• فرمت ورد (قابل ویرایش) عنوان ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم تعداد صفحه ۱۰۸ چکیده با پیشرفت تکنولوژی ساخت وسایل الکترونیکی و مقرون به صرفه شدن شبکه‌های حسگر در مقیاس‌های بزرگ، شبکه­ های حسگر بی­سیم زمینه‌های تحقیقاتی را با رشد سریع و جذابیت بسیار فراهم می­کنند که توجهات زیادی را در چندین سال اخ
  • فرمت : ورد (قابل ویرایش)

   عنوان :ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم

   تعداد صفحه : ۱۰۸

   چکیده

   با پیشرفت تکنولوژی ساخت وسایل الکترونیکی و مقرون به صرفه شدن شبکه‌های حسگر در مقیاس‌های بزرگ، شبکه­ های حسگر بی­سیم زمینه‌های تحقیقاتی را با رشد سریع و جذابیت بسیار فراهم می­کنند که توجهات زیادی را در چندین سال اخیر به خود جلب کرده است. شبکه‌های حسگر بی‌سیم با مقیاس بزرگ حاوی چند صد تا چند ده هزار حسگر، پهنه وسیعی از کاربردها و البته چالش‌ها را به همراه دارند. ویژگی‌های خاص این شبکه‌ها، امکان استفاده از آن‌ها را در کاربردهایی مانند کنترل و بررسی مناطق حادثه‌خیز، حفاظت مرزها و مراقبت‌های امنیتی و نظامی فراهم می­کنند. یکی از مهم‌ترین کاربردهای متصور برای این شبکه‌ها کاربرد رهگیری هدف می‌باشد. در این کاربرد، شبکه‌های حسگر بی‌سیم از حسگرهای تشکیل‌دهنده این شبکه جهت حس کردن و تشخیص یک هدف خاص و دنبال کردن آن در ناحیه تحت نظارت شبکه استفاده می‌شود. به دلیل اینکه حسگرهای موجود در این نوع شبکه‌ها دارای محدودیت انرژی می‌باشند و ارتباطات بین حسگرها به صورت بی‌سیم انجام می­پذیرد، توجه به مسئله مصرف توان و رهگیری بدون خطا چندین هدف متحرک به صورت همزمان در این شبکه‌ها اهمیت فراوانی دارند. الگوریتم‌های رهگیری هدف در شبکه‌های حسگر، از نظر کاربرد و عملکرد آن‌ها، به چهار دسته­ی پروتکل مبتنی بر پیام، مبتنی بر درخت، مبتنی بر پیش‌گویی و مبتنی بر خوشه‌بندی، تقسیم می­گردند. در این میان پروتکل‌های مبتنی بر خوشه‌بندی از نظر مصرف انرژی بهینه هستند. تاکنون برای رفع مشکل انرژی روش‌های زیادی طرح گردیده است که می‌توان به الگوریتم‌های رهگیری اهداف سریع، DPT و CDTA اشاره کرد. الگوریتم رهگیری اهداف سریع قابلیت رهگیری اهداف سریع را دارا می‌باشد ولی از معایب آن می‌توان به بالا بودن میزان ارتباطات در شبکه به دلیل کوچک بودن خوشه‌ها اشاره کرد. الگوریتم DPT دارای یک الگوریتم پیش بین با پیچیدگی کم می‌باشد ولی از معایب آن می‌توان به قادر نبودن آن به رهگیری چندین هدف به صورت همزمان اشاره کرد. از معایب الگوریتم CDTA می‌توان به عدم وجود رویه تصحیح خطا برای شناسایی مجدد هدف گم شده، تقسیم‌بندی شبکه بر اساس مدل شبکه و قادر نبودن آن به رهگیری چندین هدف به صورت همزمان اشاره کرد. در الگوریتم پیشنهادی از یک دیدگاه خوشه‌بندی بر اساس پیش‌بینی به منظور مقیاس‌پذیر بودن شبکه و مصرف بهینه انرژی استفاده گردیده است تا در برابر خرابی‌های احتمالی حسگرها و پیش‌بینی‌های اشتباه مکان هدف مقاوم باشد. در این الگوریتم، رویه تصحیح خطایی ارائه گردیده است تا در زمان‌هایی که هدف به دلیل سرعت بالای خود و یا تغییر جهت‌های ناگهانی از برد حسگرها خارج گردید، الگوریتم قادر به شناسایی مجدد هدف باشد. نتایج بدست آمده توسط شبیه‌ساز نشان می­دهند که الگوریتم پیشنهادی قادر به رهگیری چندین هدف به صورت همزمان می‌باشد و همچنین الگوریتم پیشنهادی با کم کردن ارتباطات بین خوشه­ای و احتمال گم­شدن هدف مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر را تا حد امکان کاهش می­دهد.

