گنج نامه مخزن الدفاین ۴ وزیر

گنج نامه مخزن الدفاین ۴ وزیر

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ 0 By مدیرفایل هاب

گنج نامه مخزن الدفاین ۴ وزیر

گنج نامه مخزن الدفاین ۴ وزیر

کتاب مخزن الدفاین ۴ وزیر یکی از نایاب ترین نسخ موجود در ایران بوده و صفحات کتاب دست نوشته شیخ ضیابری می باشد 
نسخه های کتاب مخزن الدفینه فی اسرار خزینه مربوط به کدام شهرها می باشد؟
کتابی بینظیر و ارزشمند در مورد شهرها و روستاهای اکثر مناطق شمالی ایران و بصورت پراکنده برخی از مناطق دیگر شامل شهرها و روستاهای: ماسوله، فومن، شفت، خلخال، دماوند، ری، فیروزکوه، مشکین شهر، تنکابن، گرمسار، ورامین، کاشان، آستانه، آمل، جویبار، ساری،…

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/l5icv
<<ادامه  648-Invitation to quote for carrying out various jobs as per Annexure I at Engg. Hall-07. {Mechanical and Industrial} [Minor Fabrication - RED/RCCS/