بررسی رویکرد مشارکتی ۴P در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری نمونه موردی:محله عودلاجان

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

بررسی رویکرد مشارکتی ۴P در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری نمونه موردی:محله عودلاجان


یکی از مشکلات عمده در شهر ها و کلان شهر ها ایران وجود بافت های فرسوده می باشد که هم باعث کاهش کیفیت محیطی و همچنین باعث افزایش مخاطرات طبیعی می شود.بافت فرسوده جزئی از فضای شهری محسوب شده است و شهروندان نیز جزء مهمی از این فضای شهری محسوب میشوند از این رو تغییر در فضای شهری در راستای بهبود جزء ، در مشارکت مردم میسر نخواهد بود؛مشارکتی که بر پایه تعامل بین گروه های ذی ربط باشد . امروزه رویکرد های نوینی در عرصه مشارکت مردم در فضای شهری چه در بهسازی و چه در بازسازی به وجود از آمده است از جمله این رویکردها ۴P بوده است . در این رویکرد نیز به عامل Public بیشترین اهمیت را داده است . بهسازی بافت های فرسوده شهری نیز به طور مستقیم با میزان مشارکت مردم ارتباط داشته است و هر میزان که این مشارکت بالاتر باشد بهسازی نقش بهتری به خود می بیند.اهداف این پژوهش در چند دسته تبیین می شود از جمله :تعیین مولفه های موثر بر افزایش مشارکت شهروندان-تعیین رابطه بین مشارکت شهروندان و فرایند بهسازی و نوسازی محلاتش -ارائه راهکارهایی برای بکارگیری موثر مشارکت مردمی در روند بهسازی و نوسازی محله.بدین منظور با جمع آوری …

FileHub ID : FileSell-2147399

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/n9paH
<<ادامه  مدولاسیون OFDM