   فصل اول: مقدمه

   ۱-۱- شرح و اهمیت موضوع

   ۱-۲- اهداف تحقیق

   ۱-۳- ساختار تحقیق

   فصل دوم: رویکردهای رهگیری هدف

   ۲-۱- مقدمه

   ۲-۲- رویکرد مبتنی بر پیام

   ۲-۲-۱- پروتکل FAR

   2-2-2- پروتکل VE-mobicast

   2-2-3- پروتکل HVE-mobicast

   2-3- رویکرد مبتنی بر درخت

   ۲-۳-۱- الگوریتم DCTC

   2-3-2- الگوریتم STUN

   2-3-3- الگوریتم DAT

   2-4- رویکرد مبتنی بر پیش‌بینی

   ۲-۴-۱- الگوریتم TTMB

   2-4-2- الگوریتم کاهش خطا مکانی به صورت انرژی آگاه

   ۲-۴-۳- الگوریتم FTPS

   2-4-4- الگوریتم HPS

   2-4-5- الگوریتم PES

   2-4-6- الگوریتم DPR

   2-5- رویکرد مبتنی بر خوشه

   ۲-۵-۱- الگوریتم رهگیری اهداف سریع

   ۲-۵-۲- الگوریتم رهگیری هدف با همکاری خوشه ها

   ۲-۵-۳- الگوریتم DELTA

   2-5-4- الگوریتم DPT

   2-5-5- الگوریتم CDTA

   2-6- نتیجه‌گیری

   فصل سوم: مدل‌های حرکتی

   ۳-۱- مقدمه

   ۳-۲- مکان‌یابی در شبکه‌های حسگر

   ۳-۲-۱- الگوریتم زمان انتشار یک طرفه

   ۳-۲-۲- الگوریتم زمان انتشار رفت و برگشت

   ۳-۲-۳- الگوریتم فانوس دریایی

   ۳-۲-۴- الگوریتم تخمین فاصله از طریق اندازه‌گیری قدرت سیگنال دریافتی

   ۳-۲-۵- الگوریتم مکان‌یابی به وسیله GPS

   3-2-6- الگوریتم مکان‌یابی تک گامه با روش فانوس دریایی

   ۳-۲-۷- الگوریتم مکان‌یابی چند گامه بر مبنای فاصله

   ۳-۳- مدل‌های حرکتی تصادفی

   ۳-۳-۱- مدل حرکتی نقطه راه تصادفی

   ۳-۳-۲- مدل حرکتی جهت تصادفی

   ۳-۳-۳- مدل حرکتی راهپیمایی تصادفی

   ۳-۳-۴- مدل حرکتی راهپیمایی جمع‌آوری

   ۳-۴- مدل حرکتی شهری

   ۳-۴-۱- مدل حرکتی آزادراه

   ۳-۴-۲- مدل حرکتی منهتن

   ۳-۵- مدل‌های حرکتی وابسته زمانی

   ۳-۵-۱- مدل حرکتی گاس- مارکوف

   ۳-۵-۲- مدل حرکتی راهپیمایی تصادفی احتمالی

   ۳-۵-۳- مدل حرکتی وابسته نمایی

   ۳-۶- مدل‌های حرکتی گروهی

   ۳-۶-۱- مدل حرکتی نقطه مرجع

   ۳-۶-۲- مدل حرکتی تعقیب

   ۳-۶-۳- مدل حرکتی رشته‌ای

   ۳-۶-۴- مدل حرکتی ردیفی

   ۳-۷- نتیجه‌گیری

   فصل چهارم: تحقیقات مرتبط با الگوریتم پیشنهادی

   ۴-۱- مقدمه

   ۴-۲- الگوریتم خوشه‌بندی توزیع‌شده به صورت هم پوشانی

   ۴-۳- الگوریتم رهگیری اهداف سریع

   ۴-۴- الگوریتم رهگیری توزیع‌شده بر اساس پیش‌بینی

   ۴-۵- الگوریتم CDTA

   فصل پنجم: معماری و شبیه‌سازی الگوریتم پیشنهادی

   ۵-۱- مقدمه

   ۵-۲- مقدمات الگوریتم پیشنهادی

   ۵-۲-۱- تعاریف

   ۵-۲-۲- فرضیات الگوریتم پیشنهادی

   ۵-۳- معماری الگوریتم پیشنهادی

   ۵-۳-۱- رویه خوشه‌بندی

   ۵-۳-۲- رویه رهگیری هدفPDTA توسط حسگرهای عضو خوشه

   ۵-۳-۳- رویه رهگیری هدفPDTA توسط حسگرهای سرخوشه

   ۵-۳-۴- مدل مصرف انرژی:

