بحران مالی و نظارت بین المللی بیمه

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

بحران مالی و نظارت بین المللی بیمه

هیچ بحث دیگری در مورد بحران مالی که می‌تواند به عنوان اولین بحران مالی و اقتصادی جهانی‌سازی دیده شود وجود ندارد. آنچه که به عنوان بحران غیراصلی در بخش بانکداری آمریکا شروع شد، به سرعت به فروپاشی اعتباری گسترده تبدیل شد که کل بخش مالی و متعاقبا اقتصاد واقعی را تحت تاثیر قرار داد. پیشرفتهای بحران در حال تکامل، یک مکانیسم پیچیده و خودتقویتی را نشان می‌دهد که از طریق آن مشارکت‌کنندگان در صنعت خدمات مالی (بانکداری، اوراق بهادار و بیمه) را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بیماری مالی به سادگی همانند یک آتش وحشی در سطح جهان گسترش می‌یابد و به نهادها و حوزه‌های متعددی حمله می‌کند که بسیاری از آنها برای چنین فاجعه‌ای آماده نیستند. ماهیت جهانی و چندوجهی بحران، پرداختن به آن را بسیار مشکل می‌کند. بعد از ویرانی عظیم بخش مالی، به سرعت آشکار می‌شود که اقتصاد واقعی در سطح وسیع دیگر از این بحران خلاص نمی‌شود. هر چه بحران در مراحل مختلف پیشرفت می‌کند بسیاری از شرکتهای بزرگ در سراسر جهان در رکود عمیقی فرو می‌روند. افراد اندکی تصور می‌کنند …

FileHub ID : FileSell-2147419

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/BqQaX
<<ادامه  تحقیق آماده با موضوع شخصيت‌ها و طبقات اجتماعي وصف شده در رمان سووشون - 10 صفحه وورد