کتاب مسئولیت پلیس -مدیریت ریسک و مشاور حقوقی

۰۲ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

کتاب مسئولیت پلیس -مدیریت ریسک و مشاور حقوقی


مطالعه ای که در این کتاب ارائه شده است به عنوان نقطه شروع خوبی برای تحقیق درباره استفاده از مشاوران حقوقی پلیس و مدیران ریسک در تلاش برای کاهش مسئولیت های پلیس در برخی از بزرگترین سازمان های اجرای قانون در ایالات متحده است. با در اختیار داشتن برخی از بزرگترین سازمان های اجرای قانون در کشور، این مطالعه نشان دهنده شیوع استفاده از مدیران ریسک و مشاوران حقوقی پلیس در ایالات متحده است. این مطالعه همچنین گزارش های توصیفی در مورد استفاده، تاثیر درک شده و مزایای چنین برنامه هایی را در چهار سازمان مجری قانون ارائه می دهد. مسئولیت پلیس در آینده درباره این موضوع محتاطانه بحث شده توسط محققان و متخصصان پلیس ادامه خواهد یافت. تحقیقات آینده در مورد مسئولیت های پلیس باید روی برنامه ها و تکنیک های مدیریتی تمرکز کند که می تواند به مدیران پلیس در تلاش برای مدیریت و کنترل مسئولیت در سازمان های خود کمک کند. …

FileHub ID : FileSell-2147306

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/dqrXk
<<ادامه  طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محلات شمشیری، مهرآباد جنوبی و سرآسیاب تهران به همراه نقشه های کامل آن به صورت gis