   ۵-۴- تنظیمات شبیه‌سازی

   ۵-۵- پارامترهای شبیه‌سازی

   ۵-۶- نتایج شبیه‌سازی

   فصل ششم: نتیجه‌گیری

   ۶-۱- جمع‌بندی کلی نتایج

   ۶-۲- پیشنهادات

   مراجع

   فهرست اشکال

   شکل۲-۱: نمونه‌ای از رهگیری هدف مبتنی بر پیام

   شکل۲-۲: الگوریتم‌های ارسال ابتکاری و دوره‌ای در الگوریتم FAR

   شکل۲-۳: چند پخشی مکان زمانی

   شکل۲-۴: روند دوم مرحله تخمین تخم­ مرغ

   شکل۲-۵: نواحی مختلف تقسیم‌کننده شبکه، a: ناحیه یک، b: ناحیه دو، c: ناحیه سه

   شکل۲-۶: مراحل الگوریتمDCTC ، a: مرحله جمع‌آوری داده، b: مرحله باز پیکربندی

   شکل۲-۷: الگوریتم‌های هرس کردن درخت، a: الگوریتم محافظه‌کارانه، b: الگوریتم بر اساس پیش‌بینی

   شکل۲-۸: الگوریتم باز پیکربندی کامل، الف:درخت همراه قبل از باز پیکربندی کامل، ب: درخت همراه بعد از باز پیکربندی کامل

   شکل۲-۹: الگوریتم باز پیکربندی بر اساس قطع، الف: درخت همراه قبل از باز پیکربندی بر اساس قطع، ب: درخت همراه بعد از باز پیکربندی بر اساس قطع

   شکل۲-۱۰: مثالی از شکل گرفتن درخت DAB، a: گراف وزن دار حسگر، b: درخت DAB بعد از اولین مرحله

   شکل۲- ۱۱: الف: ارسال پیام جستجو توسط حسگر چاهک به منظور شناسایی هدف اول، ب: خارج شدن هدف اول از برد حسگرK و وارد شدن آن به برد حسگرG

   شکل۲-۱۲: ماشین حالت الگوریتم TTMB

   شکل۲-۱۳: حوزه‌های بیدارباش کنونی و آینده

   شکل۲-۱۴: انواع حسگرها در رویکرد اجتناب از خطا

   شکل۲-۱۵: مثالی از پیش‌بینی سه سطحی.

