دانلود رایگان کتاب ضحاک ماردوش سعیدی سیرجانی

دانلود رایگان کتاب ضحاک ماردوش سعیدی سیرجانی

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

دانلود رایگان کتاب ضحاک ماردوش سعیدی سیرجانی

دانلود رایگان کتاب ضحاک ماردوش سعیدی سیرجانی

یکی از آثار برجسته سیرجانی ، کتاب ضحاک ماردوش او است. وی در این کتاب با تفسیر اشعار شاهنامه فردوسی در مورد پادشاهی‌جمشید، قدرت گرفتن ضحاک ماردوش و مبارزات ایرانیان علیه او میپردازد و بار دیگراهمیت تاریخ و توجه به آموخته‌های گذشتگان را نشان میدهد. جمشید که در آغازپادشاهی به مملکت خدمت کرده است، در اواخر دوران زمامداری هوای خدائی بر سرشمیزند و به مردم میگوید: خور و خواب و آرامتان از من است / همان پوشش و کامتان از مناست بزرگی و دیهیم شاهی…

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/L7bMu
<<ادامه  کتاب صوتی عشق اثر اشو