دانلود رایگان کتاب زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب سوزان مولیر آکین

دانلود رایگان کتاب زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب سوزان مولیر آکین

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

دانلود رایگان کتاب زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب سوزان مولیر آکین

دانلود رایگان کتاب زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب سوزان مولیر آکین

در مقدمه ی مولف این کتاب آمده است«بسیار مهم است که توجه داشته باشیم طرف صحبت همگی فیلسوفان در خطابه ها و نوشتارهایشان مردان بوده اند. به عبارت دیگر تمام آثار مکتوب آنان برای مردان، درباره ی مردان و به دست مردان نگاشته شده است.» البته همانطور که در روند مطالعه ی کتاب متوجه خواهید شد این قیود کلی متعلق به دوره ی خاصی از تاریخ است، در واقع کل تاریخ را در بر نمیگیرد و شامل همه ی فیلسوفان هم نیست، هرچند همه ی فلاسفه ی مذکور در این کتاب (به…

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/sqLsW
<<ادامه  دانلود کتاب نایاب “فلسفه تاریخ”