   شکل۲- ۱۶: تعیین برد مخابراتی خوشه

   شکل۲-۱۷: توابع اکتشافی برای مکانیزم های بیدار کردن حسگرها

   شکل۲-۱۸: مدل‌های مکانی

   شکل۲-۱۹: ماشین حالت الگوریتم رهگیری اهداف سریع

   شکل۲-۲۰: ماشین حالات الگوریتم DELTA

   شکل۲-۲۱:جستجو برای حسگرهای مکان‌یابی با شعاع حسی کم

   شکل۲-۲۲:جستجو برای حسگرهای مکان‌یابی با شعاع حداکثری

   شکل۲-۲۳: جستجو برای حسگرهای مکان‌یابی در خوشه‌های مجاور

   شکل۲-۲۴: سطح دوم از فرایند بازیابی هدف

   شکل ۳-۱: الگوریتم فانوس دریایی

   شکل ۳-۲: روش مثلث سازی

   شکل ۳-۳: الگوریتم مکان‌یابی تک گامه با روش فانوس دریایی

   شکل ۳-۴: الگوی حرکتی یک گره متحرک با استفاده از مدل حرکتی نقطه راه تصادفی

   شکل ۳-۵: الگوی حرکتی مدل راهپیمایی تصادفی بازمان حرکت ثابت

   شکل ۳-۶: انواع مدل‌های شهری، a: مدل آزادراه، b: مدل منهتن

   شکل ۳-۷: تغییر مکان گروه در مدل گروهی نقطه مرجع

   شکل ۳-۸: حرکت سه گره متحرک بر اساس مدل حرکتی رشته ­ای

   شکل ۴-۱:دیاگرام حالت الگوریتم KOCA

   شکل ۴-۲: رویه خوشه‌بندی مجدد در الگوریتم رهگیری اهداف سریع

   شکل ۴-۳: الگوریتم رهگیری هدف در الگوریتم رهگیری سریع اهداف

   شکل ۴-۴: جستجو سه حسگر شایسته در برد نرمال

   شکل ۴-۵: جستجو سه حسگر شایسته در برد حداکثری

   شکل ۴-۶: جستجو سه حسگر شایسته توسط خوشه‌های مجاور

   شکل ۴-۷: شناسایی هدف توسط حسگرهایی که در فاصله برد نرمال تا هدف قرار دارند

   شکل ۴-۸: رویه تصحیح خطا

   شکل ۴-۹: معماری رهگیری هدف در الگوریتم CDTA

   شکل ۴-۱۰: چگونگی تغییر حالات حسگرها

   شکل ۴-۱۱: مکانیزم ارتباطی بین حسگرهای اجرایی و حسگرهای انتشاردهنده

   شکل۵-۱: بسته پیام اعلان سرخوشه شدن ADV-Message

   شکل۵-۲: جدول سرخوشه CH-Table

   شکل۵-۳: بسته پیام عضویت JREQ-Msg

   شکل۵-۴: جدول خوشه‌های مجاور AC-Table

   شکل۵-۵:جدول حسگرهای عضو خوشه.

   شکل۵-۶: بسته پیام بیدارباش

   شکل۵-۷:بسته ارسال اطلاعات توسط حسگرهای شناسایی کننده هدف

   شکل۵-۸: بسته پیام انتخاب حسگرهای شایسته توسط خوشه‌های همسایه

   شکل۵-۹: مدل شبکه: دایره‌ها نشان‌دهنده حسگرهای مرزی، مربع‌ها نشان‌دهنده حسگرهای عضو خوشه و شش ضلعی‌ها نشان‌دهنده حسگرهای سرخوشه است.

   شکل۵-۱۰: دیاگرام کلی الگوریتم PDTA

   شکل۵-۱۱: دیاگرام رویه خوشه‌بندی

   شکل۵-۱۲: دیاگرام رویه رهگیری هدف

   شکل۵-۱۳: روند اجرای ارسال پیام ADV در رویه خوشه‌بندی

   شکل۵-۱۴: ماشین حالت نشان‌دهنده سازوکار خوشه‌بندی الگوریتم پیشنهادی

   شکل۵-۱۵: شبه کد رویه خوشه‌بندی پیشنهادی

   شکل۵-۱۶:محاسبه محل هدف توسط سه حسگر شایسته

   شکل۵-۱۷:جستجوی سه حسگر شایسته رهگیری هدف در برد نرمال

   شکل۵-۱۸: جستجوی سه حسگر شایسته رهگیری هدف در برد حداکثری

   شکل۵-۱۹: جستجوی سه حسگر شایسته رهگیری هدف در بین خوشه‌ها

   شکل۵-۲۰: مقایسه بین حرکت واقعی و حرکت پیش‌بینی‌شده توسط پیش‌بینی کننده برای هدف اول

   شکل۵-۲۱: جزئیات مقایسه بین حرکت واقعی و حرکت پیش‌بینی‌شده توسط پیش بین برای هدف اول در مسیری از مکان (۴۶۴و۳۹۱) تا مکان (۳۰۲و۸)

   شکل۵-۲۲: مقایسه بین حرکت واقعی و حرکت پیش‌بینی‌شده توسط پیش‌بینی کننده برای هدف دوم

   شکل۵-۲۳: مقایسه بین حرکت واقعی و حرکت پیش‌بینی‌شده توسط پیش‌بینی کننده برای هدف سوم

   شکل۵-۲۴:روش بدست آوردن اندازه خطا بین موقعیت واقعی و موقعیت پیش‌بینی‌شده

   شکل۵-۲۵: رابطه بین احتمال گم شدن هدف و دقت رهگیری

   شکل۵-۲۶: احتمال گم شدن هدف در برابر سرعت هدف

   شکل۵-۲۷: حداکثر فاصله هدف تا سه حسگر شایسته را برای اهداف گم شده

   شکل۵-۲۸: انرژی مصرف‌شده در شبکه برای ۲۰۰۰ نقطه شناسایی هدف

   فهرست جداول

   جدول ۵-۱: رویدادهای بین حالات و حالات بعدی در هر یک از حالات

   جدول ۵-۲: پارامترهای شبیه‌سازی

   جدول ۵-۳: مشخصات الگوریتم پیش بین خطی

  • سایز : ۴.۲۹۴ مگا بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۱۰۸
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID20458

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/GeVTG
<<ادامه  پاورپوینت اینترنت چگونه به وجود آمد؟

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن