریتم های رمزنگاری ۵۰
   ۳-۱۰ آراس ای ۵۲
   ۳-۱۰-۱ مراحل الگوریتم RSA 51
   ۳-۱۱ استاندارد رمزنگاری پیشرفته ۵۴
   ۳-۱۱-۱ شرح رمزنگاری ۵۵
   ۳-۱۲جمع بندی ۵۶
   فصل چهارم: معرفی روش پیشنهادی ۵۷
   ۴-۱ مقدمه ۵۷
   ۴-۲ معرفی روش جدید -Kنزدیک ترین همسایه فازی برای طبقه بندی داده در محاسبات ابری ۵۸
   ۱-۴-۲ نظریه مجموعه¬های فازی ۵۸
   ۴-۳ تفاوت در نتایج حاصله از الگوریتم¬های طبقه¬بندی ۵۸
   ۴-۴ چهارچوب مورد استفاده ۵۹
   ۴-۵ روش پیشنهادی ۵۹
   ۴-۵-۱ داده آموزشی و داده تست ۶۱
   ۴-۵-۲ ذخیره در ابر ۶۲
   ۴-۵-۳ روش کار الگوریتمKNN 62
   ۴-۵-۴ روش کار الگوریتمF-KNN 64
   ۶-۴ جمع¬بندی ۶۶
   فصل پنجم:آزمایش ها و ارزیابی نتایج ۶۷
   ۵-۱ مقدمه ۶۷
   ۵-۲ جایگاه داده آزمایش ومحیط پیاده سازی واجرا ۶۸
   ۵-۳ مقایسه نتایج بدست آمده از الگوریتم -K نزدیک ترین همسایه عادی و فازی ۷۲
   ۵-۴ خصوصیات لایه نرم افزار به عنوان سرویس ۷۶
   ۵-۵ خصوصیات لایه پلتفرم به عنوان سرویس برای مدیریت مجازی ۷۷
   ۵-۶ خصوصیات لایه زیرساخت به عنوان سرویس در شبیه¬سازی ابر ۷۸
   ۵-۷ نرخ شناسایی ۷۹
   ۵-۸ نتایج شبیه سازی ۸۰
   ۵-۹ زمان شبیه سازی مراحل کار ۸۱
   ۵-۱۰ جمع¬بندی ۸۳
   فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادها ۸۴
   ۶-۱ مقدمه ۸۴
   ۶-۲ نتایج حاصل از تحقیق ۸۴
   ۶-۳ پیشنهادها ۸۵
   مراجع: ۸۶
   واژه نامه انگلیسی ۸۹
   چکیده انگلیسی

  • سایز : ۱.۵۷۹ مگا بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۱۱۰
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID20590

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/w9JVw
<<ادامه  پورت-موازي-و-استفاده-از-آن-در-پروژه‌ها-15-ص