دانلود رایگان کتاب سال بلوا عباس معروفی

دانلود رایگان کتاب سال بلوا عباس معروفی

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

دانلود رایگان کتاب سال بلوا عباس معروفی

دانلود رایگان کتاب سال بلوا عباس معروفی

می دانی اولین بوسه ی جهان چه طور کشف شد؟ دست هاش تا آرنج گلی بود گفت: در زمانهای بسیار قدیم، زن و مردی پینه دوز ، یک روز به هنگام کار بوسه را کشف کردند. مرد دستهاش به کار بود، تکه نخی را با دندان کند. به زنش گفت بیا این را از لب من بردار و بیانداز. زن هم دستهاش به سوزن و وصله بود. آمد که نخ را از لبهای مرد بردارد، دید دستش بند است، گفت چه کار کنم، ناچار با لب برداشت، شیرین بود، ادامه دادند…!
سال بلوا ✍…

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/VNt4M
<<ادامه  دانلود رایگان زندگینامه جبار باغچه بان به قلم خودش