دانلود فایل ورد word پروژه ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By
  • فرمت فایل اصلیdoc قابل ویرایش با نرم افزار ورد چکیده در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت علم پزشکی حجم داده های پزشکی به سرعت در حال افزایش هستند برای تحلیل سریع تر و کارآمدتر این داده ها نیاز به ذخیره الکترونیکی این داده ها داریم داده های مربوط به بیماری های ژنتیکی نیز از این دسته داده ها به حساب می آیند
  • فرمت فایل اصلی:doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد

   چکیده:

   در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت علم پزشکی حجم داده های پزشکی به سرعت در حال افزایش هستند. برای تحلیل سریع تر و کارآمدتر این داده ها نیاز به ذخیره الکترونیکی این داده ها داریم. داده های مربوط به بیماری های ژنتیکی نیز از این دسته داده ها به حساب می آیند. با توجه به این مسئله می بایست پایگاه داده ای مناسب ذخیره و بازیابی این داده ها طراحی نماییم. با توجه به ماهیت داده های ژنتیکی و این مسئله که در مورد انتقال بیماری های ژنتیکی روابط بین افراد و تجزیه تحلیل آن مسئله مهمی به حساب می آید در این مقاله برای ذخیره و بازیابی این داده ها از مدل داده ی گرافی که یکی از زیر مجموعه های مدل داده های غیر ساخت یافته (NOSQL)است استفاده می نماییم. برای این کار ابتدا نیازها و پرس و جوهای مربوط به این مسئله را مشخص می کنیم و بر اساس آن مدل داده گرافی را طراحی می نماییم. برای ارزیابی مدل داده طراحی شده یک تیم متشکل از متخصصان ژنتیک نیز این مدل داده را بررسی کرده و نظر مساعد خود را در خصوص کاربرد این مدل داده برای بیماری های ژنتیکی بیان نمودند. هم چنین از نرم افزار Neo4j استفاده نمودیم که داده های مربوط به بیماری ژنتیکی تالاسمی را در آن ذخیره کرده و این مدل داده را بر اساس کارایی ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات و زمان پرس و جوها مورد بررسی قرار دادیم که با توجه به زمان پرس و جوها و عدم پشتیبانی سایر مدل داده ها از روابط بین افراد، این مدل داده مدل مناسبی به شمار می آید.

   فهرست مطالب

   چکیده

   فصل اول: مقدمه۱

   ۱-۱ پیشگفتار۲

   ۱- ۲ بیان مسئله۳

   ۱-۳ اهمیت وضرورت انجام تحقیق۶

   ۱-۴ جنبه جدیدبودن ونوآوری درتحقیق۷

   ۱-۵ اهداف مشخص تحقیق۸

   ۱-۶ مروری برساختارتحقیق ۸

   فصل دوم: مفاهیم۹

   ۲-۱ مقدمه۱۰

   ۲-۲ مدل داده چیست؟۱۰

   ۲-۲-۱ مدل های داده ساخت یافته۱۲

   ۲-۲-۱-۱ مدل داده رابطه ای۱۲

   ۲-۲-۱-۲ مدل داده شی گرا۱۴

   ۲-۲-۱-۳ مدل داده شی رابطه ای۱۶

   ۲-۲-۲ مدل داده ای غیرساخت یافته۱۷

   ۲-۲-۲-۱ مدل داده ای کلید/ارزش۱۹

   ۲-۲-۲-۲ مدل داده ای سندگرا۲۱

   ۲-۲-۲-۳ مدل داده ای ستونی۲۳

   ۲-۲-۲-۴ پایگاه داده های گراف۲۴

   عنوان صفحه

   ۲-۳ مدیریت داده ها۲۹

   ۲-۴ داده های پزشکی۳۰

   ۲-۵ کاربردهای مدیریت داده های پزشکی۳۴

   ۲-۶ بیماری های ژنتیکی۳۶

   ۲-۷ انتقال بیماریهای ژنتیکی۳۷

   ۲-۸ آزمایشهای ژنتیکی۳۸

   فصل سوم: پیشینه تحقیق۴۲

   ۳-۱مقدمه۴۳

   ۳-۲ مدل داده رابطه ای برای بیماریهای همه گیری۴۳

   ۳-۳ مدل داده شی رابطه ای برای بیمارستانها۴۴

   ۳-۴مدل داده گرافی برای بیماری های همه گیری۴۷

   فصل چهارم: روش پیشنهادی۴۸

   ۴-۱مقدمه۴۹

   ۴-۲ موجودیتها۵۳

   ۴-۳-صفات مربوط به هریک ازموجودیتها۵۳

   ۴-۳-۱انسان سالم۵۳

   ۴-۳-۲انسان ناقل۵۴

   ۴-۳-۳ انسان درمان شده۵۴

   ۴-۳-۴ انسان بیمار۵۴

   ۴-۳-۵پزشک۵۵

   عنوان صفحه

   ۴-۳-۶بیماری۵۵

   ۴-۳-۷علائم۵۷

   ۴-۳-۸ روشهای درمان۵۸

   ۴-۳-۹ دارو۵۸

   ۴-۴مقادیرذخیره شده برروی یالها۵۹

   ۴-۵تعیین قابلیتهای مدل داده۶۰

   ۴-۵-۱ایجادکردن۶۰

   ۴-۵-۲افزودن۶۱

   ۴-۵-۳به روزرسانی۶۱

   ۴-۵-۴حذف کردن۶۱

   ۴-۵-۵پرس وجو۶۲

   ۴-۵-۵-۱پرس وجوهای وابسته به یک گره۶۲

   ۴-۵-۵-۲پرس وجوهای مربوط به دوگره۶۶

   ۴-۵-۵-۳پرس وجوهای بیش از دوگره۶۸

   ۴-۶طراحی مدل داده۷۰

   ۴-۶-۱ طراحیER70

   ۴-۶-۲ طراحی مدل گرافی۷۲

   فصل پنجم: ارزیابی۷۵

   ۵-۱ مقدمه۷۶

   ۵-۲ روش اول: گروه متمرکز۷۷

   ۵-۲-۱ آشنایی باگروه متمرکز۷۷

   عنوان صفحه

   ۵-۲-۲ مزایای گروه متمرکز۷۷

   ۵-۲-۳روش شناسی گروه متمرکز۷۷

   ۵-۲-۴ ارزیابی به وسیله ی گروه متمرکز۷۹

   ۵-۳ روش دوم: پیاده سازی عملی پایگاه داده۷۹

   ۵-۳-۱ نرم افزارنئوفرجی۸۰

   ۵-۳-۲ داده های موردنیاز۸۰

   ۵-۳-۳ ذخیره داده هادرپایگاه داده نئوفرجی۸۱

   ۵-۴ نتایج۸۳

   فصل ششم:جمع بندی و کارهای آتی۹۰

   ۶-۱ جمع بندی وکارهای آتی۹۱

   منابع۹۷

   فهرست جدول ها

   عنوان صفحه

   جدول (۳-۱) : پایگاه داده ی سنتی رابطه ای۴۵

   جدول (۳-۲) : پایگاه دادهEAV45

   جدول(۳-۳) : یک شمای کلیازEAV46

   جدول (۵-۱ ): زمان مربوط به پرس وجوهای مختلف۸۵

  • سایز : ۸۲۴ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۹۷
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID20652

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/IEVwU
<<ادامه  دانلود فایل ورد Word پروژه تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا